• - Foto: Wikimedia Commons
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Tsjechië en Hongarije doen niet mee aan EU-etikettering

  22 december 2015

  Het Tsjechische Lagerhuis drong er vorige week bij de Tsjechische regering op aan om niet mee te doen aan het labelen van producten van Israëlische bedrijven die opereren in betwist gebied.

  In een gezamenlijke verklaring van alle partijen behalve de communistische partij lieten deze aan de regering weten dat het EU-besluit “gemotiveerd is door een politieke stellingname tegen Israël.”
  Cultuurminister Daniël Herman zei: “Dit is een poging om te discrimineren tegen de enige democratie in het Midden-Oosten. Wij moeten zulke daden verwerpen.”

  Ook de Hongaarse regering weigerde de de door de EU voorgeschreven etikettering in te voeren. Volgens de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Peter Szijjarto, draagt het etiketteren niets bij aan de oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict en verhoogt het werkeloosheid onder Palestijnen. “Het is een slecht en ondoordacht instrument”, zei hij.

  Duitsland en Griekenland voeren de etikettering wel in, hoewel deze landen goede relaties met Israël onderhouden, hoewel de band met Griekenland vandaag onder druk kwam te staan, nadat het Griekse parlement besloot om een Palestijnse staat te erkennen.

  Volgens EU-buitenlandchef Federica Mogherini ondersteunde de volledige Raad van Europa het etiketteringsbesluit. Op de vraag of staten die het besluit niet navolgen sancties moeten verwachten, antwoordde ze echter dat het aan de landen zelf is om te beslissen hoe ze de “EU-richtlijnen” implementeren.

