fbpx
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Israël, een positieve kracht ten goede

  6 december 2013
  Ambassadeur Haim Divon. | Foto: CvI

  Ambassadeur Haim Divon. | Foto: CvI

  “Om te beginnen is er de Joodse waarde van tikoen olam, het herstellen van de wereld, die altijd aanwezig is. Het is een soort morele roeping: help anderen, deel met anderen, sta anderen bij. Die waarde is onlosmakelijk verbonden met de staat Israël sinds zijn oprichting in 1948. En vanuit die waarde zet Israël zich in om in de wereld een positieve kracht te zijn voor verandering ten goede.”

  Als de Israëlische ambassadeur in Nederland, Haim Divon, spreekt over Mashav, de afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken die zich bezig houdt met ontwikkelingssamenwerking, lichten zijn ogen op. Twee keer mocht hij aan het hoofd staan van deze bijzondere organisatie.
  “In zijn zionistische roman Altneuland schreef Theodor Herzl al: ‘Nadat we Israël hebben verlost, zullen we Afrika verlossen’. Hij droomde er in 1902 al van dat wanneer de Joodse staat eens zou zijn opgericht, dat deze tot zegen zou zijn voor de volkeren. En dit resoneerde bij zijn volgers. Bij David Ben Goerion, Golda Meir en Shimon Peres zie je dat deze drive om de wereld te verbeteren een belangrijk element is geworden van het zionistische concept.”

  Leergierig
  “Eigenlijk al vanaf het prille begin van de Joodse staat zie je dat Israël zich inzet voor hulp aan andere landen, ondanks alle moeite die het land heeft met de buren, met een enorme toestroom van immigranten en met een tekort aan grondstoffen. Dit had vooral te maken met David Ben Goerions leergierigheid. In zijn internationale contacten wilde hij altijd weten hoe anderen met hun uitdagingen omgingen. En door die uitwisseling kwam al in Israëls kwetsbare beginjaren ontwikkelingssamenwerking op gang. We stuurden ingenieurs naar Birma en onze vakbondsmensen hielpen in andere landen om vakbonden te vormen.

  In de jaren vijftig maakte Golda Meir een reis naar Afrika. Ze bezocht daar vijf landen en besefte tijdens die reis hoe belangrijk het is om als ontwikkelende landen samen te werken. Toen ze terugkwam deed ze twee dingen: ze richtte binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken een grote afdeling op voor ontwikkelingssamenwerking (‘Mashav’) en ze richtte een centrum op voor de emancipatie van vrouwen in ontwikkelingslanden. Ze realiseerde zich dat zonder de participatie van vrouwen op welk gebied dan ook, er ook geen sprake van ontwikkeling kan zijn, want het gaat altijd om vijftig procent van de bevolking.”

  Wat kunnen we bieden?
  “Maar wat konden wij in die tijd nu eigenlijk bieden aan de wereld? Er was amper budget voor ontwikkelingssamenwerking. Wat we konden bieden, waren ten eerste de oplossingen die we hadden gevonden. Ik noem Israël altijd het land van ‘ondanks’. Ondanks ongunstige klimaatomstandigheden, ondanks een zeer vijandige omgeving, ondanks een tekort aan natuurlijke grondstoffen – pas enkele jaren geleden is er aardgas gevonden voor de Israëlische kust, daarvóór had Israël niets te bieden –, ondanks de uitdagingen bij het opbouwen van een nieuwe samenleving … Neem al die elementen. Elk daarvan zou een land kunnen doen omvallen. Maar wij hebben ze allemaal meegemaakt, en zijn toch verder gekomen. Omdat we oplossingen hebben gevonden en de juiste motivatie hadden. En veel landen willen dit van ons leren.”

  Frustratie of motivatie?
  “Stel, een landbouwkundige in Kenia krijgt een uitgebreide training op de landbouwuniversiteit van Wageningen. Hij krijgt daar een fantastische opleiding en keert terug naar zijn land. Maar daar ziet hij de kloof tussen de toestand in zijn land en de geavanceerde landbouwtechnische ontwikkelingen van het Westen. Dan raakt hij gefrustreerd en moedeloos. Hoe kan hij die kloof ooit overbruggen? Maar als hij in Israël komt en ziet hoe Israël in een relatief korte tijd is gegroeid van een woestijn naar een exportland voor landbouwproducten, raakt hij gemotiveerd. Want wij zijn niet beter of slimmer dan hij. Als wij het hebben kunnen doen, dan kan het in zijn land ook!”

