• Israëlnieuws via Whatsapp

 • Video

  Eenheid vereist voor herbouw tempel

  Yochanan Visser - 7 oktober 2015

  Joden die de tempel in Jeruzalem willen herbouwen worden vaak afgeschilderd als gevaarlijke rechtse extremisten omdat zij slechts een segment van de Joodse bevolking in Israël vertegenwoordigen.

  Nu is er echter iemand die zegt dat de tempel niet kan worden herbouwd totdat er eenheid onder het Joodse volk zal zijn. Deze eenheid omvat het samenbrengen van Joden van alle rangen en standen, dus seculiere en religieuze Joden en de verschillende politieke kampen.

  Een eerste vereiste voor deze eenheid is de beëindiging van ongefundeerde haat, zegt de Amerikaans Israëlische zanger Yitzchok Meir Malek. Vorige week tijdens het Soekot feest besloot Malek om op originele wijze zijn gevoelens over het voortdurende islamitische geweld op de Tempelberg en de Oude Stad van Jeruzalem uit te drukken.

  “Het is aan ons ​​om de verandering te maken. We zullen een eind moeten maken aan de ongefundeerde haat,”

  Hij klom op het dak van een huis in de overwegend Arabische wijk Silwan tegenover de Tempelberg, en plaatste een geluidsinstallatie tegenover de Al-Aqsa Moskee. Daarop reciteerde hij luid het Sjema gebed, de Joodse verklaring van geloof, het belangrijkste gebed in het Jodendom (‘Hoor Israël Hasjem is onze God Hasjem is de enige God’).

  Op zijn Facebook-pagina schreef Malek nog een andere zin, afkomstig uit het Aleinoe LeShabeach gebed: “De Eeuwige zal Koning over de hele wereld zijn. Op die dag zal Hasjem één zijn en zijn Naam zal één zijn.”

  Hij verzocht de clip niet tijdens de nachtelijke uren uit te zenden wanneer de meeste mensen slapen. “Want het is aan de mens om op te rijzen als een leeuw van Zion en de lof over Hasjem om middernacht of tijdens zonsopgang te verkondigen,” schreef Yitzchok Malek.

  Zijn actie was duidelijk bedoeld als een ​​boodschap aan de moslims in Jeruzalem, die gewoon zijn om hun gebeden op dezelfde luide wijze aan te kondigen vanaf de minaretten van de moskeeën. De Adhan (oproep tot gebed) werd vroeger gezongen door de muezzin, de persoon die de islamitische gebeden in de moskee voordraagt.

  Rotskoepel
  De huidige golf van Arabische geweld die zich van Jeruzalem heeft verspreid naar Judea en Samaria, heeft alles te maken met de islamitische ontkenning van de Joodse geschiedenis in Jeruzalem en vooral op de Tempelberg, waar zeshonderd jaar na de vernietiging van de tweede Joodse tempel, het eerste islamitische heiligdom werd gebouwd.

  Dit was de Qubbat al-Sakhrah of Kipa HaSela in het Hebreeuws, de Rotskoepel. De Rotskoepel is nu het meest gezichtsbepalende bouwwerk in Jeruzalem en werd gebouwd om de christenen duidelijk te maken dat islam nu de wereldgodsdienst was geworden.

  De Rotskoepel heeft de vorm van een beroemde Byzantijnse kapel die werd gebouwd langs de weg van Jeruzalem naar Bethlehem in de vijfde eeuw. De muren van het heiligdom zijn deels gedecoreerd met anti-christelijke teksten die waren bedoeld om de christenen die Jeruzalem bestuurden tot de islamitische belegering in 637 CE te vernederen.

  De al-Aqsamoskee bestond vóór de Koepel van de Rots, maar was eerst een primitief bouwwerk. De huidige moskee werd gebouwd vlak na de bouw van de Rotskoepel in 690 CE.

  Malek’s boodschap aan de moslims was dat er maar één God is, en dat Jeruzalem van Hem is en dat Hij de wereld zal regeren, niet moslim-fanatici.

  Hij schreef op zijn Facebookpagina dat zijn actie was voor “het belang van de hemel en de aarde, en niet om andere mensen die Hasjem prijzen te overweldigen.” “Vrije wil is wat ons op Hasjem doet lijken”, voegde hij eraan toe.

  Tempel
  De huidige islamitische ontkenning van het bestaan ​​van de Joodse geschiedenis op de Tempelberg in Jeruzalem is nogal vreemd. Vroege moslims gebruikte de naam Bait al Maqdis voor Jeruzalem, en niet al-Quds. Bait al-Maqdis is een vertaling van de Hebreeuwse naam voor de Tempelberg: Beit Hamikdasj.

