fbpx
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Poerim en de wereldgeschiedenis

  Yochanan Visser - 1 maart 2018

  Het is Poerim, het meest geliefde feest onder Joodse kinderen. Elk jaar op de 14e van de maand Adar wordt het Poerimfeest gevierd en in Jeruzalem en andere ommuurde steden op de 15e van die maand.

  Het feest herdenkt de poging van een Perzisch regime aangevoerd door de antisemiet Haman, de rechterhand van koning Ahasveros, om de Joodse bevolking in het toenmalige Babel te vermoorden.

  Dat liep anders zoals het boek Ester duidelijk maakte. In plaats van de geplande genocide werden Haman en zijn tien zoons opgehangen terwijl de Joden 75.811 leden van de toenmalige ‘nazipartij’ doodden en feest vierden op de dag dat zij zouden worden vermoord volgens het plan van de rasja (‘booswicht’) Haman.

  “Iedere oorlog luidt een nieuwe fase in van de verlossing van Israël.”

  Alles anders

  In synagogen over de hele wereld vindt een soort carnaval plaats wanneer het boek, of eigenlijk de rol, Ester wordt gelezen. Vooral kinderen komen gekostumeerd naar de lezing van de Esterrol maar ook volwassenen verkleden zich om duidelijk te maken dat op deze dag alles anders verloopt dan op alle andere dagen.

  Iedere keer wanneer de naam Haman wordt uitgesproken door degene die de rol in het Hebreeuws leest reageert het publiek met een kakofonie van toeters, ratels, bellen, klapper pistolen en pandeksels.

  De centrale figuur in het boek is de Joodse vrouw Esther, of Hadassa zoals ze eerder werd genoemd. De naam Eshter is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord Lehastir (verbergen) en is een hint naar het feit dat G’ds naam niet één keer voorkomt in de hele geschiedenis die nu bijna 2500 jaar geleden plaatsvond.

  We leven in het tijdperk van ‘Hester Panim’ zeggen de Joodse wijzen sinds de laatste verbanning van het volk van Israël nu bijna tweeduizend jaar geleden. Hester Panim (verborgen gezicht) van G’d, hij bestuurt de wereld en daarin staat het volk van Israël centraal, aldus de rabbijnen.

  Hetzelfde geldt voor wat er in Perzië gebeurde tijdens het tijdperk van Ester en Mordechai die in het boek wordt aangeduid als iesj jehoedi. Mordechai was volgens de wijzen een echte Joodse man die net als Yehuda de zoon van Jacob, die na zijn rol in de bescherming van Benjamin tijdens het bewind van Jozef over Egypte leider van de twaalf stammen werd, leiderschap toonde toen dat nodig was.

  Omdraaiing

  Door een speling van het lot (poer) dat door G’d werd bepaald, werd Haman’s duivelse plot omgedraaid en werd een Joodse vrouw koningin van Ahasveros’ imperium en beleefden de Joden licht en vreugde in plaats van rouw en verdriet, aldus de uitleg van de rabbijnen.

  Nafoghoe ( volledige omdraaiing) is dan ook het belangrijkste thema op Purim en de huidige Israëlische Premier Benjamin Netanyahu, wiens naam door ‘G’d gegeven” betekent, zei vorig jaar voor Poerim dat er sterke overeenkomsten zijn tussen de geschiedenis van de Joden in het oude Perzië en wat er vandaag de dag plaatsvindt tussen Israël en Iran (het voormalige Perzië).

  Ook nu zijn er Iraanse leiders die al jaren openlijk praten over de vernietiging van Israël en die zelfs een tijdschema hebben vastgesteld dat zegt dat de Joodse staat in minder dan 25 jaar van de kaart zal worden geveegd (Ayatollah Khamenei).

