fbpx
 • Hafeez Kasim - Foto: CvI
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Een wonderlijke transformatie

  23 maart 2015

  Kasim Hafeez – nu 32 – zou gemakkelijk een jihad terrorist hebben kunnen worden. Hij was al aardig op weg daar naar toe. Thuis in de moslimgemeenschap en op de universiteit in Engeland was er voortdurend anti Joodse en anti Israël agitatie. Kasims eigen vader koesterde zelf antisemitische sentimenten. Hij beschouwde Hitler als een held, en vond dat diens enige fout was dat hij niet genoeg Joden had gedood.

  Terwijl Kasim in Engeland opgroeide bij Pakistaanse moslimouders, werd hij blootgesteld aan materialen en meningen die op z’n best Israël veroordeelden voor alle kwaad in het Midden Oosten, en die Joden afschilderden als bezetters en moordenaars. De meer extreme elementen in de moslimgemeenschap riepen op tot een totale vernietiging van de ‘zionistische entiteit’ en alle Joden.

  Toen hij de 18-jarige leeftijd bereikte, was Kasim volledig geïndoctrineerd door de radicale islam. Zijn haat voor Israël en voor Joden werd gevoed door beelden van dood en vernietiging met op de achtergrond Arabische muziek over jihad en speeches door de Hezbollah leider Hassan Nasrallah en Obama Bin laden. Zijn jihad ideeën werden versterkt wanneer hij de ‘Nakba Dag’ rallies in het centrum van Londen bijwoonde. (Nakba = de grote Ramp, de stichting van de staat Israël). Daar voorspelden jihad sprekers het ter ziele gaan van Israël en wapperden de Hezbollah vlaggen overal om hem heen.

  Moslimzionist
  Kasim Hafeez en ik ontmoetten elkaar toen hij in Philadelphia bezig was met een spreekbeurten tour ten behoeve van ‘Stand With Us’, een educatieve organisatie in Los Angeles die het voor Israël opneemt, en die door heel de VS, Europa en in Jeruzalem kantoren heeft. Kasim bestempelt zichzelf als een ‘moslimzionist die daar trots op is’. Hij stelde dat hij hoge doses antisemitisme en anti Israël activiteit had zien plaats vinden op de universiteitscampussen in Engeland. Want – in zijn eigen woorden: “Ik was de antisemiet en de anti Israël activist.”

  Jouw persoonlijke verhaal is fascinerend, en jouw transformatie verbazingwekkend. Wat heeft ertoe bijgedragen dat je anders over het Jodendom en Israël bent gaan denken?
  “Het begon allemaal toen ik een boek ter hand nam met de titel The Case for Israël, geschreven door professor Alan Dershowitz. Dit boek daagde mijn fundamentele en valse overtuigingen uit die mijn antisemitisme en haat voor Israël voedden. En ik begon met een onderzoek dat tot doel had de onjuistheid aan te tonen van wat ik in The Case for Israël gelezen had. Dit leidde me er uiteindelijk toe Israël te bezoeken en de werkelijkheid van Israël en het Joodse volk te zien. Het bezoek veranderde niet alleen op dramatische wijze mijn visie, maar mijn hele leven. De waarheid zette me vrij op manieren die ik niet voor mogelijk heb kunnen houden, en hoe meer ik leerde, hoe meer mijn overtuiging met betrekking tot Israël en het Joodse volk sterker werd.”

  Europa lijkt voor wat steun voor Israël betreft, een voorbije zaak, speciaal op universiteiten. Wat zijn jouw ideeën hoe deze situatie om te keren?
  “Het is in Europa inderdaad een zooitje, en dat is onze eigen schuld. Door te proberen ‘liberaal’ en ‘tolerant’ te zijn, hebben we de ergste intolerantie toegestaan te infiltreren in elk segment van de samenleving. Dit is werkelijk een moeilijk gevecht omdat we ons gewillig hebben laten overmeesteren. Het beginpunt voor Joden en supporters van Israël moet zijn om moed te tonen en om hun zionisme fier overeind te houden. We moeten stoppen met onszelf terugtrekken. Ongelukkig genoeg zijn onze universiteiten nu vergeven van anti-Israëlprofessoren, en veel van de academische vakgroepen worden gefinancierd door de rijke Golfstaten. We zijn bezig tegen alle facetten van het systeem te strijden om een situatie om te keren die door de zwakheid en onverschilligheid van Joods gemeenschapsleiderschap veroorzaakt is.”

  Het Midden Oosten is in verwarring, met ISIS in Irak en Syrië, Al Qaeda in Libië en Jemen, en Hamas en Hezbollah aan Israëls grenzen. Hoe zie jij de afloop van deze botsing tussen moslims onderling, en tussen het Westen en de islamitische salafisten?
  “Het schisma tussen Sunni- en Shia moslims is een veertienhonderd jarige bloedvete zonder enige kans op verzoening. Er zijn zoveel factoren die in ogenschouw genomen moeten worden, dat het onmogelijk is iets te voorspellen. Saoedi-Arabië strijdt tegen ISIS; echter hun staatsideologie riep ISIS in het leven. De regionale ambities van Iran moedigen overal de sjiitische moslims aan. Treurig genoeg zal er veel meer bloed vergoten worden voordat we iets meer duidelijkheid hebben over de toekomst van het Midden-Oosten. De verspreiding van de fundamentele islam is een gevaarlijke ontwikkeling, en die moet in toom gehouden worden. Israël moet sterk zijn en elke bedreiging aan de grenzen neutraliseren. Elk teken van zwakheid door Israël zal alleen maar de aasgieren aanmoedigen die in de lucht rondcirkelen. Wat het Westen betreft, is een sterk Israël onze enige hoop om de terreur in het Midden Oosten in bedwang te houden. Israël is onze verste buitenpost van vrijheid, en de enige echte bondgenoot in de regio.”

