fbpx
 • Soldaten van de Nahal Haredi-eenheid tijdens een oefening. - Foto: Yaakov Naumi/Flash90
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  ‘Jullie volgen onze grote voorvader Abraham’

  28 november 2017

  Terwijl hoofdwegen en belangrijke kruispunten in Jeruzalem en door heel Israël geblokkeerd waren door ultraorthodoxe groepen die protesteerden tegen de oproep voor militaire dienst, ondergingen de religieuze soldaten van het Netzach Yehuda bataljon een intensieve militaire training in de Jordaanvallei.

  De oefening die ‘Uur ter afsluiting’ (Closing Hour) heette, kreeg z’n hoogtepunt in een viering waarbij honderden soldaten aanwezig waren. Ook was de legereenheidaanvoerder luitenant-kolonel Itamar Deshel aanwezig, officieren, rabbijn kapitein Shaul Avdiel van Netzach Yehuda en rabbijnen van de Nahal Haredi organisatie die ultra-orthodoxe soldaten soldaten en families van gesneuvelde soldaten van de eenheid ondersteunt.

  De intensieve trainingsperiode die de hele zomer duurde, omvatte beroepstraining, gevechtstraining in zowel open gebied als bebouwde omgeving; Thoralessen, gebeden en activiteiten die de gevechtsspirit versterken.

  “De hele wereld dacht anders dan hij, toch wist hij dat de voornaamste waarde bestond uit absoluut geloof in HaShem (De Naam).”

  Een van de leidende rabbijnen van de Nahal Haredi organisatie, rabbijn Yitzchak Bar-Haim, sprak de bijeenkomt op emotionele wijze toe: “Het is in de verdienste en het geestelijk erfgoed van onze voorvader Abraham dat wij hier in het Land Israël zijn. Jullie zijn degenen die voor dit zelfde land strijden dat de Heilige – Gezegend zij Hij – aan onze voorvader Abraham beloofd heeft.”

  “Jullie zijn degenen die de Naam van G’d heiligen overal waar jullie zijn. Jullie zijn degenen die de heilige strijd voortzetten ten behoeve van het volk van Israël. Abraham was Hebreeër (Ivri) genoemd. Dat betekent: ‘hij die van het ene gebied overtrekt naar het andere’. Omdat de hele wereld aan één kant stond, en hij zich van de andere kant, tegen hen keerde.”

  “De hele wereld dacht anders dan hij, toch wist hij dat de voornaamste waarde bestond uit absoluut geloof in HaShem (De Naam). Wat anderen van hem dachten, was voor hem niet belangrijk. Broeders en vrienden, jullie zijn soldaten uit elke plaats in dit land en trekken je er niets van aan wat anderen over jullie zeggen. Jullie vervolgen de weg van Abraham onze vader.”

  “Hij is het die jullie de aanzet heeft gegeven tot dit geloof en deze toewijding aan het volk en land van Israël. Jullie zijn zíjn kleinkinderen, zijn nageslacht. Jullie zijn degenen die door jullie kracht de komst van de Messias inluiden!”

  Luitenant-kolonel Itamar Deshel richtte zich vervolgens tot de soldaten en zei: “In de ark van Noach huisden de wolf en het lam, de luipaard en de geit … Onze plicht als soldaten en aanvoerders die niet in een watervloed maar in een stroom van bloed zouden verdrinken, is om verenigd stand te houden in alle eigentijdse uitdagingen en om verantwoordelijkheid naar de ander toe zichtbaar te maken, ieder van ons naar zijn familie en naar zijn land.”

  “De ervaring van alle legers vanaf het begin der tijden heeft bewezen dat de gevechtsspirit op het strijdtoneel succes heeft. Onze gevechtsspirit, wederkerige verantwoordelijkheid voor elkaar en de waarde van kameraadschap zullen ons allen tot overwinning leiden.”

  Thema

  idforthodox

  Over de auteur