fbpx
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Schenken en nalaten

  Schenken en nalaten

  3 april 2014

  “Troost, troost mijn volk, zegt uw God.” (Jesaja 40:1)

  Bij het nalaten van geld aan Christenen voor Israël steunt u ons, terwijl uw nalatenschap daar fiscaal ook van profiteert. Als u geen testament maakt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Wilt u echter zelf bepalen hoe uw nalatenschap precies wordt verdeeld, dan is het belangrijk om een testament te maken. U kunt de wereld iets goeds nalaten door een goed doel op te nemen in uw testament. Omdat goede doelen geen erfbelasting hoeven te betalen komt (dat deel van) uw nalatenschap voor 100% terecht bij het door u gekozen doel. Het kan een prettige gedachte zijn dat goede doelen daarmee hun werk kunnen voortzetten. U kiest natuurlijk zelf welk Goed Doel u een warm hart toedraagt.

  Wat is een nalatenschap?
  Een nalatenschap of erfenis is het geheel van bezittingen dat een overleden persoon achterlaat. De manier waarop de nalatenschap verdeeld wordt staat beschreven in een testament of Uiterste Wil. In Nederland heeft de wetgever in het nieuw Burgerlijk Wetboek het begrip ‘testament’ laten vallen en vervangen door het begrip uiterste wil, dat wil zeggen de (notariële) akte.

  Hoe stel ik een testament op?
  Over het algemeen stelt u een testament op samen met een notaris. De notaris legt uw uiterste wil vast in een notariële akte. De notaris adviseert u daarbij over mogelijke bepalingen in uw situatie. Een testament heeft pas rechtskracht als u en de notaris het hebben ondertekend.

  Kan ik mijn testament aanpassen?
  Het wijzigen van een testament is op elk moment mogelijk door het maken van een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping van een bestaand testament moet ook weer via een notaris geregeld worden. Het verscheuren van een afschrift van een bestaand testament heeft geen rechtskracht; het testament blijft gewoon geldig.

  Wat gebeurt er als ik geen testament opstel?
  Als u geen testament heeft opgesteld, geldt het erfrecht voor de verdeling van uw nalatenschap. Meer informatie hierover vindt u onder andere op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

  Een overzicht van de doelen die u kunt steunen

  Schenken of nalaten

  We spreken altijd in één adem over ‘schenken en nalaten’, maar wat is eigenlijk het verschil? Hoe pak je het aan als je iets wilt schenken of nalaten aan Israël? En waar moet je zijn als je wilt weten wat schenken of nalaten eigenlijk inhoudt? Wat zijn de wettelijke regels waar je mee te maken krijgt bij schenken of nalaten? Een heleboel vragen die Leo van Koesveld, het aanspreekpunt van Christenen voor Israël als het om dit onderwerp gaat, graag voor u beantwoordt. Samen met Roger van Oordt, directeur van Christenen voor Israël, wil hij u graag adviseren als u overweegt onze stichting en daardoor Israel te steunen door een schenking of nalatenschap. De deskundige hulp van onze vaste notaris mr. A. Veldhuizen zorgt ervoor dat u op een betrouwbare manier Israël helpt via Christenen voor Israël. Want als het om geld gaat, wil iedereen graag zijn zaken goed geregeld hebben.

  Wat is het verschil tussen schenken en nalaten?
  Leo van Koesveld: “Over schenken spreken we bij het geven van donaties (eenmalig of periodiek) als de gever nog in leven is. ‘Geven met een warme hand’ noemt men dat wel eens. Het grote voordeel hiervan is dat men als gever zelf ziet waar het geld aan besteed wordt. Dat doel kan men dan zelf bepalen. Donaties aan stichting Christenen voor Israël zijn van harte welkom en zeer noodzakelijk om de organisatie draaiende te houden, maar u kunt er ook voor kiezen om een van de projecten zoals bijvoorbeeld Breng de Joden Thuis, opvang van immigranten in Israël of de gaarkeukens te steunen. Maar er zijn meer projecten. Wie geïnteresseerd is, kan gerust contact met me opnemen.”

  Hoe pak ik het aan als ik wil doneren?
  “Een eenmalige donatie kan met behulp van de giro of machtiging die bij elke krant Israël Aktueel zit. Men kan ook online doneren of met telebankieren een gift voor een van de projecten overmaken. Deze giften zijn aftrekbaar voor de belastingaangifte als het boven de zogenoemde drempel komt en onder de tien procent blijft. Als u meer aftrek wilt hebben, kan dat via een ‘verplichting’ die u dan met Christenen voor Israël aangaat. Door middel van een overeenkomst tussen Christenen voor Israel en u voor een schenking over een periode van minimaal vijf jaar. Het bedrag van deze ‘verplichting’ is dan volledig aftrekbaar. Ook nu zou ik weer willen zeggen: graag informeren wij u over deze mogelijkheden. Bel gerust voor een afspraak.”

  Wat is nalaten dan precies?
  Bij nalaten is er altijd sprake van een ‘schenking’ na het overlijden. Veel mensen hebben hun laatste wil bij een notaris laten vastleggen in een testament om zo ook na hun overlijden een ‘goed doel’ te gedenken. U kunt in uw testament Christenen voor Israël voor een bepaald bedrag als legataris benoemen, maar u kunt ook (bijvoorbeeld nadat u een paar familieleden een legaat hebt nagelaten) de hele nalatenschap door Christenen voor Israël laten erven.
  In het testament benoemt men meestal ook iemand die de nalatenschap moet regelen (een executeur-testamentair). Die zorgt voor de afhandeling van de laatste wil. Zowel de plaatselijke notaris als wij kunnen en willen de geïnteresseerden daarover graag verder informeren.

  Waar moet je zijn als je wilt weten wat schenken of nalaten eigenlijk inhoudt?
  Voor periodieke schenkingen en nalatenschappen ten behoeve van Christenen voor Israel kan men telefonisch contact opnemen met ons kantoor in Nijkerk. Desgewenst komen wij bij de mensen thuis om daar alles duidelijk uit te leggen.

  Meer informatie?
  Neem contact op met Leo van Koesveld. Telefoon: 033-2458824 of e-mail: schenken@christenenvoorisrael.nl.