  7 Reacties

  • Gerard Kuipers -  25 januari 2016 Beste Erik, nu praat je jezelf wel heel erg tegen; je zegt voorspeld maar je bedoeld waarschijnlijk voorzegt. Tenminste als je het over de waarheid van de Bijbel van de God van Israël hebt? Als het Bijbelse Beloofde Land niet hetzelfde is als de Staat Israël volgens jou, hoe hou je het dan voor mogelijk dat deze zelfde staat nog steeds bestaat? Na 1948 en al die andere aanvallen zouden ze normaal gesproken allang van de kaart zijn geveegd. David tegen Goliath? Gelukkig laat God zien dat al Zijn voorzeggingen in Zijn Bijbel uitkomen en dat er met Zijn volk en land niet te spotten valt!
  • ET -  14 januari 2016 Beste Gerard, De teksten die je citeert ken ik. En de eindtijd is al zo vaak voorspeld. Daar loop ik niet meer warm voor. Mijns inziens zit er een fundamentele fout in je redenering. Ik heb die al vaker hier aangedragen. Namelijk de veronderstelling dat het Bijbelse Beloofde Land hetzelfde is als de Staat Israel. Daarmee haal je de waarheid van de Bijbel omlaag.
  • Gerard Kuipers -  07 januari 2016 Beste Erik, Lees ook even onderstaande link. Als je het over insiders hebt: www.israeltoday.nl/Default.aspx?tabid=381&nid=27052
  • Gerard Kuipers -  04 januari 2016 Beste Erik, Wel grappig dat je alleen ingaat op de "wereldse zaken" en niet op de Bijbelse waarheid. Is veelzeggend denk ik dan maar. Die "wereldse zaken" zoals jij aangeeft met “het zich moeten houden aan de regels van de UN van Israël” is allesomvattend. Dat is toch die UN die zichzelf niet eens aan de regels kan houden en zich niet schoon weet te houden van valse beschuldigingen cq het aannemen van stiekeme resoluties tegen Israël? En ik schrijf niet dat de Arabieren dankbaar MOETEN zijn maar dat ze het gewoon zijn. Deze mensen willen niet eens werken voor Arabische bedrijven omdat de PA en Hamas zorgen voor een ophitsing waarbij menigeen zich niet fijn en onderdrukt voelt. Je zegt dat je veel vrienden hebt in Israël maar die schilderen je dan schijnbaar alleen maar onwaarheden voor. Ik ben er zelf geweest en zag toch regelmatig Israëliërs en Arabieren naast elkaar wonen en gezamenlijk eten. Het grote gros van de Israëlische bevolking wil niet anders dan vrede. En ja er zijn helaas ook Joden die het niet willen begrijpen. MAARRRR die worden net zo berecht als de Arabische terroristen. Vanavond het journaal nog gezien? 2 Joodse mannen veroordeelt voor de aanslag op een Arabisch gezin? Ik hoor je niet over het feit dat Israël een subsidie van 3,5 miljard heeft gegeven aan de Arabische - Israëliërs. Ik hoor je ook niet over het feit dat er geen land ter wereld is die zo oorlog voert als Israël. Terwijl zij burgers van Gaza waarschuwen waar en wanneer er gebombardeerd gaat worden, zet de Hamas "zijn" burgers op het dak van een ziekenhuis als Human Shields. Een ziekenhuis die misbruikt wordt om hun raketten weer richting Israël te sturen. Breek me de mond niet open..... die Hamas en de PA die gesponsord worden door o.a. Europa, Turkije, Dubai en Qatar? Die niet meer willen bereiken dan nog meer haat zodat zelfs hun eigen broeders daaraan geslachtofferd worden? EN hiermee een 2 staten oplossing proberen te forceren? DIE zal er NOOIT komen mede omdat dit niet hun opzet is. Hun enige doel met dit zaaien van haat is het van de kaart vegen van Gods volk en daarmee de Bijbelse waarheid. En nu schotel ik je maar een tipje van de sluier voor... Nee dit gevecht is geen gevecht om dit kleine stukje grond. Dit gevecht betreft dus ook niet een gevecht tussen de zogenaamde “Palestijnen” en Israël. Dit gevecht gaat tussen de hele wereld (is al voor een groot deel gerealiseerd) en Israël. Een gevecht om het gebied tussen de Nijl en de Eufraat. Lees Genesis 15:18. Toeval dat juist in dit gebied, inclusief Egypte zoveel gaande is? Ik dacht het niet! Ik citeer: De Israëlische ambassadeur bij de VN, Ron Prospor, zei vanaf het podium van de Algemene Vergadering dat niets de 4000 jaar oude band van het Joodse volk met zijn historische en Bijbelse thuisland kan ontkrachten. 'Dit is niet een geschil over land, maar een ontkenning van het bestaan van de Staat Israël', zei Israëls premier Benjamin Netanyahu. 'Ze voeden de jongere generatie op tot haat. Ze voeden op tot de vernietiging van Israël. Ik zie hier geen toespraak over vrede, dit is geen toespraak die de weg baant tot co-existentie'. Netanyahu zei in een verklaring dat de ‘Palestijnen’ door naar de VN te gaan alle “overeenkomsten met Israël geschonden hebben, en Israël dienovereenkomstig zal handelen”. 