fbpx
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  (Verkeerde) opvoeding

  Binyomin Jacobs, opperrabbijn - 5 september 2017

  Het is alweer een flinke tijd geleden dat Christenen voor Israel bij mij thuis op bezoek kwam om mij voor te stellen aan een Syriër, een moslim die tot het Christendom was bekeerd. Dat bezoek van een uurtje heeft een diepe indruk op mij gemaakt en van tijd tot tijd komt dat bovendrijven in mijn gedachten.

  Deze man vertelde mij, hetgeen ik eigenlijk al wist, dat hij was opgevoed met de wetenschap dat Joden verdelgt moeten worden. Maar als kind wist hij niet of Joden mensen waren, dieren of dingen. En dus werd hij antizionist/antisemiet. Hij is nu mijn vriend!

  “Mits wij hiervan doordrongen zijn en dus de bereidheid hebben om te investeren in zijn heropvoeding.”

  Maar wat ik mocht aanschouwen is dat hij van geen kant van nature iets tegen Joden of tegen Israël had. Hij werd door een fout regime een verkeerde richting opgezogen. Ik gebruik bewust de term ‘opgezogen’ omdat een kind en ook een volwassene wordt meegesleept door de denkwereld die hem of haar omringt, speciaal als die denkwereld geen enkele vrijheid van meningsuiting en, nog erger, geen vrijheid van denken geeft.

  Is mijn conclusie dat deze man niet van nature antisemiet was, positief of negatief? Ik denk dat dit een positieve conclusie is. Mits … en nu komt het: mits wij hiervan doordrongen zijn en dus de bereidheid hebben om te investeren in zijn heropvoeding. Nou klinkt het woord ‘heropvoeding’ erg indoctrinerend en ingrijpend, maar als iemand diep in zijn lichaam een gezwel heeft, dan zal een oppervlakkige behandeling niet helpen.

  Toen eind 2016 de scriba van de PKN, de aartsbisschop van de Syrische Orthodoxe Kerk, een imam en mijn persoontje aangaven dat wij AZC’s wilden bezoeken, werd dat afgewezen door de verantwoordelijken want “jullie zijn religieus en in Amsterdam doen we het zelf al.”

  Pogingen van de rector van een groot lyceum die samen met een parlementariër van de CU en met mij, proberen rectoren in den lande te spreken over hoe discriminatie en antisemitisme aan te pakken in het VO, stranden. Geen tijd, wel geïnteresseerd maar …

  Ik ben ervan overtuigd dat nagenoeg alle inwoners van Gaza gewoon vrede willen. De kwaden en criminelen vormen slechts een zeer klein percentage. Verreweg de grootste meerderheid is van nature geen antisemiet. Maar wat doen wij eraan om die meerderheid de juiste richting te tonen? Veel en veel te weinig. Waartoe dat zal leiden?

  Over drie weken is het Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar. Ik maak van de gelegenheid gebruik om u allen een goed en zoet jaar te wensen, een jaar van sjalom voor iedereen, ongeacht zijn of haar (verkeerde) opvoeding. Ook spreek ik de innige wens uit dat op z’n minst de richtingwijzers het komende jaar de goede kant zullen opwijzen opdat de grote meute niet nog verder verdwaalt.

  Over de auteur