• Rabbijn Jacobs blaast op de sjofar.
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Elloel – wordt wakker!

  Binyomin Jacobs, opperrabbijn - 23 augustus 2017

  De Joodse maand Elloel is vandaag begonnen. Iedere dag van de maand wordt er op de sjofar geblazen, voorbereiding voor de Hoge Feestdagen. Wordt wakker! Sluit je ogen niet! Kijk om je heen en wees doordrongen van je eigen verantwoordelijkheid.

  Op Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar, bepaalt de Eeuwige het lot van ieder schepsel. Het is de dag van de G’ddelijke rechtspraak. Ieder dient ervan doordrongen te zijn dat zijn gewichtige bijdrage, hoe klein ook, de weegschaal naar de goede kant kan doen doorslaan. Het lot van ieder individu wordt vastgelegd, maar ook de toekomst van onze gehele samenleving. Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen daden, maar even zozeer hebben wij een collectieve verantwoordelijkheid.

  Ik sloot mijn ogen, vandaag in Leerdam. Daar stond ik dan op een van de 241 Joodse begraafplaatsen die Nederland rijk is en de klanken van de sjofar gonsden door mijn hoofd. Ik zag de bijna vervallen grafzerken. Vervallen omdat er geen nabestaanden zijn die ze nog kunnen onderhouden. Nabestaanden van Nederlandse Joodse Gemeenten die niet meer bestaan, uitgeroeid.

  Maar ik stond daar niet alleen. Naast mij en naast de consulent-begraafplaatsen van de Joodse Gemeenschap, stonden medewerkers van de Gemeente Leerdam en een vertegenwoordiger van Boete en Verzoening. Zij hadden ons erbij gehaald want ze wilden niets ‘verkeerds’ doen. Respect heet zoiets. En toen hoorde ik die klanken van de sjofar weer: wordt wakker! Toon respect voor het leven, voor de doden, voor elkaar, voor de Eeuwige.

  Thema

  jodendom

  Over de auteur