Israëlcursus

Israëlcursus voorjaar 2017

februari-april in Nijkerk
thema: Jeruzalem dat ik bemin

Cursusdag 1 | dinsdag 21 februari

17.00-18.30 uur: rabbijn David Portowicz
thema: De betekenis van Poerim voor de wereld van vandaag
 
David Portowicz 2 Rabbijn Portowicz is directeur van het Jaffa Instituut en biedt kansarme jongeren in Israël een hoopvolle toekomst. Voor zijn jarenlange inzet voor Israël ontving hij al diverse onderscheidingen, inclusief een vermelding in de Nederlandse ‘Goot500’. Tijdens de Israëlcursus gaat rabbijn Portowicz in op de relevantie van het Joodse Poerimfeest voor de tijden waarin we leven.
19.30-21.00 uur: Gilah Evers
thema: De rol van de Joodse vrouw in het gezin
 
gilahGilah Evers is de vrouw van de Amersfoortse rabbijn Shimon Evers. Ze geeft tijdens de Israëlcursus een inkijkje in het joodse gezinsleven en gaat daarbij specifiek in op haar rol als vrouw en moeder van 11 kinderen. Wat zegt de Bijbel hierover en welke plek neemt de vrouw in in de joodse traditie?

 

Cursusdag 2 | dinsdag 7 maart

17.00-18.30 uur: rabbijn Izak Vorst
thema: De Pelgrimspsalmen

rabbijn-vorstRabbijn Izak (Ies) Vorst stond aan de basis van de Chabad-beweging in Nederland. De geboren Rotterdammer overleefde als kind de kampen Westerbork en Bergen-Belsen. In 2015 was hij te zien in de zomertentoonstelling ‘Vreugde in Verdrukking’ van Christenen voor Israël. Tijdens de Israëlcursus legt hij uit welke plek de Pelgrimspsalmen in de Joodse traditie innemen.

19.30-21.00 uur: prof. dr. M.J. Paul
thema: Profetieën over Jeruzalem

4-mj-paulOudtestamenticus M.J. Paul schreef vele theologische publicaties en is hoofdredacteur van de Studiebijbel van de Herziene Statenvertaling.

Tijdens de Israëlcursus behandelt hij een aantal Oudtestamentische profetieën over Jeruzalem. Wat staat de ‘Stad van de grote Koning’ nog te wachten?

 

Cursusdag 3 | zaterdag 18 maart

10.30-12.00 uur: Henk Dik
thema: De Graftuin in Jeruzalem

5-henk-dik In 2016 bezochten bijna een kwart miljoen mensen uit alle delen van de wereld de Graftuin in Jeruzalem. Een bijzondere plaats waar de bezoekers stil stonden bij het uitzicht op de Schedelplaats (Golgotha) en bemoedigd werden bij het zien van het lege graf en velen van hen vierden de opstanding van Jezus  door samen te zingen, lezen en bidden en avondmaal te vieren.Henk en Nelly Dik maken al enkele jaren deel uit van het team van internationale vrijwilligers dat in de Graftuin werkzaam is. De Graftuin is voor hen een bijzondere plaats, maar ook een teken van de vervulling van Gods profetische woorden (o.a. Micha 4), want juist daar zie je elke dag dat de volken op trekken naar Israël en naar Jeruzalem. In de maand november (2016) was Henk de gids voor groepen en andere bezoekers uit meer dan 25 landen.Henk zal u meenemen op een bezoek aan de Graftuin en stil staan bij de geschiedenis en de betekenis van deze plaats.

13.00-14.30 uur: ds. Henk Poot
thema: De vrede van Jeruzalem

Henk PootDs. Henk Poot spreekt als Israëlpredikant in heel Nederland over Gods plan met Israël. Voor de Israëlcursus gaat hij in op de betekenis van Jeruzalem voor de wereld en ons persoonlijke geloofsleven. De actuele situatie rondom Jeruzalem geeft voldoende stof tot nadenken. Reden genoeg om (opnieuw) vanuit een Bijbels perspectief naar deze ontwikkelingen te kijken.

 

Cursusdag 4 | donderdag 23 maart

17.00-18.30 uur: drs. Kees de Vreugd
thema: Herleving van het Hebreeuws

Drs. Kees de Vreugd studeerde en werkte in Jeruzalem. Namens Christenen voor Israël geeft hij Bijbelstudies en cursussen Hebreeuws. Tijdens de Israëlcursus gaat hij in op de bijzondere ontstaansgeschiedenis van het moderne Hebreeuws en brengt u de basisbeginselen van Israëls officiële taal bij.
19.30-21.00 uur: Jacques Brunt
thema: De openbaring van Gods heerlijkheid door de Tabernakel

8-jacques-bruntEvangelist en Bijbelleraar Jacques Brunt ontwikkelde een Bijbelstudieserie over de Tabernakel. De Heere openbaarde Zijn heerlijkheid door de Tabernakel, de Tempels en uiteindelijk door Christus. Deze openbaring gold allereerst Israël, maar uiteindelijk delen ook de heidenvolken daarin.

 

Cursusdag 5 | donderdag 6 april

17.00-18.30 uur: Pieter van Oordt
thema: Alles over de Israëlproducten

Sprekers Chr. voor IsraelU heeft vast wel eens iets gekocht bij het Israël Producten Centrum. Achter elk product zit een bijzonder verhaal.

Directeur Pieter van Oordt van het IPC vertelt u alles over de achtergronden van deze producten: waar komen ze vandaan? Hoe worden de contacten gelegd? En wat zijn de reacties in Israël op IPC?

19.30-21.00 uur: prof. dr. Jacques Barth
thema: Zijn oorlogstrauma’s erfelijk?

jacques-barthDat de verschrikkingen van de Holocaust ook invloed hebben op de tweede generatie is wel duidelijk. Maar hoe zit dat met volgende generaties? Kun je deze trauma’s erven?

Prof. dr. Jacques Barth doet hier onderzoek naar en deelt zijn bevindingen.

 

Thema