• Een bus van Egged in Israël. - Foto: Youtube
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Pro-Palestijnse Friezen stemmen tegen Israëlisch busbedrijf

  Ruben Ridderhof - 4 december 2015

  Pro-Palestijnse (of anti-Israëlische – de grens daartussen is volledig vloeibaar) Friezen wisten 2300 handtekeningen te verzamelen om de provincie Friesland ertoe te bewegen vooral geen zaken te doen met het Israëlische busbedrijf Egged.

  De noordelijke provincie had een aanbesteding gedaan voor busvervoer en dochteronderneming EBS van het Israëlische bedrijf had hierop ingetekend. Dat was natuurlijk zeer tegen het zere been van de pro-Palestijnse beweging in Friesland. Mensen in bussen vervoeren (Egged vervoert ook Palestijnen) is uiteraard een schending van de mensenrechten …

  Wel volgens initiatiefnemer Wim Minnaard uit Terherne: “Egged draagt bij aan de ontrechting van de Palestijnse bevolking. Wij vinden dat zo’n bedrijf niet op de Friese wegen hoort te rijden.” Aldus citeerde het Friesch Dagblad hem op 3 december. Vandaag overhandigt hij de handtekeningen in het provinciehuis.

  Over de auteur

  27 Reacties

  • ET -  13 december 2015 Jahman, dat lijkt me geen oplossing, tenzij de Israelische samenleving aanzienlijk verandert. Ik noem een paar punten: 1. Niet langer het predikaat 'joods', want de helft van de bevolking is niet joods, 2. Het einde van de Groene Lijn en de scheidingsmuur. 3. Gelijke rechten voor iedereen, dat impliceert ook vrijheid van vestiging, met andere woorden dat Palestijnen OVERAL in Israel mogen wonen en werken. 4. Afschaffing van de religieuze wetten (bijvoorbeeld het alleenrecht van het rabbinaat om huwelijken te sluiten), 5. Afschaffing van de wet op grond waarvan elke jood, van waar ook ter wereld zich in Israel mag vestigen. 6. Officiële twee-taligheid. Is dat wat je werkelijk wil? Zo niet, zet je dan liever in voor het realiseren van de Twee-staten oplossing.
  • Jahman -  13 december 2015 Gezien de situatie in Israel alleen maar slechter word en er geen oplossing zal komen mbt Israel-Palestijns conflict , lijkt me beter dat Israel de zogenaamde bezette gebieden Samaria - Judea en oost Jerusalaym , zo snel mogelijk annexeer zodat het zogenaamde Palestijnse volk voor die keuze zal komen te staan om te moeten kiezen , of de Iraelische nationaliteit en onderwerpen aan de Israelische wetgeving, of verhuizen naar de Palestijnse staat Jordanië ...
  • ET -  13 december 2015 En het Friese bestuur heeft gekozen voor Arriva.
  • ET -  12 december 2015 Revi, Facteur en Jan, naar mijn mening maken jullie een fundamentele denkfout, namelijk dat het bijbelse Beloofde Land hetzelfde is als de Staat Israel. Jullie redeneren vanuit het Beloofde Land, maar Israel is gewoon een staat, zoals er ongeveer 200 in de wereld zijn. Israel is lid van de VN en met dat lidmaatschap onderwerpt de Staat Israel zich ook aan de spelregels die in VN verband tussen staten zijn afgesproken. En volgens die spelregels is sprake van een militaire bezetting door Israel van oost-Jeruzalem, de Westoever en de Golan en zijn de nederzettingen op de Westoever illegaal. Punt. Dat verandert niet als je in plaats van Westoever spreekt over Judea en Samaria. Om in de termen van Facteur te blijven: dat is "prietpraat" de uit de Israelische propagandamachine komt.
  • Revi -  11 december 2015 Als ik zo de reacties van ET lees, en dat zal ook wel van de zielige Driesje vA en Wim M. zijn, moet een christen meer luisteren naar b.v. wat mensen zeggen dan wat de G'd van Abraham, Izaäk en Jacob, de G'd van Israël zegt. Als ik als christen hun mening zoals als volgt verwoord: Zowel de VN als de VS als de EU als het Internationaal Gerechtshof hebben geconcludeerd dat de Joodse nederzettingen ten oosten van de Groene Lijn illegaal zijn. Wie zijn wij dan om er anders over te oordelen?', dan komt de mens dus meer eer toe dan G'd. Waar zijn zulke christenen, als je ze nog zo mag noemen tenminste, wel mee bezig?
