fbpx
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Tijd om te vieren en te gedenken

  16 december 2014

  Voor zowel Joden als christenen is dit een tijd om wonderen te vieren en te gedenken. Voor christenen is er het Kerstfeest dat het wonder van de geboorte van Jezus viert. Voor Joden zijn het de wonderen uit een ver verleden die tijdens Chanoeka herdacht worden, zoals een militaire overwinning van een paar machteloze mannen over de vele machtigen, en een oliekruik die nog brandstof gaf toen de olie al op had moet zijn.

  Op hetzelfde moment dat we deze tijd apart zetten om te vieren, is er genoeg reden voor vrienden van Israël om bezorgd te zijn over de recente gebeurtenissen. Onrust in Jeruzalem en andere gebieden bedreigt het leven van Israëli’s, en eigenlijk de structuur van onze staat.
  Aanslagen met voertuigen die onverwachts op onschuldige voorbijgangers inrijden, lijken de meest recente manier te zijn die Palestijnse terroristen gekozen hebben om dood en verderf te zaaien. En als de Fatahpartij van de Palestijnse president Mahmoud Abbas de daders van deze aanslagen als helden prijst, dan worden wij Israëli’s er weer aan herinnerd dat zelfs onder het zogenaamde gematigde Palestijnse leiderschap er geen echte partner voor vrede is.

  Dit gevoel van voortdurend op je hoede zijn en in onzekerheid verkeren, is iets waarmee Israëli’s maar al te goed vertrouwd zijn. We leven dagelijks met de dreiging van oorlog en terrorisme, en met de wetenschap dat we omringd zijn door vijanden. Maar dit is ook een universeel gevoel dat alle mensen kennen of hebben gekend, omdat wij allen onderworpen zijn aan gebeurtenissen die we niet in de hand hebben. Wie heeft zich nooit hulpeloos gevoeld na eerlijk de problemen in de wereld te hebben gezien en het lijden dat ze veroorzaken? Of nog sterker, wie heeft niet de pijn gevoeld wanneer we geconfronteerd worden met persoonlijke tragiek zoals de dood van een geliefde, het kwijtraken van een baan of een ongunstige uitslag van een medisch onderzoek?

  Misschien vergeten we in die tijden, zoals we zo vaak geneigd zijn, dat God de grote Beschikker is van wat gebeurt, volgens Zijn orde. In de Bijbel wordt ons verteld dat bij de schepping “de aarde woest en leeg was, en duisternis over de watervloed lag.” (Genesis 1:2)
  God ging echter aan het werk door orde te scheppen, waarbij het licht van de duisternis gescheiden werd, het water van de lucht, het land van de zeeën. Op dezelfde wijze schept Hij ook orde in onze levens, waarbij Hij ons voorziet van leiding en doel. En Hij verzekert ons dat hoe wanhopig we ook kunnen zijn, onze levens waarde en betekenis hebben omdat wij Zijn schepping zijn.

  In de onvermijdelijke chaos van onze levens is het onze grote uitdaging en voorrecht om op Gods soevereiniteit te vertrouwen. En te bidden om Zijn genezing en herstel – net zoals we zo vurig voor Israël bidden in haar tijden van nood – en Hem al ons verdriet en onze angsten geven. En dan moeten we ons inspannen om voorwaarts te gaan in de rustige zekerheid dat zelfs temidden van onze zwaarste crisis, God er is Die de dingen bij elkaar houdt. Want de psalmist verzekert ons in Psalm 100 dat “Zijn goedertierenheid voor eeuwig is, Zijn trouw van generatie op generatie.”

  De grote christelijke theoloog Reinhold Niebuhr schreef eens: “Niets wat het waard is om te doen, komt in onze levenstijd klaar; daarom moeten wij gered worden door hoop.”
  Tijdens deze tijd van wonderen is mijn gebed voor allen – Joden en christenen – dat we gered zullen worden door de hoop. Hoop die alleen kan komen van het weten dat ondanks alles wat er in de wereld gebeurt, en welke beproevingen we moeten doorstaan, God tegenwoordig is en nog steeds alles onder controle heeft.

  Door de geschiedenis heen heeft Hij dingen gedaan die wij in onze menselijke wijsheid voor onmogelijk hielden – zoals het bevrijden van de Joden uit de slavernij van Egypte, het voorzien in een militaire overwinning die we met Chanoeka vieren, het mogelijk maken dat de moderne Staat Israël kon ontstaan, Zijn volk van de vier windstreken van de aarde bijeen brengen in het land.

  Wat we ook vandaag meemaken in ons land en in ons persoonlijke leven, laten we eraan denken dat de wonder werkende God die christenen met Kerst vereren en Joden met Chanoeka, dezelfde God is die we vandaag aanbidden. Als er ooit een reden was om te hopen, dan is het zeker dit.

  Dit artikel is geschreven door rabbi Yechiel Eckstein, en verscheen in het novembernummer 2014 van The Jerusalem Post Christian Edition. Vertaling: Evelien van Dis.
  (Rabbi Eckstein is oprichter en voorzitter van de International Fellowship of Christians and Jews.)