Nieuws

Eenheid geeft enorme kracht

Rabbijn mr. drs. R. Evers - 21 augustus 2017

“Wanneer u uittrekt om oorlog te voeren…en u ziet…een volk, talrijker dan u, vrees dan niet voor hen. Want Hasjeem, God, die u uit Egypte haalde, is met u” (Deuteronomium 20:1)

Hoe kan de Thora van ons verwachten dat we niet bang zijn in oorlog? Uiteindelijk gaat het om vertrouwen in G’d. Maar hoe krijgen we dit?

Rabbi Aharon Halevi (12e eeuw) verklaart het als een psychologische instelling: “Vergeet uw persoonlijke belangen. Het wel en wee van het hele volk is afhankelijk van uw moed. U vecht voor G’ds eer en die van het Joodse volk”. Als u – fysiek of spiritueel – voor eeuwige waarden vecht, is het onnodig te vrezen. G’d is dan inderdaad bij u.

De Talmoed (Berachot 60a) onderscheidt verschillende emoties in onze religieuze beleving: Vrees voor G’d wordt meestal opgevat als angst dat ons iets slechts gebeurt als wij niet naar G’d luisteren. Dit is een negatieve emotie die ons soms eerder afstoot dan ons naderbij G‘d brengt. Beter en minder negatief is ontzag voor G‘d. Het mooiste is wanneer wij G’d uit liefde en vreugde dienen. Onze band met G’d moet ons tot het goede inspireren en positieve gevoelens opwekken. Maar dat is een hoog niveau.

Vrees voor G’d is meestal het begin van onze religieuze houding. Vrees voor G’d wordt meestal verkeerd begrepen. De emotie moet worden omgezet in daden. Vrees voor G’d moet leiden tot awodat Hasjeem, daadwerkelijke aanhankelijkheid aan G’d door in te zien, dat we een eenheid vormen, die allen voor een en hetzelfde doel vechten. Dat geeft een enorme power. En onderlinge verbondenheid.

Motivatie en enthousiasme geven grote slagkracht. Koning David zegt in Psalmen: Ivdoe et Hasjeem besimcha – ‘dien G’d in vreugde’. En die vreugde is zo heftig omdat het eeuwigheidswaarde heeft. Het is bovenaardse vreugde.

Wanneer we eensgezind ergens volledig voor gaan, overheerst de kwaliteit de kwantiteit en tellen aantallen soldaten en tanks niet meer echt. Dat gevoel te strijden voor iets Bovenaards en iets van duurzame eeuwigheidswaarde laat de overmacht aan de andere kant verdwijnen als sneeuw voor de zon.

De Thora geeft hierna een aantal voorbeelden om deze gedachte symbolisch kracht bij te zetten:

De Thora verbiedt een enkele steen als altaar op te richten (Deuteronomium 16:22). Vele stenen tezamen mogen echter wel gebruikt worden als altaar. Symbolisch betekent dit dat als men als enkeling voor G’d staat als een zelfgenoegzaam, `perfect’ persoon die geen ander nodig heeft, dit niet oke is.
Vele stenen geven aan, dat we onze omgeving nodig hebben om beter te worden. We zijn op weg. Maar het ultieme doel hebben we nog niet bereikt. Dat geeft saamhorigheid en duurzaamheid in groei. We hebben elkaar nodig om een hoger doel te bereiken. Denken dat je perfect bent, is stilstand en dus achteruitgang.

Het daaropvolgend verbod (Deuteronomium 17:1) om dieren met een gebrek te offeren duidt er op dat het bij ons gaat om kwaliteit en niet om kwantiteit. Kwaliteit heeft veel meer eeuwigheidswaarde dan kwantiteit.

De wetenschap dat we voor hoge en eeuwige waarden strijden, is de ultieme motivatie in de strijd. Daar gaan we voor. Dan lukt het.

Over de auteur