Video

‘De openbaring Gods heerlijkheid door de Tabernakel’, video Israëlcursus met Jacques Brunt

18 november 2017
23 maart 2017 in Nijkerk: Jacques Brunt
thema: De openbaring van Gods heerlijkheid door de Tabernakel

8-jacques-bruntEvangelist en Bijbelleraar Jacques Brunt ontwikkelde een Bijbelstudieserie over de Tabernakel. De Heere openbaarde Zijn heerlijkheid door de Tabernakel, de Tempels en uiteindelijk door Christus. Deze openbaring gold allereerst Israël, maar uiteindelijk delen ook de heidenvolken daarin.
 
 

Plaats een reactie