fbpx
 • Ruben Ridderhof
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Sprekers

  Ruben Ridderhof

  ‘Waar Israël de Thora in praktijk brengt, is ook het vleesgeworden Woord’

  Kennismaken

  ‘Tijdens mijn werk als redacteur voor de krant en website van Christenen voor Israël ontmoette ik het Joodse volk en ontdekte ik dat wat Paulus schrijft over de Joden: aan hen zijn “de woorden van God toevertrouwd” (Romeinen 3:2). Uit die rijkdom heb ik mogen leren en groeien en daarvan vertel ik graag aan anderen.’

  Uitgelicht

  ‘Als de Eeuwige tegen Abraham zegt: “In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden” (Genesis 12:3), dan ligt daarin de bijzondere roeping van Israël besloten. Israël is Gods instrument om deze van Hem verwijderde schepping weer naar Hem toe te trekken. Hiertoe heeft Hij Israël toegerust met Zijn Woord, Zijn Thora. Waar Israël de Thora in praktijk brengt, is ook het vleesgeworden Woord. Het heiligt de schepping; brengt deze dichter bij God. Als wij uit de volken, de ‘geslachten van de aardbodem’, dit erkennen, zegenen we Israël en mogen we die beloofde zegen ook ervaren.’

  Bekijk ook de algemene en praktische informatie over het uitnodigen van een spreker.

  In het najaar van 2015 sprak Ruben tijdens de Israëlcursus. Bekijk hier de opname van deze lezing over ‘de rode lijn van het Koninkrijk in de Bijbel’.

   
  Ruben Ridderhof spreekt onder meer graag over de volgende thema’s:

  – Verhouding tussen Israël en de kerk
  – Joodse uitleg van de Bijbel
  – Plaats van Israël in Gods heilsplan
  – Het jodendom als godsdienst