  Gelovige Joden zijn ervan overtuigd dat het ook dit keer anders zal aflopen en wijzen op het feit dat Iran de rol van Saddam Hoessein heeft overgenomen die ook op bizarre wijze aan zijn einde kwam. De Iraakse dictator -het huidige Irak maakte overigens bijna in zijn geheel deel uit van het Bijbelse Babel- werd door de Amerikanen uiteindelijk aangetroffen in een hol waar hij zich schuilhield en werd op de Joodse vastendag 10 Tevet opgehangen in Bagdad.

  Op deze vastendag werd ongeveer 2500 jaar geleden door een andere Perzische keizer het beleg van Jeruzalem begonnen dat uiteindelijk leidde tot de verwoesting van de eerste, door koning Salomo gebouwde, tempel.

  Deze keizer was Nebuchadnezzar en Saddam Hussein zag zichzelf als de reïncarnatie van de keizer en noemde zijn in aanbouw zijnde kernreactor Tammuz, een verwijzing naar een andere maand op de Joodse kalender die een vastendag bevat (19 Tammuz) waarop de tempeldienst werd gestopt vanwege de aanvallen van het leger van Babel.

  Drie weken later op de negende van de maand Av werd de tempel verwoest. Het boek Daniël beschreef de ondergang van Nebuchadnezzar als volgt: “Hij werd door de mensen verstoten, hij at het gras van de runderen, zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel en tenslotte was zijn haar even lang als de veren van een arend en waren zijn nagels uitgegroeid als de klauwen van een vogel.”

  Een ieder die zich de foto’s van Saddam Hoessein na zijn arrestatie herinnert zal de overeenkomsten herkennen.

  Neurenberg

  Een andere bijna gebeurtenis die een bijna griezelige connectie had met het Joodse Poerimfeest was het Neurenberg tribunaal na afloop van de Tweede Wereld Oorlog. Degene die deze connectie maakte was het nazi-kopstuk Julius Schtreicher, de hoofdredacteur van Der Strurmer. Een paar seconden voordat hij werd opgehangen schreeuwde hij “Purimfest 1946!”

  Het jaar 1946 komt overeen met het Hebreeuwse jaar 5707. Dat jaartal staat is via Bijbelcodes terug te vinden in de Hebreeuwse tekst van de Estherrol in de verzen waar de namen van de tien zonen van Haman staan die werden opgehangen.

  In Neurenberg werden elf Nazi’s ter dood veroordeeld bij ophanging, een straf die al was afgeschaft in de landen die deel uitmaakten van de geallieerden. Eén van hen was Herman Goering die de avond voor de executie zelfmoord pleegde in zijn cel. Hierdoor werden uiteindelijk tien Nazi’s opgehangen op 16 oktober 1946.

  Ma’aseh avot siman le banim, zeggen de Joodse wijzen over de geschiedenissen in de Bijbel. Vrij vertaald in het Nederlands: de daden van de voorvaderen zijn een aanwijzing voor de zonen, de generaties die na hen leefden. Met andere woorden de geschiedenis herhaalt zich vaak en dat heeft tot doel dat het volk van Israël tot inkeer komt of alert moet zijn op de bedoelingen van haar vijanden.

  Het huidige Iraanse leiderschap is zich duidelijk niet bewust van de strekking van het boek Esther en blijft halsstarrig streven naar de vernietiging van Israël terwijl steeds meer Israëlische leiders willen dat er directe actie tegen Iran nodig komt om het naderende onheil af te wenden.

  Netanyahu heeft zich duidelijk wel laten inspireren door het boek Esther en liet de afgelopen periode zien dat hij zich realiseert dat hij, net als Mordechai, actie zal moeten ondernemen om het Iraanse gevaar voor het volk van Israël tijdig af te wenden.

  Tot slot, in de Talmoed (Megillah 17 B) staat dat “iedere oorlog een nieuwe fase in de verlossing van Israël inluidt” ook dit is iets dat het regime in Teheran klaarblijkelijk niet inziet.

  Over de auteur