fbpx
 • - Een meisje in Gaza bij de puinhopen van haar huis dat tijdens Operatie Protective Edge werd verwoest. Het door de internationale gemeenschap toegezegde geld voor de herbouw van Gaza zorgt ervoor dat de Gazaanse bevolking Hamas niet verantwoordelijk hoeft te houden voor de geleden schade tijdens de afgelopen oorlog. | Foto: Flash90
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Hoe de donorlanden Hamas redden

  23 oktober 2014

  Het weer opbouwen en herstellen van de infrastructuur in de Gazastrook is het beste wat Hamas kon overkomen. Hamas weet dat elke in de Gazastrook geïnvesteerde dollar de belangen van de islamitische beweging zal dienen.

  De beloofde donaties ontslaan Hamas van alle verantwoordelijkheid voor de catastrofe die het over de Palestijnen bracht tijdens de confrontatie met Israël. Hamas zal nu z’n eigen hulpbronnen inzetten om meer wapens naar binnen te smokkelen, en zich voorbereiden op de volgende oorlog met Israël. Hamas kan nu weer beginnen met nieuwe tunnels te graven, en nieuwe wapens aan te schaffen in plaats van de Palestijnen te helpen van wie de huizen verwoest waren door hun acties.

  De grootste fout die de donorlanden maakten, was het achterwege laten van de eis tot ontwapening van Hamas als voorwaarde voor het doorsluizen van financiële hulp naar de Gazastrook. De hoop dat de catastrofale resultaten van de oorlog Hamas verder onder druk zouden zetten, of misschien zelfs een opstand tegen hen zouden ontketenen, is vervlogen.
  Het zou naïef zijn te denken dat Hamas geen voordeel zou hebben van de miljarden dollars die zo juist beloofd zijn op de donorconferentie in Cairo om te helpen met de wederopbouw van de Gazastrook.

  De Palestijnen hoopten op 4 miljard dollar, maar de donorstaten beloofden 5.4 miljard dollar. De helft hiervan zal ‘aangewend’ worden voor de wederopbouw van de Gazastrook, zei Borge Brende, de minister van Buitenlandse Zaken van Noorwegen.

  Het is nog niet bekend waaraan de tweede helft besteed zal worden.

  Qatar, een langdurige supporter en geldschieter van Hamas, beloofde 1 miljard dollar, terwijl de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, aankondigde dat Amerika onverwijld 212 miljoen dollar zal overmaken. De Europese Unie beloofde op zijn beurt 568 miljoen dollar.

  Donorlanden zeiden dat zij de financiële hulp alleen via de Palestijnse Autoriteit zouden doorsluizen. Maar dat betekent niet dat Hamas, die een stevige greep op de Gazastrook blijft houden, geen deel van de financiële steun in handen zal krijgen.

  In feite zal elke financiële hulp voor de Gazastrook Hamas versterken, zelfs als het geld via de Palestijnse Autoriteit binnenkomt. Hamas heeft ermee ingestemd om de verschillen met president Mahmoud Abbas van de PA en zijn leidende Fatahpartij opzij te schuiven met de bedoeling de internationale gemeenschap zover te krijgen de miljarden dollars voor de wederopbouw van Gaza te doneren. Hamas verwelkomde zelfs de premier van de PA, Rami Hamdallah, toen die vorige week de Gazastrook bezocht.

  In de afgelopen weken had Hamas Hamdallah en zijn kabinet beschuldigd van het falen hulp te bieden aan de Palestijnen in de Gazastrook in de nasleep van Israëls Operatie Protective Edge.

  Hamas beschuldigde Hamdallah er ook van dat zijn regering en Mahmoud Abbas om veiligheidsredenen bevel hadden gegeven op de Westoever met harde hand op te treden tegen Hamassupporters.

  Hamdallah’s bezoek aan de Gazastrook vond plaats vlak voor de Cairo donorconferentie; daarom was Hamas bereid hem en zijn ministers te ontvangen in Gaza. Hamas wilde niet dat de donorstaten de gelden zouden inhouden onder het voorwendsel dat de Palestijnen nog onderling met elkaar aan het vechten waren en niet in staat hun geschillen tot een oplossing te brengen.

  Hamas wist dat dit de enige manier was de donorstaten te overreden miljarden dollars aan hulp voor de Gazastrook toe te zeggen. De ‘eenheidsshow’ tussen de Palestijnse Autoriteit en Hamas was voornamelijk bedoeld om de donoren te laten zien dat ze er niet over in hoefden te zitten of hun financiële steun misschien in verkeerde handen zou vallen. Tenslotte weet Hamas dat elke in de Gazastrook geïnvesteerde dollar ten goede komt aan de belangen van de Islamitische beweging. Natuurlijk is dit dus goed nieuws voor Hamas.

