fbpx
 • De met sneeuwkap bedekte berg Hermon. - Foto: Petra van der Zande
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Het allerbeste

  Petra van der Zande - 19 februari 2018

  “Over Jozef zei hij: Moge zijn land door de HEERE gezegend zijn, met het beste van de hemel, met dauw,
  en met het beste van de watervloed die beneden ligt; met de beste opbrengst van de zon, en met het beste wat de maan voortbrengt; met het voornaamste van de aloude bergen, en met het beste van de eeuwige heuvels;” Deuteronomium 33:13-15

  Het Hebreeuwse woord voor ‘het beste’, dat zo vaak in bovenstaande vers voorkomt, is מֶ֫גֶד ‘mèged’. Dit betekent goedheid, kwaliteit en smakelijk. De King James vertaalt het met ‘precious’ – kostbaar. De ‘aloude bergen’ en ‘eeuwige heuvels’ in Deuteronomium 33 zijn de berg Gadur (Manasse), het Seirgebergte (Edom), Jebel Mubarak (‘Gezegende berg’ – Edom) en de Hermon, dat de meeste dauw, regen en sneeuw van alle bergen in Israël ontvangt.

  Hermon (Hebreeuws) betekent sinds de oudheid ‘heilige berg’. De Kanaänieten noemden het Baal Hermon (Richteren 3:3) en de Arabieren kennen het als de ‘berg van de Sjeik’. Voor de Amorieten was het de Senir (Snir) en de voor Feniciërs de Sirion, wat borstschild betekent. De lokale bevolking noemt het de ‘sneeuwberg’ of de ‘grijze haren’ berg. Voor het huidige Israël is de Hermon “Het oog van de natie” vanwege het vroegtijdige waarschuwingsysteem van de IDF dat daar staat.

  Volgens de overlevering beloofde de Heere God op Har Hattamim, op de helling van Katef Sion (deel van de Hermon) het land aan Abrahams nageslacht. Velen geloven dat dit de berg is waar Jezus’ transfiguratie plaatsvond, omdat Hij toen in de buurt van Caesarea Philippi was met Zijn discipelen.

  Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 veroverde het Israëlische leger een deel van de Hermon en de Golanhoogte, waardoor Israëlische burgers eindelijk normaal in dat gebied konden leven.

  De Hermon, geografisch losstaand van de Golanhoogte, is het noordelijkste en hoogste punt in Israël (2800 meter boven de zeespiegel). Israëls skigebied heeft een verticale daling van 620 meter. De lokale bevolking noemt het de enige ‘echte’ berg in Israël – de andere zijn slechts hoge heuvels.

  “Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid.” Psalm 133

  De Hermon is de berg van de dauw onder Israëls bergen. De hoogte en het verschil in dag- en nachttemperaturen, creëren tijdens de hete, droge zomermaanden veel dauw. Tijdens het regenseizoen (november tot april) valt er veel regen en sneeuw. Het smeltwater voedt de bronnen en riviertjes die in de Jordaan stromen, dat het Meer van Tiberias weer aanvult.

  De Heere God geeft Zijn volk het allerbeste – zegen en leven – het hele jaar door.

  Thema

  hermonnatuur

  Over de auteur