fbpx
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  VN Veiligheidsraad verklaart nederzettingen illegaal

  Barry Segal - 2 januari 2017

  “Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenen verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk…” Joël 3:1,2

  In een gebaar door critici gezien als een laatste klap in Israëls gezicht door president Obama voordat hij voorgoed ermee stopt, stond de Amerikaanse regering de VN Veiligheidsraad toe om vrijdag 23 december 2016 een bijzondere resolutie aan te nemen. De resolutie noemde het bouwen van/in nederzettingen op ‘Palestijnse grond’ waarop de Palestijnen een onafhankelijke staat willen stichten, een ‘overduidelijke schending’ van internationale wetgeving.

  Ondanks heftige kritiek van de verkozen president Donald Trump, andere leidinggevende republikeinen en verschillende vooraanstaande democraten, brak Obama met de lang gevestigde Amerikaanse traditie om zulke resoluties met een veto te blokkeren. In plaats daarvan onthield Amerika zich afgelopen vrijdag van stemming over een maatregel die een halt toeroept aan ‘alle Israëlische activiteiten in de nederzettingen’ en die in feite de nederzettingen ‘illegaal’ noemt.

  Senator John McCain zei dat het besluit van de regering om niet van het vetorecht gebruik te maken maar zich van stemming te onthouden, in wezen de maatregel ondersteunt. “De stemonthouding van Amerika heeft ons medeplichtig gemaakt. Deze ontwikkeling zet een verontrustend loslaten in van onze nationale lange geschiedenis van het verdedigen van onze bondgenoot Israël in de VN. Deze resolutie zal dienen als weer een ander obstakel voor vrede tussen Israëli’s en Palestijnen, en de vijanden van Israël versterken,” voegde McCain eraan toe.

  De voorzitter van het Huis van afgevaardigden, een republikein uit Winconsin, ging verder. Hij noemde de situatie “volstrekt beschamend. Onze verenigde republikeinse regering zal eraan werken om de schade door deze regering veroorzaakt, ongedaan te maken en om ons bondgenootschap met Israël te herstellen,” zei hij.

  Verschillende belangrijke democraten waren ook verbijsterd: “Het is buitengewoon frustrerend, teleurstellend en beschamend dat de regering gefaald heeft deze resolutie te vetoën,” zei senator Schumer. Hij is de pas verkozen leider van minderheden in de senaat en komt uit New York. “De VN is het verkeerde forum om een beslissende uitspraak over de nederzettingen te doen, wat iemands gedachten ook zijn over de nederzettingen.”

  Leidinggevend adviseur van het Witte Huis, Ben Rhodes, zei dat het besluit om niet te vetoën, de regering medeplichtig gemaakt had om de VN te gebruiken als een forum Israël te schande te zetten. (Washington Times)

  Verraad
  De weigering om 23 december jl. in de VN een anti-Israëlresolutie te vetoën, geeft een nieuw dieptepunt aan in de annalen van Amerikaanse diplomatie. Het was een schokkend verraad van een trouwe Amerikaanse bondgenoot, en van een langdurig gezamenlijk beleid van democraten en republikeinen – een achterbaks optreden van een demissionaire president om zijn wrevel over de nieuw gekozen president te uiten. Het was ook een beslissende wraakzuchtige klap in het gezicht van de Israëlische premier Netanyahu.

  In het proces was Obama erop uit om de handen van zijn opvolger op zo’n manier te binden als nog nooit eerder een president uit het verleden gedaan had. Obama heeft nu de economische oorlog tegen Israël aangewakkerd, alleen om het een leider betaald te zetten die het waagde de belangen van zijn eigen land te verdedigen. Een dag eerder had Egypte z’n steun ingetrokken voor de extreme eenzijdige resolutie die alle activiteit van Israël in de gebieden van voor de grenzen van 1967 veroordeelt.

