fbpx
 • Zonsopkomst bij Massada. - Foto: Lev Glick /CC 2.0 Flickr.com
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Leven in verwachting: word wakker!

  9 april 2015

  Vorige week meldde het Reformatorisch Dagblad bijzondere feiten. Zo is er een nucleair akkoord met Iran (RD, 2 april). Op de voorpagina van dezelfde krant prijkte: ‘Joden soms dagelijks slachtoffer van haat’ en nu voetbalsupporters in Utrecht. Waar blijven verontwaardiging en positiekeus van kerken en volken?

  Achter ons ligt een veelbewogen week. Natuurlijk het heilsfeit van Pasen: Christus is waarlijk opgestaan! Pasen viel bij wijze van uitzondering samen met Pesach. De Bijbelse datum voor Pesach staat vast: 15 Nisan. Altijd is het volle maan. Dit jaar zelfs een bloedmaan (RD 19 april 2014). Pesach begon toen de doodsengel voorbijging , de dag van de Exodus (Exodus 12): een noodzakelijke voorwaarde voor de intocht.

  Volgens Obama weet de wereld wanneer Iran de zaak bedriegt. Dat is ook gezegd bij Noord-Korea. Toch werd het een kernwapenstaat.

  In het dagelijkse Joodse gebed heeft de uittocht betrekking op het doorbreken van de grenzen van het kwaad. In Oude en Nieuwe Testament gaat het bij Pasen uiteindelijk om de intocht. De reis gaat naar Sion (de stad van David), waar Gods Koninkrijk gestalte krijgt. Zo eindigt de Hebreeuwse Bijbel met 2 Kronieken 36:23. Verstaan we de tekenen van de tijd?

  Atoomgevaar
  Maar er was ook de voorlopige atoomdeal. Obama spreekt van een “eenmalige kans om zo verspreiding van kernwapens te beteugelen”. Israël heeft volgens hem onterechte angst. Iran krijgt geen kernbom. Niemand minder dan de Libanese Hezbollah steunt Obama’s ‘historische’ prestatie. Veelzeggend. Volgens Obama weet de wereld wanneer Iran de zaak bedriegt. Dat is ook gezegd bij Noord-Korea. Toch werd het een kernwapenstaat. Betrouwbaarheid is in het westen toch heel iets anders dan in het Midden-Oosten?

  Onder alle ‘vreedzaam’ overleg laat Irans hoogste leider Khamenei er geen misverstand over bestaan. Hij publiceerde een plan van negen punten: om Israël te elimineren! Dáárom voorzien ze Hamas en Hezbollah nog steeds royaal van geavanceerde raketten en oorlogsmaterieel. Dáárom wordt humanitair geld in het arme Gaza nog steeds gebruikt voor tunnels en raketten. Dáárom klaagt Abbas Israël aan (Internationaal Strafhof). Israël maakt slechts 360 miljoen euro over: ingehouden belasting vanwege 460 miljoen euro schuld voor gebruikte Israëlische stroom, water en gezondheidszorg. Eerst Israël van de kaart en dan de rest van de westerse wereld. Zijn we nog niet gewaarschuwd?

  Antisemitisme en stilte
  Eerste Paasdag scandeerden Utrechtse voetbalsupporters antisemitische leuzen: “Hamas, Hamas, Joden aan het gas.” En “Mijn vader zat bij de commando’s, mijn moeder zat bij de SS. Samen verbrandden zij Joden, want Joden die branden het best.” Dagelijks zijn Joden slachtoffer van haat. Wat er nu gebeurt, is ernstiger dan wat de Holocaust inleidde.

  Los van wat Israël doet, dit rechtvaardigt nimmer Jodenhaat. En misschien valt Joods optreden nog wel mee. Tweede Paasdag zei een Palestijnse journalist uit Nablus (Sichem) tegen Israel Today: “Wanneer Israël zich zo verschrikkelijk had gedragen tegenover de Palestijnen, dan was Israël al lang door de hele wereld aangeklaagd, zelfs over wat niet eens een aanklacht waard is en het Westen slikt het.”

  Antisemitisme is feitelijk vijandschap tegen God. God kan men niet treffen, daarom Zijn volk en Zijn land (Genesis 13: 14-17; Deuteronomium 30). Dat zegt ook de Koran (Soera 5: 21; 26: 59), die nergens spreekt over Palestina. Wie nu opkomt voor Bijbelse waarden, wordt fundamentalisme verweten. Dat deed prof. Poorthuis in deze krant, terwijl Sara van Oordt zijn onbeschaamde brutaliteit aantoonde (28 maart en 2 april).

  Oproeien tegen de stroom vraagt moed. Maar wie Abraham en zijn nakomelingen zegent wordt gezegend

  Zonder Israël geen kerk. Wie Israël negeert zaagt de tak af waarop hij zit. En de aanfluiting dat de stille tocht tegen christenvervolging van de Syrisch Aramese kerk in Enschede slechts 150 mensen trok! Maak je nergens druk over! Juist nu moeten we veel meer bezig zijn met wat Jezus vanuit de profeten zegt over de laatste dingen (Matteüs 23 – 28). Dit verdient grote prioriteit in de prediking, want de wederkomst is nabij.

  Wilhelmus á Brakel (Redelijke Godsdienst) maakt een einde aan ‘heimelijke twijfelingen’: het gaat voor kerken en naties om de houding tegenover de Joodse natie als geheel. Ondanks alle lek en gebrek. Waarom? Vanwege Gods verbond met de aartsvaders als uitgangspunt voor het heilsplan in Christus, de ‘Koning der Joden’. Als we geen voluit positieve keus maken? Dan is de kerk gewaarschuwd door het oordeel dat volken treft. God zal volken met een vijandige houding ten opzichte van Israël en het Joodse volk wegvagen, aldus de Bijbel.

  Oproeien tegen de stroom vraagt moed. Maar wie Abraham en zijn nakomelingen zegent wordt gezegend (Genesis 12: 3).

  Dit artikel werd geschreven door dr. Ruth Seldenrijk. | Foto: Zonsopkomst bij Massada. | Foto: Lev Glick CC 2.0 (bewerkt) Flickr