Video

‘Herleving van het Hebreeuws’, video Israëlcursus met drs. Kees de Vreugd

31 oktober 2017
23 maart 2017 in Nijkerk: drs. Kees de Vreugd
thema: Herleving van het Hebreeuws

Drs. Kees de Vreugd studeerde en werkte in Jeruzalem. Namens Christenen voor Israël geeft hij Bijbelstudies en cursussen Hebreeuws. Tijdens de Israëlcursus gaat hij in op de bijzondere ontstaansgeschiedenis van het moderne Hebreeuws en brengt u de basisbeginselen van Israëls officiële taal bij.