  Toen liet het team van Obama doorschemeren dat het zich van stemming zou onthouden – en dat maakte dat Israëls vijanden alsnog de resolutie voor vrijdag ter stemming brachten. Het bleek inderdaad dat de regering haar veto niet gebruikte. Het deed niet ter zake dat de resolutie praktisch identiek was met een resolutie uit 2011 waarover Obama’s diplomaten hun veto uitspraken, op grond van het gegeven dat over ‘nederzettingen en grenzen’ alleen in directe onderhandelingen besluiten genomen kunnen worden, en niet door een dictaat opgelegd door de VN.

  Obama zette door met een steek in de rug van een bondgenoot, ondanks indringende pleidooien van hooggeplaatste democratische leiders op Capitol Hill.

  ‘Illegaal verklaard’
  Deze maatregel bekritiseert of veroordeelt niet alleen Israëlische nederzettingen, zoals Obama – net als zijn voorgangers – herhaaldelijk deden. Het verklaart alle activiteiten ‘over de groene lijn’ ‘illegaal’ – waaronder dus ook activiteiten in de Oude Stad van Jeruzalem en bij Joodse heilige plaatsen zoals de Westmuur, en onderworpen aan internationale actie.

  Kort gezegd is het een grote stap voorwaarts in de campagne om de staat Israël onwettig te verklaren en te onderwerpen aan boycot en sancties. Nogmaals, dit is ook een breuk met het Amerikaanse consensusbeleid. Waarschijnlijk om die reden maakte de Obamakliek het als een verrassing plotseling bekend, hoewel ze er al maanden van tevoren mee bezig moeten zijn geweest. Zelfs toen Obama’s topbeambten de geruchten ontkenden van een ‘komend verraad’.

  In de steek gelaten
  Amerika ‘heeft zijn enige vriend in het Midden-Oosten in de steek gelaten’. Dit zei de Israëlische minister van Energie, Yuval Steinitz. “En dat door zich te onthouden van stemming en door niet het veto uit te spreken over de laatste VN-resolutie tegen Israël.”

  “Dit is geen resolutie tegen nederzettingen, het is een anti-Israëlresolutie, tegen het Joodse volk en tegen de staat van de Joden,” zei hij. “De Verenigde Staten hebben vanavond eenvoudigweg hun enige vriend in het Midden-Oosten laten vallen.”
  Ondertussen hield Israëls ambassadeur Danny Danon een Bijbel omhoog in de vergadering van de VN, en sprak hij over het Chanoekafeest dat dit jaar op Kerstavond begon. Hij herinnerde zijn toehoorders eraan dat meer dan 2000 jaar geleden een andere koning het Joodse volk had verboden de tempeldienst te onderhouden. Deze probeerde de Joden los te maken van hun godsdienst en hun erfgoed.

  Danon vervolgde: “Maar wij kregen de overhand. Het Joodse volk vocht terug. Wij herkregen onze onafhankelijkheid en staken opnieuw de menoralichten aan. Wij overkwamen dat soort besluiten tijdens de tijd van de Makkabeeën, en we zullen dit kwade besluit van vandaag ook te boven komen.”

  “Verblijd u niet over mij, mijn vijandin, want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan, als ik in duisternis zit, is de HEERE mij een licht.” Micha 7:8

  Zwaar teleurgesteld
  De voornaamste Joodse organisaties in Amerika spraken zich prompt uit tegen de beslissing van hun land om zich te onthouden van stemming bij de VN-Veiligheidsraad. Zowel de American Jewish Committee (AJC) – die opkomt voor Joodse rechten en discriminatie van Joden in de VS bestrijdt – als de Jewish Federation of North America (JFNA) zeiden dat ze ‘zwaar teleurgesteld’ waren door het optreden van de regering waardoor een resolutie werd aangenomen die ze scherp bekritiseerden als anti-Israël en vooringenomen.

