• Een imker in Israël. - Foto: Flash90
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Bijen houden in Israël succesvol ondanks wereldwijde afname

  17 mei 2018

  “En Hij bracht ons naar deze plaats en gaf ons dit land, een land dat overvloeit van melk en honing.” Deuteronomium 26:9

  Terwijl talloze studies steeds blijven aantonen dat honingbijen uitsterven in Amerika en Europa, onderstreept het floreren van bijen in Israël de Bijbelse beschrijving van Israël als een land met bloeiende vruchtbomen en overvloeiende van melk en honing.

  Het probleem, bekend als Colony Collapse Disorder (CCD), werd voor het eerst waargenomen in 1994 in Frankrijk, toen in de Verenigde Staten in 2006 en sindsdien wordt CCD overal in Europa en Noord-Amerika aangetroffen. Volgens de Natural Resources Defense Council (Raad ter verdediging van natuurlijke bronnen), is sinds 1990 meer dan 25% van de bijenpopulatie die honing produceert, verdwenen in de VS. Een rapport uit 2017 door het Center for Biological Diversity (Centrum voor biologische diversiteit) verklaarde dat van de ongeveer 1400 honingbijensoorten meer dan de helft terugliep, en bijna een kwart zat in de gevarenzone volledig uit te sterven.

  De verdwijning van honingbijen vormt een ernstige bedreiging voor gecultiveerde land- en tuinbouwopbrengsten en voor de 90% van de wilde planten die afhankelijk zijn van bestuiving door insecten. Honingbijen zijn de belangrijkste bestuivers van de wereld en vormen een wezenlijk onderdeel van een goed functionerend ecosysteem.

  Belangrijke oogsten van appels, bessen, meloenen, komkommers, alfalfa en amandelen zijn afhankelijk van honingbijbestuiving. De bestuiving van oogsten draagt bij aan 35% van de voedselproductieketen van de wereld. Dit betekent dat het CCD-verschijnsel een risico kan vormen voor een stabiele opbrengst en kwaliteit van groenten en fruit. Uiteindelijk vermeerdert het de zorg over hoe de groeiende wereldbevolking van voedsel te voorzien.

  Maar in Israël, een land waarvan beloofd is dat het zou ‘overvloeien van melk en honing’, ondervinden de bijenvolken op wonderlijke wijze geen schade, ondanks het gebruik van dezelfde pesticiden die tot CCD leiden. Yael Farbstein, een Israëlische bijenhouder, deed aan Breaking Israel News de suggestie dat zo lang als de profetie van het goed gedijen van het land waar blijkt te zijn, de Verlossing nabij is, speciaal wanneer elders het tegengestelde aan de hand is.

  “Verlossing, Ge’oela, wordt in de Hebreeuwse Bijbel (Tenach) duidelijk omschreven als gepaard gaande met de bloei van het land,” zei Farbstein. Ze merkte op dat de bijen verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van het cultiveren van het land van Israël. Ze haalde een profetie aan uit het boek Jesaja die de vernieuwing van het land verbindt met Ge’oela.
  “De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos.” (Jesaja 35:1)

  Zonder bijen zou Israël niet in bloei kunnen staan en zou de Verlossing niet vervuld kunnen worden.
  De Thora refereert aan Israël als een land overvloeiend van melk en honing. “Bijvoorbeeld,” vertelde Farbstein aan BIN, “met betrekking tot onze voorouder Jakob toen hij zijn zonen naar Egypte stuurde: zij namen iets van een bepaalde soort honing of bijenkorf mee.”
  Ze vervolgde: “De honing die uit dit gebied komt, is duidelijk speciaal.”

  “Toen zei Israël, hun vader, tegen hen: Als het zo gesteld is, doe dan dit. Neem van het beste van dit land in jullie zakken mee, en geef dat die man als geschenk: wat balsem, wat honing, specerijen, mirre, pistachenoten en amandelen.” (Genesis 43:11)

  Honing wordt in het bijzonder door het Joodse volk gegeten tijdens het Joodse Nieuwjaar (Rosj haSjana) wanneer Joden appels in honing gedoopt eten als symbool voor een ‘zoet nieuw jaar’. Appels zijn vruchten die trouwens uitsluitend afhankelijk zijn van bestuiving door honingbijen.

  Farbstein vertelde aan Breaking Israel News dat bijen houden in Israël ook een manier is om het eigenaarschap van het land als Joden en zionisten te bevestigen. “Toen ik voor het eerst over bijen hoorde, zei mijn leraar dat ik erachter moest komen hoe de bijen in mijn gebied zich ontwikkelen. Net zoals met elke andere vorm van land bewerken, vereist ook dit een verbinding met dit specifieke land. Het is een relatie tussen ons en het land,” zei ze.

  Hoewel Israël er inderdaad bloeiend voorstaat vanwege de welvarende bijenbevolking, hebben de bijenhouders nog unieke uitdagingen aan te gaan als het om de bijenteelt gaat. Tot twee keer toe was er in de honingfarm van Farbstein ingebroken door Palestijnse vandalen die haar bedrijf binnendrongen, duizenden honingbijen doodden, gereedschap stalen en de honingopbrengst van een heel seizoen meenamen.

  Farbsteins honing heeft vorig jaar een eerste prijs behaald tijdens de Black Jar Honingwedstrijd in Amerika in de categorie van ‘Meest smaakvolle internationale bloemenhoning’.
  Haar droom om Israëls zegen als een land van melk en honing gestalte te geven, eindigde niet met het vandalisme: christenzionisten van over de hele wereld brachten duizenden dollars bij elkaar om haar honingbedrijf weer op te bouwen. Farbstein wil niet opgeven te midden van terrorisme, vertelde ze aan BIN. “We gaan nergens anders heen. We besloten om gewoon hier door te gaan, hoeveel werk het ook is.”

  Rabbi Shimon Apisdorf is leraar Joodse spiritualiteit en geroemd auteur. Hij wees erop dat er nog een andere geestelijke verbinding is tussen bijen en het Joodse volk. Hij suggereerde dat, net zoals bijen floreren in het land Israël, de Joden in de verstrooiing acht moeten slaan op de bijen, en uit de ballingschap terugkeren naar het land van Israël.

  Verder had hij ook nog iets speciaals op te merken: hij verbond het niet te verklaren verschil tussen de bijenbevolkingen elders ter wereld en de florerende Israëlische bijenbevolking aan het raadselachtige van de luchtstroming van vliegende hommels.

  “Een hele lange tijd konden wetenschappers er niet achter komen hoe de hommel vliegt,” vertelde hij aan Breaking Israel News. “Zij bestudeerden hommels vanuit een bepaald perspectief van aerodynamica en ze waren perplex, want hun vleugels waren niet voldoende in staat om hun lichaam op te tillen. Het duurde lang voordat de wetenschappers in zagen dat hommels hun vleugels op een andere manier gebruiken dan andere vliegende insecten.”

  “Hommels zijn een beeld van het Joodse volk,” zei hij. Zijn conclusie was specifiek relevant voor het verhaal van Farbsteins volharding in het bijen houden en haar honingbedrijf, ondanks obstakels.
  “Het Joodse volk zou menselijkerwijs gesproken de geschiedenis niet hebben kunnen ‘doorgevlogen’ en bijdragen aan de wereld leveren zoals ze doen. Joden zitten op een vreemde manier in elkaar, net als hommels: ze produceren een geweldig onverwacht resultaat.”

  Over de auteur