  Sommige Europeanen bekeren zich tot de islam. Wat motiveert Britten, Fransen, Duitsers en anderen om dit te doen? Evenzo bekeren veel moslims zich in het geheim tot het christendom, Jodendom en andere religies. Hoe verklaar jij elk van deze verschijnselen?
  “Veel islamitische organisaties doen hun best om bekeerlingen aan te trekken door ze maaltijden aan te bieden en gratis literatuur. Ze stellen de religie op een zeer schappelijke manier voor, waarbij ze zinnen gebruiken als ‘Jezus is een profeet van de islam.’ Het voorziet in een ondersteunende structuur voor mensen, een gemeenschap en een nieuwe start. Wanneer toekomstige bekeerlingen selectieve fragmenten te horen krijgen, weten ze het volledige verhaal echter nog niet. Er zijn veel video’s op het internet van Europeanen die bekeerd worden aan de dawah (informatie) tafels met heel weinig kennis van de islam. Dat is bedriegerij. Er bestaat ook een echte agressieve moslimcampagne om bekeerlingen te maken. Als we het hebben over moslims die zich tot andere religies bekeren, dan kan ik alleen maar aannemen dat, wanneer mensen onder de tirannie van moslims hebben moeten lijden, zij er vrij van zouden willen komen. Moslims zijn een hele lange tijd niet blootgesteld aan andere godsdiensten. Nu we in het internettijdperk leven, is informatie gemakkelijk toegankelijk.”

  Wat kunnen Israël en de Joodse organisaties in de VS doen om het ‘gevecht der geesten’ te winnen op de universiteiten?
  “Laat moed en trots zien. Ze moeten zich duidelijk uitspreken en laten zien dat ze aan de kant van de waarheid staan. Het is net als in Europa dat de zwakken hun mond dicht houden en zich terugtrekken. Ruimte geven aan degenen die terreur en antisemitisme voorstaan, mag niet langer doorgaan. We moeten actief bezig zijn om de waarheid te promoten. Degenen die haat jegens Israël spuien, moeten daarvoor verantwoordelijk gesteld worden en weten dat ze er een prijs voor moeten betalen. Het is tijd om de ‘rode lijn’ aan te geven dat degenen die zich specialiseren in haat, niet langer meer getolereerd worden. Wij zullen ons niet langer stil houden of geïntimideerd voelen. We moeten te allen tijde Amerikanen (en anderen, zoals Europeanen) zich laten realiseren waarom Israël zo belangrijk voor hen is, en waarom hun stilzwijgen van vandaag, morgen voor hen tot schade zal zijn.”

  em>Wat zijn je toekomstplannen en zou je overwegen om in Israël te gaan wonen, of in de VS, of terugkeren naar Engeland?
  “Ik plan niet veel voor de toekomst. In de aankomende weken hoop ik een spreekbeurtentour op universiteitscampussen te houden in samenwerking met Christians United for Israel. Ik wil doorgaan met mijn werk voor B’nai B’rith Canada om studenten en ieder ander die achter Israël wil staan, te helpen dat te doen met de vereiste bekwaamheden. Ik heb helemaal geen verlangen om naar Europa terug te keren, maar als het zou moeten, ga ik. Hoeveel ik ook van Israël hou, denk ik toch dat mijn strijd buiten Israël gevoerd moet worden. Daar kan ik het beste invloed uitoefenen. Ik zou graag in de VS willen wonen, een geweldig land. Voor mij is de VS het meest vitale strijdtoneel in de Public Relationsoorlog om Israël. Voor nu ben ik tevreden met het wonen in Canada. Ik zou nooit hebben kunnen voorspellen dat mijn leven in de richting zou gaan die het is gegaan. Dus we zullen wel zien. Eén ding kan ik garanderen: het gevecht om de waarheid, om vrijheid, en om Israël zal blijven doorgaan ongeacht waar ik me bevind.”

  Conclusie
  Wat Kasim deed veranderen en hem transformeerde van een potentiële moslimterrorist naar een pleitbezorger voor Israël, is zijn intellectuele eerlijkheid in zijn zoektocht naar de waarheid. Zijn overtuigingen deden hem zijn familie, vrienden en zijn land verlaten. Met als enig motief datgene na te streven waarvan hij gelooft dat het juist is en waarheidsgetrouw. Dat vereist oprechte moed.

  Dit artikel is geschreven door Joseph Puder en verscheen 12 februari 2015 op de website van Frontpage Mag(azine). | Vertaling: Evelien van Dis