  Ten eerste ontslaan de beloofde gelden Hamas van elke verantwoordelijkheid voor de catastrofe die het over de Palestijnen bracht tijdens de confrontatie met Israël. De Palestijnen in de Gazastrook zullen nu niet langer Hamas om compensatie vragen voor het verlies van hun huizen en familieleden. Elke Palestijn die Hamas om financiële hulp vraagt, wordt vanaf nu doorverwezen naar de PA of de donorlanden. De hoop dat de verwoestende resultaten van de confrontatie de druk op Hamas zouden vergroten, of misschien zelfs wel een opstand tegen Hamas zouden ontketenen, is vervlogen omdat nu de Palestijnse Autoriteit of de donorlanden het adres voor financiële hulp geworden zijn.

  Ten tweede is het spreken over wederopbouw en herstel van de infrastructuur in de Gazastrook het beste wat Hamas zou kunnen overkomen. De door de donorlanden beloofde fondsen zullen eraan meehelpen verschillende door de Hamas beheerde instellingsgebouwen in de Gazastrook te herbouwen, zoals ministeriële gebouwen, veiligheidsbases, universiteiten, moskeeën en liefdadigheidsinstellingen. Bijna de gehele infrastructuur in de Gazastrook staat direct of indirect, onder beheer van Hamas.

  Alle investeringen in de infrastructuur zullen uiteindelijk de belangen van Hamas dienen, zelfs als het werk uitgevoerd wordt door de Palestijnse Autoriteit.

  Ten derde zouden leden en supporters van Hamas onder degenen zijn die aanspraak kunnen maken op enig geld dat van Westerse en Arabische donoren komt. De PA zou het een onmogelijke taak vinden alleen aan mensen loyaal aan Abbas in de Gazastrook geld te geven, omdat de PA reeds beloofd heeft om voor alle Palestijnen in de Gazastrook zorg te dragen, ongeacht hun politieke voorkeur.

  Ten vierde is de financiële steun niet toegezegd onder de voorwaarde dat Hamas de wapens neerlegt, of zelfs maar iets van het beheer over de Gazastrook aan de PA overdraagt. Van nu af aan zal de PA er hard aan werken de Gazastrook weer op te bouwen, terwijl Hamas de eigen hulpbronnen zal inzetten om meer wapens binnen te smokkelen en zich voor te bereiden op de volgende oorlog met Israël. Het lijkt erop dat dit de overeengekomen ‘verdeling van verantwoordelijkheden’ tussen Hamas en de Palestijnse Autoriteit is.

  Ten vijfde is er geen garantie dat de miljarden dollars een matigend effect zouden hebben op de Palestijnen in de Gazastrook, of hen van de Hamas zouden afkeren.

  Sommige Palestijnen zijn er zelfs bezorgd over dat de internationale gemeenschap wellicht zou proberen de PA om te kopen hun plannen om eenzijdige erkenning van een Palestijnse staat door de VN op te geven. Anderen zijn van mening dat de beloofde donaties de bedoeling hebben de PA tegen te houden om het ‘Rome Statuut’ te ondertekenen; als een eerste stap op weg naar zitting krijgen in het Internationale (Criminele) Gerechtshof waardoor de PA de mogelijkheid krijgt Israël officieel van oorlogsmisdaden te beschuldigen.

  Hoe dan ook zullen de Palestijnen bereid zijn de miljarden dollars te accepteren. Maar dat betekent niet dat zij bij toekomstige verkiezingen zich ervan zullen onthouden op Hamas te stemmen. Het betekent ook niet dat ze van plan zijn concessies te doen of hun eisen af te zwakken, namelijk hun belangrijkste eis van het ‘recht op terugkeer’ van Palestijnse vluchtelingen naar Israël.

  De beslissingen die op de Cairo donorconferentie genomen zijn, vormen een grote overwinning voor Hamas. Hamas kan zich nu weer bezig gaan houden met het graven van nieuwe tunnels, en het verkrijgen van nieuw wapentuig, in plaats van het helpen van Palestijnen van wie de levens en de huizen verwoest waren door hun acties.

  De grootste fout van de donorstaten was het achterwege laten van de eis tot ontwapening van Hamas als voorwaarde vooraf om hulp naar de Gazastrook door te sluizen. De donorlanden hebben niet alleen Hamas gered, maar ze hebben Hamas aangemoedigd en toegestaan nog vele jaren meer te opereren.

  Dit artikel is geschreven door Khaled Abu Toameh, en verscheen 16 oktober 2014 op de website van Why Israel? Vertaling: Evelien van Dis.

  Foto: Een meisje in Gaza bij de puinhopen van haar huis dat tijdens Operatie Protective Edge werd verwoest. Het door de internationale gemeenschap toegezegde geld voor de herbouw van Gaza zorgt ervoor dat de Gazaanse bevolking Hamas niet verantwoordelijk hoeft te houden voor de geleden schade tijdens de afgelopen oorlog. | Foto: Flash90