• Een moslimgeestelijke op de Tempelberg in Jeruzalem. Op de achtergrond de Rotskoepel. - Foto: Flash90
Nieuws

UNESCO-resolutie scheurt Tempelberg los van Jodendom

14 oktober 2016

Christenen voor Israël veroordeelt de resolutie die op 13 oktober werd aangenomen door UNESCO over ‘Bezet Palestina’.

De resolutie, waarin Israël steevast ‘de bezettende macht’ wordt genoemd, richt zich tegen Israëlische activiteiten op en rond de Tempelberg en roept Israël op om te stoppen om Jordaanse en Palestijnse ‘restauratiewerkzaamheden’ op de Tempelberg te hinderen. In de resolutie wordt de Tempelberg ‘Al Aqsamoskee/Al-Haram Al-Sharif’ genoemd, waarbij elke historische en religieuze band met het Jodendom wordt afgewezen.

Ds. Wilem J.J. Glashouwer, president van Christians for Israel International stelde vandaag: “De Oude Stad van Jeruzalem is nauw en onlosmakelijk verbonden met het Joodse volk. Als christenen bevestigen wij deze historisch en Bijbelse band tussen het Joodse volk en de Tempelberg, en we verdedigen hun recht om de Tempelberg te bezoeken. De internationale gemeenschap moet niet toegeven aan diegenen die het bestaan van het Joodse volk en hun nauwe band met het land, en met name de Tempelberg ontkennen.”

Volgens Andrew Tucker, directeur van Christians for Israel International weerspiegelt de resolutie niet het internationale recht en zou deze moeten worden afgewezen door het uitvoerend bestuur van UNESCO. “Omdat zoveel staten zich hebben onthouden van stemming, was het mogelijk dat deze resolutie door minder dan de helft van de lidstaten van UNESCO kon worden aangenomen. Een minderheid van Israël-vijandige staten zijn zo in staat geweest om de meerderheid van de internationale gemeenschap te vertegenwoordigen. Dat is een grof misbruik van UNESCO en een misbruik van de internationale orde. Deze resolutie weerspiegelt niet de mening van de meerderheid van VN-lidstaten en weerspiegelt niet het internationaal recht. Het is tijd dat de staten die zich onthielden van stemming hun oppositie tegen deze resolutie kenbaar maken en dat vredelievende staten openlijk bezwaar uiten tegen dit historische en legale revisionisme dat door sommige VN-lidstaten wordt gepromoot.”

Binyomin Jacobs, opperrabbijn van Nederland reageerde: “Ik ben geschokt. Sinds duizenden jaren worden Jeruzalem en de Tempelberg genoemd in onze gebeden en nu wordt de historische en religieuze band tussen Joden en de Tempelberg door UNESCO ontkend. Deze verklaring versterkt het groeiende antisemitisme in Europa jegens Israël en de Joden in een tijd waarin juist tolerantie zou moeten worden gepredikt.
Ik ben dankbaar dat sommige Europese landen, zoals Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk niet bereid zijn geweest deze agressieve resolutie tegen Israël en het Joodse volk te ondersteunen.”

De Tempelberg is een heilige plaats niet alleen voor moslims, maar ook voor Joden en christenen. Door Israëlische activiteiten te veroordelen en te eisen dat Israël de ‘historische status quo’ respecteert, geeft UNESCO toe aan Jordaanse en Palestijnse claims op een exclusieve heerschappij over de Tempelberg. Dat is een fundamentele breuk in de rechten van Joden en christenen onder internationaal recht om de Tempelberg te bezoeken.

Christians for Israel International is een internationale interkerkelijke organisatie en vertegenwoordigt meer dan 200.000 christenen in meer dan 40 landen wereldwijd.

7 Reacties

  • yosef sioni -  14 oktober 2017 ze proberen de geschiedenis te herschrijven.er bestaat nog bestond een Palestine volk.dit waren arabieren die vanuit de Arabische landen door de Ottomaanse als gast arbeiders naar israel zijn gehaald.ze hebben wel recht als burgers maar niet als volk.
  • Imert Moret -  08 november 2016 Er bestaat geen hechtere band met de tempelberg dan de joodse. Deze plaats is bovenal door God zelf verkoren als de plaats waar hij wilde wonen. Sion is onverbrekelijk verbonden met Israel. Deze band is onverbrekelijk en heeft zijn grond in Gods eigen Woord. Unesco heeft geen enkele autoriteit om hieraan te tornen. Laat Israel zich van deze resolutie niets aantrekken en zich gesteund weten door alle christenen in de wereld. Iedere Christen dient zich achter Israel te scharen en te bidden voor het behoud van Sion voor het volk van God. Christenen en Joden zijn met elkaar verbonden en wie ooit aan de klaagmuur heeft gestaan weet hoe dat voelt. Nooit moet Israel de tempelberg opgeven.
  • Arie van Olst -  29 oktober 2016 Gezien onze christelijke achtergrond,en ons geloof in de bijbel,wil ik zeggen dat in Gen 12 heel duidelijk wordt gezegd door de almachtige dat het verbond met Abraham tevens inhoud dat het land Kanaän is toegewezen aan het volk Israël. Er zijn hier geen uitzonderingen gemaakt m.b.t. Jeruzalem toch?,laten we hier maar aan vasthouden als christenen.
  • Simon -  16 oktober 2016 Och dat heel de wereld zich tegen Israel keert is reeds lang voorzegd,Zodat hun God voorgoed met hen kan afrekenen, maar dat het gros van onze kerken zwijgd of stilzwijgend instemd is in en in droevig Volgens Opb zullen allen als de grotehoer behandeld worden De kantekeningen van onze statenvertaling zegd dat dit voor de RK kerk van Rome is maar alle kerken die voorstander zijn van Gods land verdelen zullen hiervoor Gods Toorn ervaren De bijbel is hier duidelijk genoeg over
  • Nico dekker -  16 oktober 2016 Zijn er nog meer landen op deze wereld die net als "Christenen voor Israél' hun stem kunnen laten horen via deze organisaties en dan alle christenen oproepen in al die landen doormiddel van een E-mail op te staan tegen deze zeer grote leugen. Om daarmee te laten zien aan Israël dat wij achter hen staan in hun protest tegen deze vervalsing, en voor hun zullen blijven Bidden.
  • Peter van Bijsteren -  16 oktober 2016 De UNESCO ontkent de duizenden jaren oude band van de Joden met de Tempelberg. Veelzeggend dat deze organisatie opgericht om cultuur en onderwijs te bevorderen de geschiedenis vervalst. En gezien het feit dat de triomfboog van Titus, met daarop de menorah, zich in Rome bevindt is het Italiaanse stemgedrag onbegrijpelijk.
  • willy. -  15 oktober 2016 Laat duidelijk zien de wereld erkent de joodse band met Jeruzalem en de tempelberg niet Het is juist hetzelfde als men tegen het Chinezen zou zeggen dat hun befaamde muur niet Chinees is maar van andere oorsprong het kot zou te klein zijn! Dus deze profetie moet nog in vervulling gaan de wereld heeft nog nooit Jeruzalem erkent als Joods de haat tegen Joden blijft ! Shalom

Plaats een reactie