Nieuws

Kamervragen naar aanleiding van voorgenomen stille tocht Rotterdam

15 april 2017

Naar aanleiding van het feit dat een voorgenomen stille tocht van Christenen voor Israël niet mocht plaatsvinden, omdat de veiligheid niet zou kunnen worden gegarandeerd, hebben diverse kamerleden vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Kamervragen aan de minister van Binnenlandse Zaken van de leden Voordewind en Segers (beiden ChristenUnie), Knops (CDA), Ten Broeke (VVD), Bosma (PVV), Van der Staaij (SGP)

  1. Kunt u aangeven waarom de stille tocht van Christenen voor Israel vandaag in Rotterdam door B&W is verboden?
  2. Hoe verklaart u dat de veiligheid van 150 wandelaars niet gegarandeerd kon worden, terwijl er voor een PRC-congres met sprekers met connecties met de terroristische Hamas, deze inspanning wel geleverd kon worden?
  3. Kunt u aangeven waarom er geen rekening is gehouden met de wens van de organisator CvI om een stille en vreedzame wandeling te houden, zodat de joodse Rotterdammers (vanwege de sabbath is het hen niet toegestaan te demonstreren, maar wel een stille wandeling te maken) ook in staat zouden zijn om mee te lopen?
  4. Kunt u aangeven en nagaan waarom er tijdens de Turkse demonstraties in Rotterdam zoals oa 16 juli vorig jaar wel voldoende politie-capaciteit wel beschikbaar was?
  5. Bent u bereid de volgende keer dat een soortgelijke situatie zich voordoet, er zorg voor te dragen dat wel voldoende politie-capaciteit beschikbaar gesteld wordt uiteraard in samenwerking met de betreffende burgemeester?