Activiteiten

Israëlzondag

Op zondag 1 oktober 2017 is het in de Protestantse Kerk Nederland Israëlzondag, een zondag waarin speciaal wordt stilgestaan bij de plaats van Israël in Gods plan. Ook veel andere kerkgenootschappen volgen deze gewoonte en besteden op de eerste zondag van oktober aandacht aan het thema Israël.

Een mooie gelegenheid om het werk van Christenen voor Israël in uw kerk onder de aandacht te brengen door kranten uit te delen aan gemeenteleden.

LET OP: Vanwege de verhuizing van het Israëlcentrum, kunnen wij geen kranten laten ophalen in Nijkerk. We sturen de kranten daarom alleen toe, maar hiertoe is het belangrijk dat u tijdig doorgeeft hoeveel kranten u wilt bestellen. Wilt u dit alstublieft doen vóór 1 september, zodat wij hiermee rekening kunnen houden bij het bepalen van de oplage van de Israëlzondagkrant? Alvast hartelijk dank.

Bestellen

Ieder jaar worden er tienduizenden extra exemplaren van onze krant Israël Aktueel besteld en in kerken door heel Nederland verspreid. Wilt u ook extra publicaties bestellen en zo de boodschap van Gods trouw aan Israël in uw eigen omgeving verspreiden? Vul dan het bestelformulier onderaan deze pagina in.

Preekschets

Voor predikanten en sprekers die voorgaan tijdens de Israëlzondag heeft Christenen voor Israël een preekschets opgesteld die ter inspiratie kan dienen voor de prediking deze zondag. Deze preekschets, geschreven door ds. Jaap de Vreugd, kunt u hier downloaden.