• Israëlnieuws via Whatsapp

 • Geen categorie

  Hoe de stervende Dode Zee te redden

  Alfred Muller - 26 januari 2013

  De Dode Zee in de buurt van Sodom. Foto: Alfred Muller

  De Dode Zee in de buurt van Sodom. Foto: Alfred Muller

  De lage waterstand in de Dode Zee is overal goed te zien.

  De lage waterstand in de Dode Zee is overal goed te zien.

  Door de lage waterstand in de Dode Zee is de aarde ernaast hier en daar verzakt.

  Door de lage waterstand in de Dode Zee is de aarde ernaast hier en daar verzakt.

  Niet iedereen is enthousiast over een mogelijke pijpleiding tussen de Rode Zee en de Dode Zee. De milieugroep ‘Friends of the Earth Middle East’ heeft scherpe  kritiek geleverd op het rapport van de Wereldbank waarin staat dat zo’n verbinding mogelijk is.

  De pijpleiding dient om te voorkomen dat het waterpeil in de Dode Zee verder zakt, drinkwater te winnen uit zeewater, elektriciteit op te wekken en een symbool van vrede te creëren in het Midden-Oosten.

  Volgens de Wereldbank is het mogelijk het zeewater bij bij Aqaba in Jordanië omhoog te pompen, het door een tunnel en pijpenstelsel in de richting van de Dode Zee te stuwen. Onderweg kan er elektriciteit worden opgewekt omdat de Dode Zee meer dan 400 meter beneden de zeespiegel ligt. Een deel van het water kan worden ontzilt in een watercentrale, waardoor Jordanië over meer drinkwater zal beschikken. Momenteel kampt Jordanië met een ernstig watertekort.

  Kleiner

  De Wereldbank gelooft dat zonder de pijpleiding de Dode Zee in de komende 50 jaar tien procent kleiner zal worden. Daar zullen het  toerisme, de plaatselijke industrie en het milieu onder te lijden hebben.

  De bank erkent echter dat een waterpijpleiding ook nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Als de pijpen gaan lekken, zal het grondwater in de Arava – de laagliggende streek tussen de Rode Zee en de Dode Zee – worden verontreinigd. Bovendien bestaat de kans dat er in de Dode Zee algen zullen groeien. De Wereldbank gelooft echter ook dat er een oplossing gevonden kan worden voor deze problemen.

  ‘Friends of the Earth Middle East’ (FoEME) zegt dat de studie van de Wereldbank juist bevestigt dat de aanvoer van zeewater uit de Rode Zee niet mogelijk is. “Als dit project zou worden uitgevoerd, zijn de werkelijke begunstigden de Israëlische magnaten die verbonden zijn aan de aanleg van de grootste ontziltingscentrale ter wereld en de buitenlandse bedrijven die pijpen maken. Het publiek krijgt twee keer de rekening gepresenteerd: een keer in de vorm van onbetaalbare waterprijzen en een door een verdere aantasting van het milieu.

  Agenda

  FoEME is een organisatie die bestaat uit Israëlische, Palestijnse en Jordaanse milieudeskundigen. De beweging houdt zich bezig met ecologische problemen die de drie landen aangaan. De milieuproblematiek rond de Dode Zee stond de afgelopen jaren hoog op de agenda. De organisatie heeft gepleit voor herstel van de watertoevoer uit de rivier de Jordaan naar de Dode Zee. Momenteel tappen Israël, Jordanië en Syrië het meeste water af.

  FoEME wijst erop dat in de afgelopen tien jaar dat de Wereldbank zich beziggehouden heeft met onderzoek naar de mogelijkheid een waterleiding aan te leggen tussen de Rode Zee en de Dode Zee het waterpeil van de Dode Zee verder is gezakt, namelijk 15 meter. De Palestijnse FoEME directeur wees erop dat de aandacht in deze jaren werd afgeleid van de werkelijke oorzaak van het zakken van het waterpeil in de Dode Zee: de aftapping van water uit de rivier de Jordaan en het onbeperkt gebruik van het Dode Zee water door de industrieën die mineralen winnen uit de Dode Zee.

  Positief

  De Israëlische minister van Regionale Samenwerking, Silvan Shalom, heeft positief op het plan gereageerd. Volgens hem zullen alle partijen baat hebben bij het project.

  Jordaanse leiders hebben hun bezorgdheid geuit over de kosten van het project. Jordanië zou 2,5 miljard dollar moeten lenen, andere landen zouden 5 miljard dollar moeten geven en de overige 2,6 miljard dollar voor de bouw van watercentrales zou door particulieren moeten worden geïnvesteerd.

  Thema

  Over de auteur

  Plaats een reactie