  • Facteur -  11 december 2015 ET, op 8 dec. schrijf je dat het Nederlandse en Europese "ontmoedigen van bedrijvigheid" niet hetzelfde is als boycotten (van Israel dus). Sorry, ET, maar dat is klinkklare onzin, en opzettelijk met woorden spelen. In een "professionele" discussie zou je daar niet mee wegkomen. Iemand die ook maar enigszins taalkundig onderlegd is haalt dat meteen onderuit. Dit is prietpraat van het nivo van "tamelijk uniek" , "hij is enigst kind" en "hun weten dat niet". Daarmee geef je jezelf een brevet van onvermogen (en dus kwade wil, nl. het willen winnen van een discussie met oneigenlijke argumenten).
  • Jan -  11 december 2015 ET, je weet maar al te goed dat BDS, waartoe je blijkbaar ook behoort, gezien je opmerkingen over Samaria en Judea, want zo heten deze betwiste gebieden, maar één doel heeft en dat is de vernietiging van de staat Israel, in ieder geval haar Joodse identiteit. Dus de opmerking dat het ten goede is van Israel zijn pure leugens. Laten we er positief aan bijdragen dat joden en arabieren vreedzaam samenleven en werken ipv middels boycot=negatieve energie, de zaak verder laten escaleren.
  • ET -  10 december 2015 Jan, je zegt "Egged is een normale busmaatschappij", maar dat is het nu net niet! Het is een instrument in de bezetting van Palestina. Net zo als het bedrijf G4S, dat ook in Nederland actief is, maar op de Westoever onder andere beveiliging doet van nederzettingen. Ook dat bedrijf zou uitgesloten moeten worden voor overheidsopdrachten als onze regering het eigen beleid ook maar enigszins serieus neemt. Dat alles heeft niets te maken met boycot van Israel, want de nederzettingen zijn geen onderdeel van Israel.
  • Jan -  10 december 2015 Minnaard behoort tot de club 'koop niet bij Joden' tenzij het hem slecht uitkomt. Zijn BLOG is zo anti Israel dat ik niet anders kan concluderen dan dat hij de Joden, Gods oogappel en daarmee de God van Israel ten diepste haat. Ik hoop dat de provincie zo wijs is zich niet te laten ringeloren door deze BDS club. Egged is een normale busmaatschappij en behoort dezelfde kansen te hebben als andere maatschappijen.
  • Jan -  10 december 2015 Minnaard behoort tot de club 'koop niet bij Joden' tenzij het hem slecht uitkomt. Zijn BLOG is zo anti Israel dat ik niet anders kan concluderen dan dat hij de God van Israel en daarmee Zijn Zoon ten diepste haat. Ik hoop dat de provincie zo wijs is zich niet te laten ringeloren door deze BDS club. Egged is een normale busmaatschappij en behoort dezelfde kansen te hebben als andere maatschappijen.
  • ET -  09 december 2015 Florianne, hoe kom je er bij dat er geen illegale nederzettingen zijn? Ik heb nergens gelezen dat ze ontmanteld zijn. Zowel de VN als de VS als de EU als het Internationaal Gerechtshof hebben geconcludeerd dat de Joodse nederzettingen ten oosten van de Groene Lijn illegaal zijn. Wie zijn wij dan om er anders over te oordelen?
  • Florianne Vogels-Voskamp -  09 december 2015 En idd Jaap. God heeft ook in Zijn Woord geschreven dat wie Israël zegent zal gezegend worden, maar wie Israël vloekt zal vervloekt worden. En daar zullen alle mensen achterkomen op de dag des oordeels.
  • Florianne Vogels-Voskamp -  09 december 2015 Er zijn helemaal geen illegale nederzettingen. God heeft het land vanaf Egypte tot de zee aan Israël gegeven. De Palestijnen hebben helemaal geen recht op het land en zeker niet op Jeruzalem. God heeft ook in Zijn woord gezegd dat het land niet mag worden gedeeld. En ik weet niet meer in welk jaar het was, maar Engeland heeft voorgesteld het land te verdelen tussen de Joden en de Palestijnen. Israël heeft toen toegestemd, maar de Palestijnen wilden het niet. Dus moeten ze niet zeuren.
