fbpx
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Soeverein

  Ruben Ridderhof - 30 oktober 2015

  “Israël is een land dat grenzen heeft gekregen bij zijn vorming (door de internationale gemeenschap). 
De staat Israël is gehouden zich aan de internationale rechtsorde te houden.”

  Schrikt u niet teveel van bovenstaand intro. Het is een citaat uit een reactie van iemand die het niet helemaal eens is met de boodschap die wij als Christenen voor Israël willen uitdragen. Ik citeer hem omdat ik daarin een trend herken die ook onder christenen steeds meer geaccepteerd lijkt.

  Soevereine landen
  Mensen – en misschien vooral wij Hollanders – houden van structuur. En in een tijd van toenemende globalisering, houden we onszelf voor dat ook de landen in de wereld, evenals de kinderen op het schoolplein, zich te houden hebben aan vastgestelde structuren. Een uitspraak als “Israël heeft zich te houden aan de internationale rechtsorde” is daarvan een duidelijk voorbeeld.

  Maar met zo’n idee, hef je de idee van soevereiniteit op. Gelukkig is het in de wereld nog zo dat landen soeverein zijn. Dat wil zeggen: ze mogen zelf beslissen hoe ze hun beleid uitvoeren. Internationaal recht is een poging om door middel van onderlinge afspraken een vorm van globale structuur te creëren, maar landen zijn nog altijd soeverein. Ook Israël. En daarmee is bovenstaande uitspraak dus feitelijk onjuist.

  Dat frustreert sommigen. De grilligheid van een wereld waarin landen maar kunnen ‘doen wat ze willen’, is namelijk beangstigend. Daarom tornen wij aan de soevereiniteit van landen. We leggen hen liever ‘onze’ wil op.

  Soevereine God
  Maar op een hoger niveau, tornen wij ook aan de soevereiniteit van God zelf. Het idee van een God die achter Israël zou staan; die toestaat dat één volk heerst over andere volken; die zou hebben opgedragen dat Israël volken uitroeide om het land Kanaän in bezit te nemen, is eenvoudigweg onverdraaglijk.

  “Zo hebben wij Hem niet leren kennen”, luidt dan het commentaar. En op basis van onze eigen beeldvorming, bepalen we vervolgens wie God is. En zo nemen we Hem Zijn soevereiniteit af. Leggen we Hem liever onze wil op.
  Dat is natuurlijk levensgevaarlijk en goddeloos, want zo maken we eigenlijk van God ons eigen afgodsbeeld.

  Wie is uw God?

  Over de auteur