fbpx
 • Een herder in Israël. | Foto: Flash90 - Settler and farmer Yehoshafat Tor of the Maon Farm holds up his sheep. Maon Farm is a tiny outpost in the southern Hebron Hills. Some 40 families live on the settlement, including Tor and his wife and children. July 26, 2009. Photo by Nati Shohat/Flash90 *** Local Caption *** ?????? ??? ????? ???? ???? ??? ???? ????? ??? ?????
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Eén kudde, één Herder

  6 december 2013
  Een herder in Israël. | Foto: Flash90

  Een herder in Israël. | Foto: Flash90

  Allereerst moet ik met u delen dat onze identiteit en bestemming in de Heere zijn. Dit is het belangrijkste. Dat is onze identiteit voor de eeuwigheid. Hier gaat het om in het leven en dat is wat me met ons meenemen wanneer we deze wereld verlaten. Want we zijn slechts bezoekers op deze aarde en we trekken verder.

  Het beste dat ik heb mogen doen is op God vertrouwen en hem te erkennen in mijn leven. Niets anders dan de Verlosser alleen kan mij vreugde, vrede en rust geven in het leven. Want de liefde van Christus in onze harten helpt ons ook om liefde voor anderen in ons leven te bewerkstelligen. Of het nu onze buren zijn of onze vijanden, dat doet er niet toe. Want hier gaat het om in onze verhouding tot onze naaste, in Jezus zijn wij een. Als we Hem toebehoren, doet achtergrond of ras of wat dan ook er niet meer toe. Hij is onze Vader.

  Zijn volmaakte voorbeeld
  Tot geloof komen in de Heere, heeft mij geholpen om de liefde van Christus te leren kennen. Het heeft me geholpen om mijn hart en overtuigingen over veel zaken in het leven te onderzoeken in het licht van Gods Woord.

  In Galaten 3:27-28 staat: “Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.” Dit vereist van ons een grote toewijding. Want het vraagt van ons om ons ‘met Christus te bekleden’. Dit betekent dat we Zijn identiteit mogen dragen in ons leven, in onze daden en in onze harten. Dit vereist van ons dat we als Jezus zijn en naar Hem opzien als ons volmaakte voorbeeld. Dat vraagt we Hem volgen en onszelf met Hem identificeren. Want Hij alleen zou ons licht moeten zijn. Als wij Zijn volmaakte voorbeeld volgen, betekent dit dat wij de mensen om ons heen zien met dezelfde ogen als waarmee Jezus hen ziet.

  Eén in Christus
  In vers 28 lezen we dan: “Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.” Dit is een heel duidelijke samenvatting van de boodschap van de Galatenbrief, waarin het geheimenis wordt verduidelijkt dat er in Christus geen verschil is tussen Jood of Griek of andere heiden. Ook is er geen verschil tussen vrije of slaaf of zelfs tussen man of vrouw.

  De reden is dat de Here Jezus ons hiervan heeft bevrijd. Hij alleen kan het verschil maken en Hij alleen kan het onmogelijke mogelijk maken. Er is geen verschil tussen vrije en slaaf, omdat de Heere geen onderscheid maakt op basis van achtergrond, etnische afkomst, huidskleur, ras of omgeving. Wat ertoe doet is wie we zijn in Christus en hoeveel we in onze daden, in wat we zeggen, in ons dagelijks leven op Hem lijken. In hoeverre reflecteren wij Zijn licht, dat anderen laat zien dat we bij Hem horen die het verschil maakt.

  Vragen om Zijn liefde
  We leven in een wereld vol persoonlijke vooroordelen en gebrek aan geloof. We leven in een verloren en stervende wereld, die zich de andere kant op beweegt, zich afkeert van wat Jezus wil en zegt hoe het zou moeten zijn. Daarom moeten we de Heere vragen om ons de overtuiging te geven om liefde aan anderen te tonen. Om in onze harten plaats te maken voor liefde voor alle mensen, onafhankelijk van hun cultuur, achtergrond, etnische afkomst, ras, huidskleur en de vraag of ze onze vijand zijn. Want de vijand van de gelovige is de duivel die eensgezindheid onder gelovigen en de eenheid van de Geest haat. Christus alleen kan het verschil maken en ons allen veranderen.

  Als wij in de hemel komen, zal de Heere ons niet vragen of we Arabisch, Joods, Frans, Duits, Chinees, Japans, Amerikaans of Indisch zijn. Dat doet er niet toe. Wat telt is onze eenheid met Hem. En vooral in hoeverre we ons met Hem hebben gekleed. Identificeren wij ons met Hem. Dragen we Zijn kleed van rechtvaardigheid, eenheid en liefde of niet? Dit is wat ertoe doet. Want we zullen in de hemel de maaltijd van het Lam vieren en samen het Hem aan de tafel zitten.

  Eén Herder
  We mogen niet vergeten dat wij één Herder hebben, één Vader. Die verklaarde zelf in het evangelie van Johannes 10:16: “Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.”

  Ik geloof dat dit heel duidelijk is. Als de Heere zegt dat Hij schapen van een andere kudde heeft die zullen horen naar Zijn stem, bewijst dit dat de Heere zoekt naar schapen of mensen van verschillende plaatsen en achtergrond die Hem volgen, Hem vertrouwen, Hem hun hart en leven geven en dan deel zullen worden van de kudde die Hij had gekozen. En dan zullen zij één zijn, omdat zij één Herder, één Vader, één Heer, één Verlosser, één Leider en één God hebben die om hen geeft en Zijn leven voor hen gaf aan het kruis.

  Dit is wat de Heere wil dat we zijn. Dit is wat Hij ons leerde en wat wij allen mogen zijn. Dit is het ware christendom. De ware gelovige is diegene die de ware Herder, de Here Jezus Christus volgt.

  Ds. Naim Khoury woont en werkt samen met zijn vrouw Elvira in Bethlehem. Als Arabische christenen in gebied onder bestuur van de Palestijnse Autoriteit leven ze onder vaak moeilijke omstandigheden. Ds. Khoury onderwijst zijn gemeente dat ze de hele Bijbel moeten geloven, Nieuwe en Oude Testament. Hierdoor hebben hij en zijn gemeenteleden liefde in het hart gekregen voor het Joodse volk.