'Er komt geen Palestijnse Staat, totdat Israël wordt erkend als een Joodse Staat, naast een oplossing om het conflict te beëindigen' aldus Netanyahu. Hoe verklaar je dat Arabieren hun kinderen opvoeden met een “Sesamstraat” die op die leeftijd al de haat tegen alles en iedereen en vooral de Joden predikt. Denk je nou echt dat dit voorkomt uit het kleine stukje land dat de Arabieren onterecht claimen? Denk je echt dat de Arabieren buiten Israël ook maar heel iets medelijden hebben met die arme zielen die in Gaza op deze manier worden opgevoed? NEE! De haat tegen Gods volk moet voortgaan en uiteindelijk compleet van de aardbodem geveegd worden. Waarom denk je dat de oudste christelijke gemeenten van de wereld in Syrië en Irak in recordtijd vernietigd en verjaagd zijn? Alles en iedereen wat ook maar enigszins de waarheid van onze Messias Yeshua (ja Die Koning uit Israël) vertegenwoordigd, moet afgemaakt worden en met de grond gelijk gemaakt worden. Let op wat er gaande is in Noorwegen. Hier wordt een christelijk gezin hun kinderen ontnomen omdat ze zogenaamd hun kinderen indoctrineren met het geloof in Yeshua. Zie je dit ook gebeuren bij moslim gezinnen in Noorwegen , laat staan de rest van de wereld? Dit is geen toeval. Dit heeft alles te maken met de hemelse strijd tussen de hemelse legers en satan. Nu weet satan dat hij niet lang meer heeft om als vorst over de aarde te regeren. Vandaar ook dat het momenteel steeds harder wordt voor de mensen op deze aarde. Ik citeer: "Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht". Efez. 6:11-12. En ik citeer: 1 Petrus 5 vers 8 8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. 9 Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. 10 Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. 11 Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen. Dit gaat over de eindtijd waarin wij volgens de bijbel nu leven. Wat is er veel gebeurt de laatste jaren. Wat staat de wereld in brand! Toeval? IK DACHT HET NIET! Mijn gebed is dagelijks voor jou en al die anderen die nu en straks Israël overal de schuld van geven en uiteindelijk met zijn allen zullen proberen Israël te vernietigen, maar daardoor zelf vernietigd zullen worden. Ik citeer: Profetie. De woorden van de HEER over Israël. Zo spreekt de HEER, die de hemel heeft uitgespannen en de aarde heeft gegrondvest, die de mens het leven heeft gegeven:2 Ik zal van Jeruzalem een beker wijn maken die de omringende volken bedwelmt. Als Jeruzalem wordt belegerd, zal ook Juda onder de voet gelopen worden. 3 Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers zich vertillen. 4 Op die dag – spreekt de HEER – maak ik de paarden schichtig en zaai ik paniek onder hun berijders. Terwijl ik de paarden van de vijand verblind, zullen mijn ogen over het volk van Juda waken. 5 Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Onze kracht ligt bij de inwoners van Jeruzalem, dankzij de HEER van de hemelse machten, hun God. 6 Op die dag maak ik de stamhoofden van Juda tot een fakkel in een takkenbos, tot een vonk in een korenschoof, zodat de vlammen om zich heen grijpen en de omringende volken verzengen. Jeruzalem zal blijven staan waar het staat. Ik vraag me oprecht af of je je om het Tibetaanse volk, het Noord-Koreaanse volk en ga zo maar door, net zo druk maakt als om de Arabieren in Israël? En is het ook mogelijk dat je je zand in de ogen hebt laten strooien door die oude slang (satan) en zo de waarheid niet meer ziet? Beste Erik, ik hoop en bid dat je de waarheid van de God van Israël snel onder ogen ziet en dat je daardoor het geloof in Yeshua HaMashiach mag vinden.
  • ET -  31 december 2015 Beste Gerard, Het goedkeuren van terrorrisme en discriminatie staat verre van mij. Juist daarom reageer ik vaak op de eenzijdige berichtgeving op deze site. Want die eenzijdige berichtgeving is nu juist het vergoelijken van terrorrisme en discriminatie. Wanneer is iets terrorrisme? Veel hangt af van het perspectief van de boodschapper. In Duitse ogen was het Nederlandse verzet in de oorlog een vorm van terrorrisme, terwijl bij de meerderheid van de Nederlandse bevolking het ging om heldhaftig gewapend verzet tegen een militaire bezetter. Die twee perspectieven moet je ook in het conflict Israel-Palestina in de gaten houden. Wat in Israelische ogen terrorrisme is, is in Palestijnse ogen vaak een verzetsdaad. Geweld door kolonisten is vanuit het Israelische perspectief vaak niet meer dan een overtreding, maar vanuit het Palestijnse perspectief terrorrisme. Hiermee praat ik geweld en zeker geweld tegen burgers niet goed, ongeacht van welke kant het komt. Steun ik discriminatie? Nee, in tegendeel. Daarom stel ik discriminatie hier aan de orde, zoals in mijn laatste reactie op het verhaal van Yochanan Visser. U