  “De beslissing van de Amerikaanse regering om niet een anti-Israëlmaatregel te blokkeren in de VN Veiligheidsraad is diep verontrustend,” zei algemeen voorzitter van AJC, David Harris. “Het moedigt alleen maar diplomatieke eindoplossingen aan en afleidende tactieken. Deze belemmeren eerder de vooruitzichten op vrede dan dat ze die bevorderen. Daar komt nog bij dat deze maatregel de Palestijnse leugen herhaalt dat Israëlische nederzettingen het hart van het conflict vormen,” zei Harris. “Laten we duidelijk zijn: Het belangrijkste obstakel om vrede te bereiken is (en is lang geweest) de vaste weigering van het Palestijns leiderschap om Israëls wettigheid te erkennen, en om oprecht te onderhandelen over een allesomvattende overeenkomst.”

  “Leden van de Veiligheidsraad die de resolutie ondersteunden, helpen de zaak van de vrede niet. Zij hebben nagelaten de Palestijnen verantwoordelijk te houden voor hun chronische kortzichtigheid en dadeloosheid. Het aanmoedigen van de misleide Palestijnse strategie om elke mogelijkheid aan te grijpen Israël uit de weg te gaan, en ondertussen vijandelijke verklaringen tegen Israël opeen te stapelen bij de VN en andere internationale organisaties, heeft een averechts effect gehad op het bereiken van een duurzame vrede waarvan zowel Israëli’s als Palestijnen zullen profiteren,” voegde Harris eraan toe.
  “Het is tragisch dat de Amerikaanse regering ervoor koos haar lange staat van steun voor de Joodse staat te bederven, en de vooruitzichten op Israëlisch-Palestijnse vrede terug te draaien,” zei de JFNA.

  De Jewish Community Relations Council (JCRC) van groter Washington herinnerde zich de verklaring van VN-ambassadeur Samantha Power in 2014, toen de VS tegen een resolutie van dezelfde strekking stemde en die vetode: Er zal (pas) vrede komen als er aan de onderhandelingstafel moeilijke keuzes worden gemaakt en moeilijke compromissen worden gesloten. “Vandaag, aan de vooravond van een nieuw Amerikaanse regering, is het niet de tijd om de koers van een consistent Amerikaans beleid in de Veiligheidsraad van de VN te verleggen,” zei de JCRC in een verklaring. “Het is een tijd om de benadering te herhalen en te benadrukken die de partijen zelf de mogelijkheid geeft de onderwerpen aan te vatten die tot een allesomvattende overeenkomst zal leiden en aan het conflict een eind maakt.”

  Ongedaan maken
  Republikeinse leiders reageerden woedend op de beslissing van de Obama regering om zich van een VN Veiligheidsraadstemming te onthouden op de 23ste december 2016. Zij beloofden plechtig Obama’s beleidswinst ongedaan te maken, en de VN af te straffen voor hun herhaaldelijke aanvallen op de Joodse Staat.

  De verkozen president Donald Trump zei op Twitter dat de dingen zullen veranderen nadat hij volgende maand aantreedt. De voorzitter van het Huis van afgevaardigden, Paul Ryan, noemde de stemming een ‘volstrekt laffe ’ aanslag op vrede. “Onze verenigde republikeinse regering zal eraan werken de schade die deze regering heeft veroorzaakt, ongedaan te maken, en we zullen onze bondgenootschap met Israël weer herstellen,” zei Ryan.

  Lindsey Graham dreigde campagne te zullen voeren voor een tweepartijenconsensus in de Amerikaanse senaat en het huis van afgevaardigden (het congres). Een consensus die zowel degenen die de resolutie erdoor kregen, zou straffen met een korting in Amerikaanse financiële steun, als ook de VN zelf die afhankelijk is van genereuze subsidies verleend door het congres.

  Er waren reeds senatoren die steun voor Grahams initiatief lieten doorschemeren. “Ik voorzie dat deze stemming een reactie tégen de VN in het congres teweegbrengt,” zei Graham. “De VN wordt steeds meer gezien als antisemitisch, en lijkt alle gevoel voor proporties verloren te hebben. Ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om met de nieuwe regering en het congres samen te werken; om er geen twijfel over te laten bestaan waar Amerika staat wanneer het vredesproces in het geding is, en wat onze positie is ten opzichte van de enige democratie in het Midden-Oosten.”

  Over de auteur