• Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Verklaring: Jeruzalem hoofdstad van Israël

  7 december 2017

  Het langverwachte besluit van President Trump op 6 december, om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van de staat Israël en de Amerikaanse ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem, is een bevestiging van het feit dat Jeruzalem al sinds 1948 de hoofdstad van Israël is, en Jeruzalem nooit een andere hoofdstad is geweest dan van Israël, sinds koning David duizend jaar voor Christus.

  De meeste wereldleiders, media en opiniemakers hebben gereageerd met woede, bezwaren of eenvoudig vol ongeloof. Velen redeneren dat president Trump persoonlijke belangen nastreeft boven de belangen van zijn land of van de wereld. Het lijdt geen twijfel dat dit besluit diplomatieke reacties en een golf van geweld vanuit islamitische extremisten zal ontketenen. Het eerste voorbeeld in Nederland zagen we vanochtend, toen een man met een Palestijnse vlag op gewelddadige wijze een Joodse winkel vernielde in Amsterdam, onder oog van de politie.

  Dit maakt het besluit des te opmerkelijker en moediger.

  Christenen voor Israël verwelkomt dit besluit, dat feitelijk geen nieuws is. Zoals president Trump zelf zei: Het zet slechts een besluit in werking dat al tientallen jaren geleden is genomen, maar nooit is geëffectueerd. En het erkent de realiteit ter plaatse – dat Jeruzalem in feite de hoofdstad is van de staat Israël. Uiteindelijk, Jeruzalem is de stad waar het Israëlische parlement (Knesset) is gevestigd, alsook andere nationale instellingen. Elk land wereldwijd heeft het recht om haar eigen hoofdstad te kiezen. Israël mag niet anders behandeld worden.

  Op een dieper niveau erkent dit besluit het feit dat Jeruzalem (Zion) de geestelijke, religieuze, nationale en historische hoofdstad is van het Joodse volk. Het was het Joodse volk dat Jeruzalem als hoofdstad uitriep onder Koning David. Het was hier dat ze de tempel bouwden. En het is Jeruzalem dat de hoeksteen vormt van de Joodse hoop en de droom van wereldvrede onder de Messias.

  De profeten leren ons dat Jeruzalem vertreden zal worden door de heidenen, totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. De profeet Zacharia schreef dat Jeruzalem een bedwelmende beker zal zijn en een steen die moeilijk te tillen is voor de natiën. En dat de natiën zullen optrekken tegen Jeruzalem in de laatste dagen.

  Dit moedige besluit, en de wilde reacties die het ontketent, laten zien dat er inderdaad onder de volkeren een totaal irrationele chaos ontstaat over Jeruzalem. Dat zou erop kunnen wijzen dat de tijden van de heidenen vervuld zijn en dat Jeruzalem de hoofdstad van de wereld wordt – de plaats van waaruit het Woord van de Heer zal uitgaan wanneer de Messias rechtspreekt tussen de volkeren – wanneer de Messias komt.

  Het is waarschijnlijk dat dit besluit geweld zal teweegbrengen tegen Israël en het Joodse volk, en mogelijk zelfs een oorlog.

  Maar hoe het ook zij, we geloven dat dit een goed besluit was. Er kan geen vrede zijn zolang de leiders van onze landen weigeren de waarheid te spreken en blijven buigen voor hen die haat prediken en die de legitimiteit van de Joodse staat Israël ontkennen en haar recht – zoals elk land – om zelf de hoofdstad van hun land te kiezen.

  Het is onze taak als christenen om waakzaam te zijn en de tekenen van de tijden te herkennen, om naar het Woord van God in solidariteit naast het Joodse volk te staan en des te meer te bidden voor de vrede van Jeruzalem.

  Laten we onze ogen gericht houden op de Heer, doorgaan met het brengen van onze gebeden voor Zijn uitverkoren volk voor de troon van de Allerhoogste, en met toenemend verlangen uitkijken naar Hem, voor échte verlossing, vrede en veiligheid.

  Christenen voor Israël

  Thema