  • Jaap -  08 december 2015 Hoe meer men het volk van De Almachtige Schepper van Hemel en aarde haat, zal dit op dezelve neerkomen. Hoe kan men God liefhebben en tegelijkertijd Zijn volk haten?? Hoe wil men JEZUS CHRISTUS liefhebben en CHRISTUS feest vieren- de geboorte van onze Heer Jezus- en het volk haten waaruit De CHRISTUS uit voort kwam? Maria was toch de Joodse moeder !! Het is goed om de hele BIJBEL eens goed te lezen. Wenst een ieder een gezegend geboortefeest van de Heer Jezus van harte toe.
  • ET -  08 december 2015 Daar gaan we weer: kritiek op Israel is hetzelfde als anti-semitisme. Daar komt de bijdrage van Henk Rijstenberg op neer. Wel, ik kan je dit zeggen: Noch Minnaard, noch Van Agt noch ik zijn antisemiet. Verre van. Maar we willen wel gerechtigheid, vrijheid en vrede voor het Palestijnse volk. JanJ, je weet heel goed dat de grenzen van 1967 prima te verdedigen zijn. Bovendien hebben de Palestijnen meermaal gezegd dat ze bereid zijn om een internationale vredesmacht toe te laten om toe te zien op naleving van een vredesaccoord. Het is Israel dat de mogelijkheid van een vredesmacht steeds heeft afgewezen. Miranda, de verwijzing naar Westelijke Sahara en Noord Cyprus snijdt geen hout. Die situaties zijn totaal onvergelijkbaar met de bezetting van de Westoever. En aan allen zou ik willen zeggen: Continuering van het huidige Israelische beleid is juist het grootste gevaar voor de toekomst van Israel. Dat werd vorige week op het Saban Forum in Washington nogmaals onderstreept door diverse (ook Israelische!) sprekers. Continuering leidt onherroepelijk tot een staat waarin de Joodse bevolking een minderheid is. En wat dan? Als minderheid toch de baas blijven? Dat gebeurde in Zuid Afrika ook. Of wel een democratische staat met gelijke rechten voor iedereen? Haal dan maar het etiket "Joodse staat" er af. Ten slotte nog één opmerking naar Henk: "door minnaard openlijk gepraktiseerde Israelboycot"? Niet dus. Het gaat niet om een boycot van Israel, maar om het niet meewerken aan de nederzettingenpolitiek, ook niet indirect. Dat past ook volledig in het Nederlandse en Europese beleid van het ontmoedigen van bedrijvigheid die (mede) ten goede komt van de illegale nederzettingen.
  • Miranda -  08 december 2015 Gaat meneer Minnaard nu ook naar de Westelijke Sahara? Wel eens geweest? Mensen leven daar op mijnen, kunnen niet eens bellen. Gaat allemaal via Marokko die het land bezet? Of N. Cyprus wat bezet wordt door Turkije. Ach weet je, als mensen Israel alleen onder de loep nemen weet je eigenlijk al waar het om gaat....Joden hebben altijd in Judea en Samara gewoond wat ze nu de west oever noemen. Maar dat maakt de haters niets uit. Israel moet weg, geboycott, de zee in. De "Palestijnen willen helemaal geen staat. Ze willen slachtoffer blijven. Weet je Minnaard. Gebruik je intel? USB stick? of Google, of FB? Allemaal gemaakt in Israel. Lekker hypocriet. Stop dan ook met het gebruiken van Joodse technologie. Fries onwaardig ben je.
  • Jan.J -  08 december 2015 Beste Henk Rijstenberg, ET oftewel Erik T is overtuigd dat Israël ( staat en ( Joodse) bevolking) alle aanvallen aan zichzelf te danken hebben doordat zij niet willen buigen voor de eisen die de verenigde naties aan hen stelt. Ik heb al diverse malen geprobeerd uit te leggen dat als Israël dit wel zou doen, zij binnen afzienbare tijd geen eigen staat meer zouden hebben. Bovendien gelooft Erik niet in de beloftes die de G'D van Abraham, Izaak en Jakob aan Zijn Volk heeft gegeven. Ik ben er echter nog niet achter of hij Yeshua ook nog als een Isa ziet ( de Arabische variant ) en dus onderschrijft dat Yeshua een islamitische Arabier was bij Zijn leven op aarde.
