• Wake up! - Gods profetische kalender in tijdslijnen en feesten. - Foto: © Wake up!
Nieuws

Wake up! – Boekbespreking door ds. Jaap de Vreugd

Jaap de Vreugd - 24 juli 2015

Je kunt je afvragen waarom mensen een Nederlands boek uitgeven met een Engelse titel; in dit geval dekt de titel zeker de bedoeling van het boek. Het is bedoeld als een wake up call aan alle christenen om zich voor te bereiden op de aanstaande wederkomst van Christus.

Volgens de schrijvers wordt er in onze kerken nog maar weinig over de wederkomst van de Messias gesproken, en ze wijten dat aan het feit, dat veel theologie is losgeraakt van haar oorspronkelijke Joodse wortels. Om daarin te voorzien wil dit boek de ‘kerk van het Christendom’ oproepen wakker te worden en ‘opnieuw kerk van Christus’ te worden. We moeten daartoe de ‘Goddelijke patronen’ herontdekken die verborgen zijn bv in de Bijbelse feesten en in het Hebreeuwse huwelijksritueel. De schrijvers zijn er namelijk van overtuigd, dat God in gecodeerde vorm openbaring en informatie geeft die een scherp beeld geeft van ‘de Toekomst op Gods kalender en Zijn Reddingsplan’. God heeft in de bijbel concrete tijdslijnen aangebracht, die zelfs heel precies wijzen naar onze tijd. Deze Bijbelse patronen, beelden en tijden kunnen exact gedecodeerd worden als we ‘bereid zijn om vastgeroeste theologische denkkaders los te laten’. De schrijvers stellen deze denkkaders ter discussie, en veronderstellen dat hun boek dus confronterend zal zijn, maar ook een ‘vernieuwd perspectief op het Koninkrijk van Jezus Christus’ zal geven.

De hele boekbespreking van ds. Jaap de Vreugd lezen?

Over de auteur

2 Reacties

  • Kim -  13 augustus 2015 The Bible says that He was in the grave for three days and three nights.Therefore, He coduln't die on Fri afternoon and be raised Sunday morning.The New Testament mentions that there was a Sabbath (High Day) on the day after He died.There was also a day when the women went and bought spices and prepared them (not possible on a Sabbath).There was also a Sabbath (not called a High Sabbath) on the day after they prepared the spices.And he was raised on the day after the Sabbath.So, having been crucified on Wednesday the disciples (the women) would have had to wait thru the Thursday High Sabbath until Friday to purchase and prepare spices.They would've rested on the Saturday Sabbath (an ordinary Sabbath) and gone to the tomb early Sunday to find that He had risen.
  • R.J.Sybrandi -  09 augustus 2015 Problemen met het boek Wake Up Geboorte---sterfjaar :Herodes de Groote stierf 3-4 jaar voor jaar 0. Jezus Christus was toen 1-4 jaar oud. Sterfjaar Jezus Christus : 25—29 jaar na jaar 0. De berekening in het boek Wake Up kan dus niet kloppen Sterfdag: Pesach lam werd geslacht 14 Nisan,het bloed werd gestreken aan de deurpost,daarna de maaltijd in het begin van de avond. De Engel ging voorbij(pesach)in de avond van 15 Nisan,daarna de uittocht,op 15 Nissan. Pesach, met de Cedermaaltijd wordt gevierd in de avond van 15 Nisan. Waar na het feest van de ongezuurde broden volgt. Jezus Christus vierde de maaltijd met zijn discipelen ook op 15 Nisan, in de avond en volgde hier in de wet van Mozes. Er is geen reden om aan te nemen dat Hij hiervan af week. De voetwassing vond plaats op 14 Nisan,vlak voor het avond werd. De gevangenneming vond plaats in de nacht van 15 Nisan. Jezus Christus stierf dus wel op vrijdag 15 Nisan. Dus God houdt zich niet zo strak aan de Joodse feestdagen. Rienk Sybrandi

Plaats een reactie