  Water
  “Neem water als voorbeeld. In Jordanië kun je de kraan open draaien, maar er komt niet de hele dag water uit. In Israël wel. Terwijl we in Israël dezelfde hoeveelheid neerslag hebben als in Jordanië. Wij hebben alleen al heel snel bedacht dat dit een groot probleem zou worden en we hebben daar drie oplossingen op gevonden die tezamen ons behoeden van een rampzalig watertekort.

  Ten eerste heeft Israël de druppelirrigatie uitgevonden, waardoor er veel effectiever kan worden geïrrigeerd in de landbouwindustrie en waardoor anders voor landbouw ongeschikte grond geschikt wordt met veel minder water. Ten tweede hebben wij geleerd hoe we ons drinkwater kunnen hergebruiken voor irrigatie. Israël staat op nummer één in de wereld als het gaat om recycling van water. Tachtig procent van ons drinkwater wordt hergebruikt. Nummer twee is Spanje, met dertig procent hergebruik. De derde oplossing is ontzilting. Twee van de grootste ontziltingsinstallaties ter wereld staan in Israël en de derde is in aanbouw.

  Landbouw
  “In de jaren vijftig had Israël een bevolking van zo’n miljoen mensen. Zestig procent van hen werkte in de landbouw. En toch was er niet genoeg te eten voor iedereen. Ik herinner me dat wij nog zo gelukkig waren dat onze familie in het Westen maandelijks een pakket toestuurde met voedsel, omdat er in Israël gewoon tekort was.

  De eerste keer dat ik een mango proefde, was tijdens een reis voor het ministerie van Buitenlandse Zaken naar India. Mango’s waren exotische vruchten van ver weg. Dat was in 1977. Dertig jaar later, in 2007 vroeg het Indiase ministerie van Landbouw ons of wij hen konden helpen om de kwaliteit van hun mango’s te verbeteren. Sinds die tijd hebben wij geleerd om de lekkerste en beste mango’s en avocado’s te produceren en nog veel andere groente- en fruitsoorten. Vandaag de dag exporteren we onze landbouwproducten over de hele wereld.”

  Verrijkend
  “Niet alleen op het gebied van water en landbouw, maar ook op maatschappelijk gebied, vrouwenemancipatie, onderwijs, gezondheidszorg, enzovoort zijn we actief in het buitenland. Met onze successen, maar ook met de fouten waar wij van hebben geleerd, kunnen wij anderen die het nodig hebben helpen. Tijdens mijn reizen over de wereld als hoofd van Mashav heb ik zoveel dankbaarheid gezien voor wat Israël heeft mogen betekenen voor de landen die ik heb bezocht. Wij hebben de harten van mensen mogen raken, zijn betrokken geweest bij hun uitdagingen. Dat was de meest verrijkende positie die ik heb mogen bekleden. Het is een kleine afdeling, maar het is een afdeling die werkelijk een verschil kan maken.”

  Mashav

  t07 - senegal

  Een landbouwproject in Senegal, waarbij Israëlische druppelirrigatietechniek het verschil maakt. | Foto: Mashav

  Mashav werkt op verschillende manieren. Zo nodigt Mashav de samenwerkende landen uit voor trainingen in Israël, maar organiseert het ook trainingen in de landen zelf. Mashav stuurt consultants en experts voor korte of lange termijn naar de samenwerkende landen en gaat internationale partnerschappen aan op het gebied van landbouw en irrigatie, ondernemerschap en innovatie, emancipatie, onderwijs, gemeenschapsontwikkeling, gezondheidszorg en landelijke en stedelijke ontwikkeling.
  Sinds de oprichting heeft Israël via Mashav bijna 270.000 mensen opgeleid uit 132 landen. Tientallen ontwikkelingssamenwerkingsprojecten zijn wereldwijd opgezet.

  Israëls inspanningen via Mashav om de rest van de wereld tot zegen te zijn, hebben het land geen windeieren gelegd. Om de projecten van Mashav te realiseren, moeten de overheid, onderwijsinstituten en het bedrijfsleven nauw samenwerken. Druppelirrigatie, bijvoorbeeld, is geen overheidsproject, maar komt bij het Israëlische bedrijf Netafim vandaan. Veel opleidingen die Mashav in Israël organiseert vinden plaats aan Israëlische opleidingsinstituten. De ontwikkelingssamenwerking met het buitenland heeft dan ook in Israël de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven positief beïnvloed.

  De Israëlische hulp via Mashav heeft ook op diplomatiek gebied zijn vruchten afgeworpen. Ook al lijken de politieke betrekkingen soms kil, die landen waarmee Israël samenwerkt via Mashav zijn Israël daar zeer dankbaar voor en onder de oppervlakte bestaan er daarom vaak goede relaties.