  Het bestaan ​​van de Tempel in Jeruzalem wordt zelfs in de Koran genoemd in Soera 17: 7: “(En het is gezegd): Als je goed doet, doe je goed voor jezelf; en als je kwaad doet, (doe je het) aan jezelf. “Toen de laatste belofte kwam, (stuurden we je vijanden) om gezichten te bedroeven en om de tempel in Jeruzalem binnen te gaan, net als de eerste keer, en te vernietigen wat ze hadden overgenomen met een (totale) vernietiging.”

  Joodse eenheid
  Bid voor de eenheid van het volk Israël. Dat men elkaar niet haat omwille van het eigen gelijk, maar eensgezind de Heere wil navolgen om zo Zijn opdracht te vervullen om een licht voor de wereld te zijn.Meer gebedspunten In een e-mailinterview met Missing Peace schreef Malek dat zijn actie ook was gericht op het volk van Israël. Hij schreef: “Ik gaf niet alleen een boodschap aan de moslims, maar ook aan de Israëli’s, vooral degenen die hebben vergeten en die gewend zijn geraakt aan de status quo (op de Templeberg), want het is eigenlijk aan ons ​​om de verandering te maken. We zulllen een eind moeten maken aan de ongefundeerde haat, die de reden was dat de tweede tempel werd verwoest en nog niet is herbouwd”.

  Malek heeft een Joods eenheidsproject opgericht dat gericht is op het samenbrengen van Joden uit alle lagen van de bevolking. Hij koppelt de herbouw van de tempel (die hij ‘een Huis van Gebed voor alle Naties’ noemt, aan de zogenaamde Tikkoen Olam (Reparatie van de wereld), die moet beginnen met de eenheid van het Joodse volk en de beëindiging van ongefundeerde haat, vooral onder Joden.

  De video van zijn Sjema gebed werd al door honderdduizenden bekeken en ontving tot nu toe 9000 likes en duizenden reacties, vooral van Israëli’s die hun instemming uitten.

  Over de auteur

  5 Reacties

  • Paul -  08 oktober 2015 Wat voor tempel zal een herbouwde tempel in Jeruzalem zijn, theologisch gezien? Als we geloven dat God Zelf het eenmalige en definitieve offer heeft gebracht, waarmee Hij de zonden van deze wereld heeft weggedragen, dan zal de herbouwde tempel in Jeruzalem ieder geval geen plaats meer voor zoenoffers kunnen zijn. Dat zou spotten met Golgotha. Wordt het een leerhuis en een gebedscentrum, voor bezoekers van over de hele wereld? God zal het weten, ik ben benieuwd.
  • Roelof Kingma -  08 oktober 2015 Er kan maar één moment het goede zijn voor de herbouw van de tempel (van Salomo) en dat is als het de tijd van HaShem is! Wat bedoel ik hiermee? Simpel, als door welke mensenhand dan ook de Rotskoepel wordt afgebroken, dan krijgen de Joden de schuld. Maar als het de hand van HaShem is Die dit verderfelijke bouwwerk verwijdert, zal de (moslim)wereld weten dat de G'd van Abraham, Izaäk en Jacob de ene en enige G'd is. Ter verduidelijking: Lees het verhaal nog eens van Elia en de 450 baälspriesters in 1 Koningen 18. En let op de erkenning van het volk over wie G'd is in vers 39. Dit is - naar mijn mening - waar Israël en de gelovigen uit de volken op zitten te wachten!
  • Ray William -  07 oktober 2015 De dag zal komen dat de Koning weer plaats gaat nemen in Zijn tempel. Maar of dat in het huidige stad Jeruzalem zal zijn... JHWH is heilig en kan alleen bij een heilig volk leven. Er is dus heel wat meer nodig als 'eenheid' en of een tempel door mensen gebouwd. Maar dat God weer op de plaats van het huidige Jeruzalem komt bij een volk dat de Zijne is, waarbij Judah en Israel weer samen zijn onder de scepter van de Eeuwige, ja dat is een zekerheid. Bidden dat die shalom die dan heerst, ipv de politieke vrede van vandaag, spoedig zal komen en volkomen zal zijn, ja Sjema.
  • ErikT -  07 oktober 2015 Yochanan zegt in zijn betoog: "De huidige golf van Arabische geweld die zich van Jeruzalem heeft verspreid naar Judea en Samaria, heeft alles te maken met de islamitische ontkenning van de Joodse geschiedenis in Jeruzalem...". Ik denk het niet. De oorsprong ligt veel eerder bij de onderdrukking en vernedering die de Palestijnen ondergaan, gecombineerd met de uitzichtloosheid van hun bestaan onder de bezetting. Maar dat wil Yochanan niet zien.
  • ErikT -  07 oktober 2015 Allemaal leuk en aardig. Maar wat heeft het voor zin om het ene cultureel erfgoed in te ruilen voor het andere, of sterker om origineel cultureel erfgoed in te ruilen voor namaak?

  Plaats een reactie