fbpx
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Studiedag rond ‘Israël-Christologie’ van Tom Wright

  29 januari 2018

  Maandag 19 maart organiseert de Jules Isaacstichting een studiedag over de plaats van Israël in de theologie van Tom Wright. Tijdens deze dag zal de Messiasbelijdende Joodse theoloog dr. Mark S. Kinzer vanuit Messiaans-Joods perspectief in twee lezingen ingaan op Wrights ‘Israël-Christologie’.

  Tom Wright is een van de belangrijkste nieuwtestamentici van dit moment. Hij geniet intussen ook in ons land grote bekendheid. Tot nu toe is nog maar weinig aandacht gegeven aan de plaats die Wright in zijn theologie aan Israël toekent.

  De Amerikaan dr. Mark Kinzer behoort tot de meest toonaangevende Messiaans Joodse theologen. Twee Nederlandse theologen zullen deze studiedag op Kinzer reageren. Tevens zullen zij met Kinzer in gesprek gaan over de vraag of Wrights theologie wel ruimte laat voor de historische verklaring Nostra Aetate en voor de belijdenis van de PKN ‘onopgeefbaar verbonden’ te zijn met het volk Israël.

  Tom Wright is in staat gebleken om zijn rijke theologische inzichten niet alleen voor collega theologen op papier te zetten maar ze tevens voor een breder publiek toegankelijk te maken. In Nederland spreekt Wright met name de jongere generatie predikanten aan. In 2014 organiseerde de Confessionele Vereniging een drukbezochte predikantenconferentie met Tom Wright.

  Wright heeft naast veel bewonderaars ook de nodige critici. Mark Kinzer heeft groot respect voor het theologisch werk van Wright. Kinzer heeft ook veel waardering voor het feit dat Wright een belangrijke plaats toekent aan de rol van Israël en de Joodse context van het evangelie. Maar dr. Kinzer plaatst diverse stevige vraagtekens bij een aantal aspecten van Wrights theologie aangaande Israël. Hij staat hierin niet alleen. Diverse theologen van naam, waaronder de nieuwtestamenticus Larry Hurtado, hebben vragen bij het feit dat in Wrights theologie geen enkele ruimte overblijft voor een blijvende verbondsstatus van het huidige Joodse volk.

  Mark Kinzer legde onlangs de laatste hand aan een nieuw boek over de betekenis van kruis en opstanding van Jezus voor Israël. Daarin besteedt hij ruim aandacht aan wat hij de ‘Israël-Christologie’ bij N.T. Wright noemt. Het boek zal naar verwachting eind 2018 verschijnen. Kinzer is goed ingevoerd in de theologie van Wright. Hij is bij uitstek in staat om zowel de pluspunten als de schaduwzijden van Wrights theologie aangaande Israël voor het voetlicht te brengen. Een van de meest toonaangevende Messiasbelijdende Joodse theologen van dit moment zal zich 19 maart uitspreken over de Israëltheologie van een van de meest invloedrijke nieuwtestamentici van onze tijd. Het kan niet anders of dat is een recept voor een boeiende studiedag.

  De studiedag is met name interessant voor predikanten, theologen en theologie studenten en verder voor iedereen die geïnteresseerd is in de theologische vragen rond Kerk en Israël. De lezingen van Mark Kinzer zullen in het Engels worden gegeven zonder vertaling in het Nederlands.

  Wanneer: maandag 19 maart gehouden
  Waar: Poortkerk, Poortjesgoed 1, 3901 LA Veenendaal.
  Kosten: € 25,00 p.p. inclusief lunch, koffie en thee. (Voor studenten € 12,50)
  Meer informatie: julesisaacstichting.org