fbpx
 • Orthodoxe Joden in gesprek bij de Kotel (Klaagmuur) in Jeruzalem. | Foto: CC Dan Zelazo/Flickr
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  De tweevoudige messiaanse roeping van Jezus

  Jaap de Vreugd - 5 maart 2015

  In 1970 verscheen in de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk een ‘handreiking’ met als titel Israël. volk, land en staat. Daarin gaf de kerk zich rekenschap van de nieuwe Bijbels-theologische bezinning op de relatie van kerk en Israël sinds de duisternis van de Shoah (Holocaust) en de verrassing van de jonge staat Israël.

  Dit geschrift roept op tot een heldere en consequente afwijzing van de vervangingstheologie, die de eeuwen door dominerend geweest is in de christelijke kerk. In dit verband maakt de handreiking een intrigerende opmerking: Jezus betekent voor Israël iets anders dan voor de volkeren.

  De komst van Christus betekende geen breuk in Gods weg met Israël, zoals de vervangingstheologie altijd stelt. Weliswaar heeft de meerderheid van Israël Jezus niet herkend als de Messias bij Zijn eerste komst, maar dat betekende niet het einde van Israël als Gods volk.

  Hoewel bijvoorbeeld iemand als Paulus lijdt onder de afwijzing van Jezus, betekende dat voor hem niet het laatste woord. In de bekende hoofdstukken 9 – 11 van de Romeinenbrief bezingt hij de onverbreekbaarheid van Gods trouw aan Israël; hij geeft op een diepe wijze zelfs een plaats aan de afwijzing van Jezus in het plan van God: daardoor kon het heil naar de heidenen gaan.

  Zo krijgt het ‘nee’ van Israël zelfs messiaanse trekken: het volk van de Messias lijdt met de Messias mee tot heil van de volkeren. Elders in de brief aan de Romeinen noemt Paulus Jezus ‘Dienaar van de besnijdenis’ om de belofte aan Israël te bevestigen. Deze gedachten brengen ons op het spoor van de lofzang van Simeon, die Jezus ‘een licht om de heidenen te verlichten, en om Uw volk Israël te verheerlijken’ noemt.

  Uit deze woorden blijkt, dat Jezus voor Israël iets anders betekent dan voor de volkeren: voor de volkeren in hun duisternis openbaring van de God van Israël, die ze niet kenden, en voor Israël, dat God al eeuwen lang kent, een (opnieuw) bekleed worden met de heerlijkheid van God.

  Voor deze tweevoudigheid in de Messiaanse roeping van Jezus is in de christelijke theologie nooit aandacht geweest. Daarmee is Jezus ook losgemaakt uit de context van Israël, en voor Joden onherkenbaar geworden als Joodse Messias, terwijl voor christenen de Joodse herkomst van hun geloof volkomen uit het zicht verdween.

  Foto: Orthodoxe Joden in gesprek bij de Kotel (Klaagmuur) in Jeruzalem. | Foto: CC Dan Zelazo/Flickr

  Thema

  bijbelkerk

  Over de auteur