fbpx
 • President Donald Trump maakt zich op voor een persconferentie.
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Als Trump twittert, sidderen de Palestijnen

  11 januari 2018

  Hoewel de meeste media de tweets van president Trump belachelijk maken, bevatten zijn tweets van 280 letters vaak meer scherpzinnigheid dan de hele inhoud van de redactionele commentaren van de New York Times en Washington Post.

  Inderdaad heeft Trump onlangs het twittermedium gebruikt om de aandacht te vestigen op de meest opvallende inconsistenties van de Amerikaanse buitenlandse politiek van de afgelopen 20 jaar: de speciale voorliefde van Washington om jaarlijks honderden miljoenen belastingdollars over te maken naar degenen die vijandig staan tegenover Amerika en haar belangen, zoals Pakistan en de Palestijnen.

  “Volgens een onderzoeksrapport van het Amerikaanse Congres van december 2016 heeft het Amerikaanse hulpgeld voor de Palestijnen in de afgelopen 20 jaar de vijf miljard dollar overschreden.”

  Op 1 januari legde Trump in zijn eerste tweet van 2018 de nadruk erop dat “De VS dwaas handelde door Pakistan de afgelopen vijf jaar meer dan 33 miljard dollar aan hulp te schenken,” terwijl hij eraan toevoegde dat “zij ons niets dan leugens en bedrog hebben teruggegeven, terwijl ze onze leiders in hun hart als dwazen bestempelden.”

  De Pakistanen, merkte hij correct op, “bieden een veilige haven aan de terroristen die door ons Amerikanen in Afghanistan bestreden worden bijna zonder enige hulp van anderen. Dat moet afgelopen zijn!” Dit was een moedige verklaring die precies op het juiste tijdstip gedaan werd. Eentje die kort en bondig licht werpt op het dubbelhartige spel dat Islamabad gespeeld heeft sinds de aanslagen van 11 september 2001 op het World Trade Center en het Pentagon.

  Niettegenstaande Pakistans betrokkenheid bij steun aan terrorisme, heeft het land blij alle Amerikaanse dollars in ontvangst genomen en Washington in het gezicht gespuugd, de troepen van Amerika in gevaar gebracht en haar strijd tegen terrorisme ondermijnd. Ondertussen werd steeds gezegd dat Pakistan alles eraan deed om extremisme te bestrijden.

  Trump verdient lof voor de mededeling aan de Pakistanen dat zij niet langer de VS als een toerist kunnen behandelen die gemakkelijk beetgenomen wordt in een bazaar in een vreemd land.

  Palestijnen

  Nadat Trump zijn boodschap had overgebracht aan de Pakistanen, richtte hij zijn aandacht op het Palestijnse leiderschap dat ook een luxe leventje geleid heeft terwijl ondertussen de Amerikaanse buitenlandse politiek ondergraven werd. Op 3 januari schreef Trump: “Het is niet alleen aan Pakistan dat we miljarden dollars geven en er niets voor terug krijgen; veel andere landen, en anderen, ontvangen dit ook. We geven bijvoorbeeld aan de Palestijnen honderd miljoenen dollars per jaar en we ontvangen er geen waardering of respect voor.”

  “De Palestijnen”, voegde hij eraan toe, “willen zelfs niet onderhandelen over een vredesverdrag met Israël dat er al lang had moeten zijn … Waarom zouden we in de toekomst doorgaan met het geven van zulke grote bedragen nu ze niet langer over vrede willen praten?” Dit is werkelijk een uitmuntende vraag, waarvoor geen van Trumps voorgangers de wijsheid of de moed had deze vraag zelfs maar te stellen.

  Volgens een onderzoeksrapport van het Amerikaanse Congres van december 2016 heeft het Amerikaanse hulpgeld voor de Palestijnen in de afgelopen 20 jaar de vijf miljard dollar overschreden. Ondanks het feit dat de Palestijnen per hoofd van de bevolking het grootste bedrag aan hulpgeld ter wereld ontvangen.

  Alleen al in 2016 voorzag Washington de Palestijnen in Judea, Samaria en Gaza van 357 miljoen dollar aan financiële steun. Naast het bedrag van 355 miljoen dollar in 2016 dat UNRWA van Amerika kreeg. (UNRWA is de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen.)

  Maar dat heeft de Palestijnen er niet van weerhouden Amerika op verschillende internationale fora te trotseren, haar officiële verklaringen aan de kaak te stellen en solidariteit te betuigen aan de vijanden van Amerika. Vijf maanden geleden stuurde president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit een felicitatietelegram naar de Noord-Koreaanse dictator en wenste hem ‘gezondheid en geluk’. Notabene toen deze dictator de VS bedreigde met nucleaire wapens.

  De Palestinian Media Watch deed verslag van het volgende: Op 14 december 2017 zette de Fatah-beweging van Abbas op twitter een foto van Trump naast een foto van Hitler, met het onderschrift dat er geen verschil tussen beide te zien was. Dit is absoluut niet de juiste handelwijze voor ontvangers van Amerikaanse liefdadigheid. De Palestijnen zijn echter met dit gedrag zoveel lange jaren weggekomen, dat het praktisch een routine is geworden.

  Direct en onvervalst

  En hierin ligt de schranderheid van Trumps strategie. Door de traditionele kanalen van diplomatie te omzeilen en twitter te gebruiken, is de president in staat om zijn boodschap direct en onvervalst aan de man te brengen; en dat is de meest effectieve manier om zijn gehoor te laten weten dat hij meent wat hij zegt. Hij heeft de bal teruggespeeld naar degenen die Amerikaanse steun krijgen, en hij heeft hen uitgedaagd de keuze te maken tussen ontvangen van Amerikaanse steun of blijven volharden in misdadigheid en afwijken van wat recht is.

  Dus we hopen dat Trump ermee doorgaat te twitteren en dat het Palestijnse leiderschap daardoor aan het wankelen wordt gebracht. Dingen door elkaar schudden en Ramallah ertoe dwingen zich te realiseren dat Amerikaans geduld begrensd is, als het om tweedracht zaaien gaat, een stap die al veel eerder gezet had moeten worden.

  Thema

  Trump

  Over de auteur