• PA-voorzitter Mahmoud Abbas. - Foto: Flash90
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Abbas’ trekt schaapskleren uit over Jeruzalem

  Yochanan Visser - 18 december 2017

  Mahmoud Abbas de leider van de Palestijnse Autoriteit, die altijd werd geprezen om zijn vermeende gematigde houding, werd vorige week eindelijk ontmaskerd als een onverzoenlijke radicaal die op geen enkele wijze bereid is om het conflict met Israël te beëindigen.

  Die ontmaskering deed hij zelf tijdens de spoedzitting van de Organization for Islamic Cooperation in Istanbul. Terwijl de meeste aandacht uitging naar de oorlogszuchtige taal van de Turkse president Tayyip Recep Erdogan was de speech die Abbas gaf de meest agressieve en daarmee bracht hij de genadeklap toe aan het embryonale vredesproces.

  Hij begon zijn toespraak met de bewering dat Al-Quds al-Shariff (Jeruzalem) bedreigd wordt door de pogingen om haar ‘karakter’ te veranderen in het bijzonder na de recente Amerikaanse beslissingen die “de gevoelens van moslims en christenen” kwetsen. Zoals gebruikelijk zei Abbas niets over de Joodse meerderheid in de stad, in plaats daarvan beweerde hij dat Jeruzalem altijd de Palestijnse hoofdstad was geweest en ook zou blijven.

  “Abbas beweerde met een stalen gezicht dat de Palestijnse Arabieren geloven in ‘God’s belofte’ dat deze Palestijnse stad (Jeruzalem) binnenkort onder Palestijns bestuur zal komen en dan een open stad zal worden voor alle religies.”

  Tevens dreigde hij dat er geen vrede en stabiliteit zou zijn zolang de wereld zijn versie van de geschiedenis niet zou accepteren. De Palestijnse leider noemde Trump’s beslissing over Jeruzalem een misdaad en een gift voor de Zionistische beweging. Abbas bedankte vervolgens Erdogan en alle andere leiders van Islamitische landen die naar Istanboel waren gekomen en complimenteerde hen voor hun verzet tegen de “zonde” van de Amerikaanse president Donald Trump die een eind maakte aan 69 jaar hypocrisie betreffende de status van Jeruzalem en een Amerikaanse wet uit 1995 besloot uit te voeren.

  Hij eerde vervolgens het Palestijnse volk in Jeruzalem dat volgens hem lijdt onder het juk van een “koloniale bezetting” en wordt geplaagd door een arbitraire “uitzettingspolitiek” en allerlei andere onderdrukkende maatregelen door de “Israëlische koloniale bezettingsmacht”. Abbas bracht ook een saluut aan de christenen in Jeruzalem en verzekerde hen dat de Arabieren kalm zullen doorvechten tegen de aanvallen op de “hoofdstad van Palestina” totdat er Palestijnse onafhankelijkheid en vrijheid is.

  Abbas beweerde vervolgens opnieuw dat Trump’s beslissing om de Amerikaanse ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem een schending van het internationale recht is, iets wat pertinent onjuist is omdat ieder land het recht heeft om te bepalen wat zijn hoofdstad is en in het geval van Israël staat het onomstotelijk vast dat de stad eerder de hoofdstad van de Joodse staat was.

  Abbas zei vervolgens dat de Verenigde Staten zich gediskwalificeerd hebben als bemiddelaar in het 100-jarige Palestijns Israëlische conflict en zei dat Trump’s beslissing geen enkele legitimiteit geeft aan de Israëlische aanwezigheid in Jeruzalem omdat de stad een moslim-christelijke stad is die de “eeuwige hoofdstad is van Palestina”. Daarna kwam Abbas met een volkomen verdraaide versie van de geschiedenis van het Palestijns Israëlische conflict. Hij beweerde dat Israël een invasie had uitgevoerd in Palestijns land; de inwoners had gedeporteerd en 400 Palestijnse dorpen had verwoest tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948.

  Historici zoals Benny Moris en Efraim Karsh hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar wat er precies gebeurde in 1948 en kwamen tot de conclusie dat er slechts in het geval van de stad Lod Arabieren waren gedeporteerd nadat ze hadden deelgenomen aan de bloedige strijd tegen de Haganah, de voorloper van de IDF.

  Vervolgens beweerde de Palestijnse leider dat Israël een koloniale macht is die een Apartheidsysteem heeft opgezet in Judea en Samaria, de zogenaamde Westelijke Jordaanoever, iets dat zelfs door mensen die onder de Zuid-Afrikaanse Apartheid leefden is weerlegd.

  Ook beweerde Abbas dat Israël plaatsen die heilig zijn voor Moslims en christenen onteert en bezwoer dat de Palestijnse Authoriteit zou door gaan met het opzetten van instituten die nodig zijn voor een onafhankelijke staat, iets waar men al meer dan 23 jaar mee bezig is.

  Hij maakte duidelijk dat de PA zich niet langer gebonden voelt aan de internationale akkoorden die over de Palestijnse kwestie zijn gesloten en in plaats daarvan hard zal werken om het recente verzoeningsakkoord met Hamas tot een succes te maken. Daarna verlangde Abbas van de lidstaten van de OIC een aantal maatregelen die tot doel hebben om staten die Trump’s voorbeeld zouden willen volgen af te schrikken en riep indirect op tot een economische en politieke boycot van Israël.

  Hij eiste ook dat de wereldgemeenschap de erkenning van de staat Israël intrekt zolang het zich niet houdt aan VN-resoluties die meestal worden aangenomen door de moslimmeerderheid in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Daarna stelde hij voor dat de VN de rol van bemiddelaar in het ‘vredesproces’ op zich zouden nemen omdat volgens hem de VS niet gekwalificeerd zijn om deze rol uit te voeren. Ook riep hij de wereld op om resoluties aan te nemen die de staat ‘Palestina’ zouden erkennen en de pogingen van de PA om lidmaatschap te verkrijgen van allerlei internationale instituten te steunen.

  Daarna kwam de grootste leugen.

  Abbas beweerde met een stalen gezicht dat de Palestijnse Arabieren geloven in “God’s belofte” dat deze Palestijnse stad (Jeruzalem), die volgens hem was gesticht door de Jebusieten in Kanaän, binnenkort onder Palestijns bestuur zal komen en dan een open stad zal worden voor alle religies. “Wij willen dat het (de stad Jeruzalem) een brug zal vormen naar coëxistentie en vrede, zodat alle bezoekers vrijheid, veiligheid en stabiliteit zullen genieten,” zei Abbas.

  Aan het eind van zijn toespraak herhaalde Abbas zijn uit de duim gezogen versie van de geschiedenis over Jeruzalem en sprak slechts over de betekenis van de stad voor het christendom en islam terwijl hij beweerde dat de stad het graf van de ‘profeet’ Abraham huisvestte. Abraham is samen met de andere Joodse aartsvaders en moeders begraven in Ma’arat HaMachpela in Hebron.

  Het Witte Huis in Washington reageerde kort maar krachtig op Abbas toespraak in Istanboel. In een verklaring zei de regering Trump dat Abbas met deze retoriek vrede voor de komende jaren onmogelijk heeft gemaakt. Echter in dezelfde reactie maakte het Witte Huis duidelijk dat men stug zal blijven doorwerken aan een oplossing van het conflict en binnenkort met een plan zal komen. In Israël en de gebieden onder PA-bestuur zijn er echter maar weinigen die nog geloven in het ‘vredesproces’.

  Over de auteur