fbpx
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  ‘Jeruzalem is een teken van hoop’

  15 maart 2017

  Op drie zaterdagen in maart en april spreekt ds. Willem Glashouwer tijdens de feestelijke Jeruzalemdagen. Aan deze stad bewaart hij bijzondere herinneringen, maar Jeruzalem heeft ook een grote geestelijke betekenis: “Jeruzalem is een teken van hoop.” 

  Ds. Glashouwer, waarom is het belangrijk om stil te staan bij Jeruzalem?
  “Omdat Jeruzalem de stad is waarvan de Heere zegt dat Hij daar Zijn Naam zal doen wonen, tot zegen van de hele wereld en van de hele mensheid. Dan zal de vrede vanuit Jeruzalem de hele aarde bedekken, en de volkeren zullen de oorlog niet meer leren. Het grote toekomstvisioen van de profeet Jesaja zegt in hoofdstuk 2:2-4:

  “…En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen.

  Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën.

  Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren…” 

  En Psalm 132:13-14 zegt: “…Want de Here heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd. Dit is ​M​ijn rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd…”

  Wat is uw mooiste persoonlijke herinnering aan Jeruzalem?
  “Ruim 30 jaar geleden hebben tien Joodse mannen, een ‘minjan’, voor mij gebeden bij de Westelijke muur in Jeruzalem, de Kotel, of de ‘Klaagmuur’ zoals wij die plek soms noemen. Ze baden voor mijn gezondheid. Ik werd op dat moment geopereerd aan een enorme hersentumor. De Heere heeft die gebeden – en de gebeden van vele Nederlandse christenen – gehoord en verhoord.”

  “Ruim 30 jaar geleden hebben tien Joodse mannen, een ‘minjan’, voor mij gebeden bij de Westelijke muur in Jeruzalem.”

  “Na een langdurig herstel leidde Hij mijn weg naar het voorzitterschap van Christenen voor Israël en naar het predikantschap in de Nederlandse Hervormde Kerk, eerst in Tull & ‘t Waal, en later in Katwijk aan Zee. Die gebeden van christenen en Joden leidden mij van de media (Evangelische Omroep, red.) naar de Kerk en naar Israël. Om ze beiden vast te houden en – indien mogelijk – wat dichter tot elkaar te brengen.”

  Waarom zouden mensen naar de Jeruzalemdagen moeten komen?
  “Om meer te horen vanuit Gods Woord dat de Heere eeuwige verbonden met Israël en de stad Jeruzalem gesloten heeft. Zodat we samen moed vatten en beseffen dat Israël en Jeruzalem het grote teken van hoop zijn. Dat Hij begonnen is alles wat Hij aan Israël beloofd heeft in eeuwige verbonden ook aan Israël in vervulling zal doen gaan. Net zo goed als Hij alles wat Hij aan Zijn Gemeente beloofd heeft ook aan Zijn Gemeente in vervulling zal doen gaan.”

  “Jezus komt in Heerlijkheid, en Zijn shalom wordt wereldwijd. Dwars door de duisternis van de eindtijd heen!”

  “De Joden keren terug naar huis, naar het Beloofde Land. Profetieën worden voor onze ogen vervuld. Hij zal niet laten varen wat Zijn hand begon. Hij is begonnen de geschiedenis van mens en wereld te voeren naar het door Hem gestelde doel. En dat is de komst van Zijn Koninkrijk, en de Koning van dat Koninkrijk. Jezus komt in Heerlijkheid, en Zijn shalom wordt wereldwijd. Dwars door de duisternis van de eindtijd heen!”