Gerelateerde artikelen

 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Herzl en zijn christenvrienden

  8 september 2017

  Deze week wordt de 120e verjaardag van het eerste Zionistische Congres in het Zwitserse Basel herdacht. Dit congres zette de vestiging van een Joodse staat in beweging. Meer dan 200 afgevaardigde Joodse leiders uit heel Europa en het verre Palestina en de VS namen deel aan het congres dat op 29 augustus 1897 begon. Er is tot nu toe weinig aandacht gegeven aan het handjevol niet-Joodse gasten dat door Theodor Herzl uitgenodigd was voor het congres in Basel.

  Hoewel hen geen stemrecht verleend was, waren er tien christenen als gasten uitgenodigd voor het Eerste Zionistische Congres. Twee andere gasten waren de meest vooraanstaande leden van de christelijke delegatie: William Hechler en Henri Dunant.

  Henri Dunant

  Henri Dunant was een Zwitserse bankier die zo getraumatiseerd was door het aanzien van een bloedig slagveld in Tunesië, dat hij gepassioneerd begon te pleiten voor een internationaal lichaam om voor gewonde soldaten te zorgen. Dunant was een christelijke zendeling die vanuit Bijbels geloof zijn passie handen en voeten gaf en door Europa reisde om zijn humanitaire ideeën te promoten. Dit leidde tot de oprichting van het Rode Kruis en de Geneefse Conventie. Voor zijn inspanningen werd hij in 1901 geëerd met de eerste Nobelprijs voor de Vrede.

  Herzl verwees naar Dunant als een ‘christenzionist’. Het was de eerste keer dat deze term werd gebruikt.

  Al in 1866 begon Dunant ook te pleiten voor het herstel en de terugkeer van de Joden naar Palestina. Hij richtte het Internationaal Genootschap voor de Hernieuwing van het Oosten op. Zijn roep om de vestiging van een Joodse kolonie in Palestina werd door Theodor Herzl opgepakt. Herzl verwees naar Dunant als een ‘christenzionist’. Het was de eerste keer dat deze term werd gebruikt. Herzl nodigde de humanitaire activist persoonlijk uit voor het Eerste Zionistische Congres.

  William Hechler

  Dominee William Hechler was een pastor bij de Britse Ambassade in Wenen, en één van de eerste lezers van Herzls boek De Jodenstaat. Hechler werd onmiddellijk een trouwe volgeling van de Zionistische leider Herzl.

  Herzl maakte in zijn dagboek een verslag van zijn eerste ontmoeting met de dominee: “Hechler verklaart dat mijn beweging een Bijbelse is, hoewel ik op alle punten rationeel voorwaarts ga.”

  “Hechler verklaart dat mijn beweging een Bijbelse is, hoewel ik op alle punten rationeel voorwaarts ga.”

  Hechler nam vervolgens Herzl mee en introduceerde hem bij belangrijke staatslieden, waaronder de Duitse keizer Wilhelm II. Deze connecties gaven de geassimileerde journalist Herzl – die voorheen geen geloofwaardigheid of aanzien in de Joodse gemeenschap had – een groot aanzien.

  Vanwege zijn vurige pogingen kreeg dominee Hechler niet alleen een uitnodiging voor het congres, maar ook een pensioen van de Wereld Zionistische Organisatie, tot aan zijn dood in 1931.

  Christenen en de terugkeer van Israël

  De Hebreeuwse profeet Jesaja schreef: “Zo zegt de Heere: Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de heidenvolken, naar de volken zal Ik mijn banier omhoogsteken. Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen, en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder.”  (Jesaja 49:22)

  De Tenach geeft veel voorbeelden van heidense volken die meehelpen bij de terugkeer van de Joden naar Israël, en christenzionisten beschouwen al eeuwenlang zulke passages als bron van hun inspiratie.

  Over de auteur