  • Henk Rijstenberg -  08 december 2015 Meneer of mevrouw ET, heeft u misschien niet te snel uw vinger opgeheven naar Jeanette. U noemt het antisemitisme van van agt "bezorgdheid"?? Wellicht is het verstandig uw huidige definitie van Christelijke waarden te herijken want u wilt uzelf toch niet te schande zetten tegenover hen die werkelijk weten wat Christelijke waarden zijn. Om nog maar te zwijgen van de door u aangehaalde Joodse tradities, want ik kan u verklappen dat deze door u gedefinieerde "Bezorgdheid" alsmede de door door minnaard openlijk gepraktiseerde Israelboycot, binnen de meerderheid van Joodse kringen al jaren geleden het predicaat "Antisemitisme"heeft gekregen.
  • ET -  07 december 2015 Jeannette toch.... Hoeveel haat spreekt er uit uw bijdrage? Is dit in lijn met Christelijke waarden? Of Joodse tradities? Schaam u! Minnaard is bezorgd over de toekomst van Israel, Evenzeer als Van Agt bezorgd is over de toekomst van Israel. Want het onrecht door Israel aangedaan aan de Palestijnen komt als een boemerang terug richting Israel. Dat is wat we nu voor onze ogen zien gebeuren. Daar op wijzen en een weg wijzen om de toekomst van Israel veilig te stellen, door een eind te maken aan het onrecht, is een daad van steun voor Israel.
  • Jeannette -  06 december 2015 U, meneer Minnaar bent dodelijk besmet het Dries van Agt virus. Dit is eenstuiptrekking van de afgrijselijke haat tegen alles wat Israel heet. U heeft al de dolk in uw rug van de Islamitische jihad. Kijk uw misplaatste steun aan deze van haat doordrenkte volkeren maar na over enkele jaren. Am Yishrael Chai
  • ET -  06 december 2015 Ruben schrijft: "Pro-Palestijnse (of anti-Israëlische – de grens daartussen is volledig vloeibaar)". Een foute kwalificatie. De ondertekenaars zijn anti-bezetting. Dat is de kern. En door anti-bezetting te zijn, zijn ze pro-Israel en pro-Palestina.
  • svanhoeve -  05 december 2015 We kennen het resultaat van haat zaaiende iman-s Maar hier zien we het gevolg van haatzaaiende dominees , ja uit alle kerken hoe diep zijn onze kerken gezonken
  • Sybe -  05 december 2015 Jammer dat wij Friezen niet de kans hebben gehad om juist voor Egged te stemmen.
  • ET -  05 december 2015 Ik sta volledig achter het initiatief van Wim Minnaard. Hij kent de situatie op de Westoever, heeft daar namens de Wereldraad van Kerken tijden gewoond. Egged overwoog een paar maanden geleden nog om aparte bussen in te zetten voor kolonisten en Palestijnen. Egged is medeplichtig aan het in stand houden van de illegale nederzettingen. Zo'n firma hoort hier niet. Zo'n firma hier in Nederland zijn gang laten gaan maakt ons medeplichtig aan de nederzettingenpolitiek. Dat moeten we niet willen.
  • Wim Blok -  05 december 2015 Foutje in de zin. Moet zijn "het ontbreekt bij u historisch besef aangaande het ontstaan van Israël.
  • Wim Blok -  05 december 2015 Hoeveel Egged bussen zijn er niet opgeblazen door terroristen, zich noemende Palestijnen. Hoeveel aanslagen en doden zijn er niet gevallen in Egged bussen door hetzelde volk wat uit Jordanië afkomstig is. De echte Palestijnen zijn Joden, Christenen en Arabieren. Het ontbreekt bij u historische onwetendheid u gaat af op de leugenachtigheid van de 'Palestijnse' propaganda. Pas verschenen een boek 150 Palestijnse fabels. Professor Afshin Ellian beveelt dit boek ten zeerste aan, aan een ieder die de waarheid onder ogen wilt zien.
  • Klaas -  04 december 2015 Zielige man die Minnaard en zeker niet lief! Busje komt zo!

  Plaats een reactie