schrijft over de "tevreden Palestijnen" die zo blij zijn dat ze in Israelische bedrijven mogen werken. De manier waarop u het beschrijft is feitelijk discriminerend. U beschrijft het in een vorm dat zij daar dankbaar voor moeten zijn. Het zijn dezelfde woorden waarmee in Zuid Afrika gezegd werd dat de zwarten dankbaar moesten zijn dat ze bij de blanke boeren mochten werken. Maar ondertussen zijn ze rechtenloos. Ze mogen zich niet vrij overal vestigen, zij vallen veelal niet onder de Israelische arbeidswetten (want - uitspraak van een Israelische werkgever - "dan zijn ze te duur"). Ik ben wel eens uitgemaakt voor anti-semiet. Dat is vreemd en onjuist. Anti-semitisme richt zich op het Joodse volk, op het Joods zijn. Maar mijn kritiek geldt niet het Joodse volk (waar ik veel vrienden heb), maar het beleid van de staat Israel. En dat is een hele andere entiteit. De staat Israel is lid van de VN en derhalve verplicht zich aan de spelregels van de VN te houden. Zolang Israel doorgaat zich niet aan die regels te houden, zal ik kritiek blijven uiten.
  • Gerard Kuipers -  27 december 2015 Beste ET/ Erik Tilanus (even opgezocht via google want ik lees graag volledige namen), Beseft u wel dat u met bovengenoemde reactie (en al uw reactie' s op bijna elk artikel op deze website) discriminatie en daar bij ook terrorisme goedkeurt? Beseft u zich daarbij ook dat u veel van de zogenaamde Palestijnen; een volk wat gecreëerd is, zie Youtube "inventing the Palestinian people" eigenlijk tekort doet? Veel van de Arabieren (Palestijnen zoals u ze noemt) werken namelijk voor Israëlische bedrijven en zijn daar over het algemeen zeer tevreden. Ze worden er goed behandeld en worden goed betaald, naar de juiste maatstaven. Deze Arabieren sprongen een gat in de lucht toen de afzet van export door Israël gigantisch groeide in zowel China als de VS. Dat is voor deze mensen garantie voor werk en inkomen, die garantie welke de EU probeert af te breken en welke u dus toejuicht? Maar goed, het belangrijkste punt is, dat u niet ziet wat er werkelijk gaande is in Israël en met het Joodse volk. Ik citeer uit de Bijbel: Amos 9:11-15 11 Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen, ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald, ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. 12 Dan zal Israël in bezit nemen wat er nog rest van Edom en van alle volken die mij eens toebehoorden – spreekt de HEER, die dit alles doen zal. 13 Dan komen de dagen – spreekt de HEER – dat de ploeger de maaier ontmoet en de druiventreder de zaaier, dat de bergen druipen van de wijn en alle heuvels golven van het koren. 14 Ik zal het lot van mijn volk Israël ten goede keren. Zij zullen hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen, ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. 15 Ik zal hen terugplanten in hun grond, en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat ik hun heb gegeven – zegt de HEER, jullie God. Dus linksom of rechtsom beste heer Tilanus, laat er geen twijfel over bestaan dat de God van Israël het herstel van zijn land cq volk sinds eind 19e eeuw, want toen begon het herstel al met de eerste pioniers die naar hun land terugkeerden, gaat volbrengen. Pioniers die het land ook nog voor grote delen heeft gekocht, terwijl het eigenlijk hun land was en is! Ziet u dan niet dat het voor het lamgeslagen volk na de 2e wereldoorlog onmogelijk is geweest om de aanvallen van al die Arabische landen in 1948 om hen heen neer te slaan? En wat te denken van 1967 en 1973 toen ze weer massaal aangevallen werden. Denkt u werkelijk dat ze dit zelf hebben kunnen doen tegen al die overmachten van Arabische legers? Denkt u dat het toeval is dat de hele wereld zich langzamerhand tegen Zijn volk keert? De waarheid die in Israël geborgen is moet van de kaart geveegd worden. Zij hebben de hulp van God de Almachtige, Die hiermee wil aangeven dat hij aanspraak maakt op ZIJN land en daarmee Zijn waarheid laat zien. Beste heer Tilanus; ik hoop en bid bijna dagelijks voor mensen zoals u alsmede voor alle mensen die deze waarheid niet zien. In het bijzonder bid ik voor Moslim Arabieren in het land van de God van Israël die van kinds af aan worden geïndoctrineerd dat het hun land is en dat alle Joden dood moeten. Ik wens u Gods zegeningen toe zodat u, misschien al snel, Zijn waarheid mag gaan inzien! Shalom, Gerard Kuipers
  • ET -  26 december 2015 Houd nu eens op met de nieuwspraak "betwist gebied" en benoem de zaken zoals ze zijn: bezet gebied. Linksom of rechtsom zullen ook deze landen zich aan de EU richtlijn moeten houden. Dus reken je niet rijk met deze uitspraken.

  Plaats een reactie