fbpx
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Waarom herinneren zo belangrijk is

  Rabbijn mr. drs. R. Evers - 31 augustus 2018

  De Bijbel draagt ons regelmatig op te herinneren. Tegen het einde van de Thora staat er: “Breng de vroegere dagen in herinnering, begrijp de jaren van de vorige generaties. Vraag je vader, hij zal je vertellen, vraag het je oudsten en zij zullen het je zeggen” (Deuteronomium 32:7).

  In Deuteronomium 25:17-19 lezen we: “Denk er steeds aan wat Amalek je aangedaan heeft, onderweg toen je uittrok uit Egypte, hoe hij je – zonder ontzag voor G’d – onderweg aanviel en bij je in de achterhoede alle zwakken achter je afsneed, terwijl je moe en uitgeput was. Als HaSjeem, je G’d, je in de toekomst rust gegeven zal hebben van al je vijanden rondom je heen, in het land dat HaSjeem, je G’d, je als erfelijk bezit zal geven, dan moet je de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen. Vergeet het niet!”. Dit laatste wordt in de Joodse literatuur een van de zes dagelijkse herinneringsplichten genoemd. Voor het Bijbelse volk bestaan er nog meer verplichte bezinningsmomenten want de Tora geeft op zes plaatsen aan dat herinneren absoluut moet.

  Mirjams melaatsheid: tegen roddelen en kwaadspreken

  Iets eerder aan het einde van de Thora komt een opmerkelijk gebod aan de orde: “Herinner je wat G’d onderweg met Mirjam heeft gedaan toen jullie uit Egypte zijn getrokken” (Deuteronomium 24:9). Mirjam had – zij het zeer subtiel – iets gezegd over haar broer Mozes.

  Uittocht uit Egypte: bevrijding van verslaving

  In Deuteronomium 16:3 zegt de Thora: “Bij het Pesachoffer mag je geen chameets – iets dat gegist is – eten, zeven dagen lang moet je matzes – brood van onderdrukking – eten want je bent in grote haast uit het land Egypte getrokken opdat je al je levensdagen zult herinneren de dag, dat je uit Egypte getrokken bent”.

  Gouden kalf: strijd tegen verafgoding van de materie

  Deuteronomium 9:7 zegt: “Herinner en vergeet niet hoe je HaSjeem kwaad hebt gemaakt in de woestijn vanaf de dag dat je uit Egypte trok totdat jullie op deze plek arriveerden, waren jullie steeds opstandig tegen HaSjeem”.

  Thora op de berg Sinai: contact met het Hogere

  In Deuteronomium 4:9-10 staat: “Wees alleen op uw hoede en waak heel goed over jezelf, dat je de dingen niet vergeet die je met je eigen ogen gezien hebt, en dat zij nooit uit je gedachten gaan, alle dagen van je leven. Je moet ervoor zorgen dat je kinderen en je kleinkinderen dit ook weten”.

  Sjabbat: G’d imiteren

  Tenslotte zegt Exodus 20:8: ”Herinner je de Sjabbatdag om hem te heiligen”.

  Elke seconde van de dag draag je je persoonlijke geschiedenis met je mee. Herinneren is belangrijk al was het alleen om niet in je oude fouten terug te vallen!

  Genieten van het moment?

  Stel dat je gevraagd wordt wat je er voor over hebt om met je gezin uitgenodigd te worden voor een diner bij koning Willem Alexander en koningin Maxima. Misschien ben je hiervoor bereid om euro 10.000.- te schenken aan een goed doel, dat door het Koninklijk huis wordt aangewezen.

  Maar stel nu dat je zo vergeetachtig bent dat je deze eervolle en heugelijke bijeenkomst accuut na het gebed na de maaltijd weer vergeten bent. Hoeveel zou je er dan nog voor over hebben? Ik ben dit nagegegaan bij verschillende vrienden en kennissen (uiteraard bij de familieverjaardagen) en mij is gebleken dat dan opeens niemand meer geinteresseerd is om het luttele bedrag van 10.000.- euro neer te tellen.

  Waarom niet, vroeg ik argeloos in het rond. Omdat wij er allemaal toe neigen om ons herinnerende ego (ik) hoger te waarderen dan ons belevende ego. De seculiere levensfilosofie propageert ‘pluk de dag’, geniet van elk moment dat je leeft. Maak je geen zorgen over de toekomst en laat het verleden lekker achter je wegglijden terwijl je de geneugten van het leven tot je neemt. Dit spreekt vele mensen aan, maar wordt gereserveerd voor onze vrije tijd. Want het staat buiten de echte, harde realiteit.

  In het echte leven herinneren we alles uit het verleden en proberen we daarvan te leren. Verder plannen we dag in dag uit om onze toekomst veilig te stellen. Moderne mensen laten niets aan het toeval over: we kennen het belang van verantwoord en duurzaam ondernemen, waarbij de ervaringen uit de geschiedenis veel van onze geplande toekomst bepaalt.

  Wanneer het er echt om spant, zijn we uitermate spits en houden we rekening met allerlei scenario’s waarbij onze belevenissen uit het verleden de hele toekomst kleuren. Het hier en nu is inderdaad vreselijk interessant. Maar iedereen weet, dat de NU-belevenis slechts drie seconden duurt. In een heel leven hebben we veel meer dan een half miljard van deze drie seconden NU-ervaringen.

  De Bijbel is het enige boek, dat ongeveer op de seconde nauwkeurig weergeeft hoe het verleden er uit zag, wat de meest monumentale gebeurtenis was in de hele geschiedenis en wanneer deze wereld weer ophoudt en overgaat in een hogere vorm van leven. De wereld werd 5778 (binnenkort 5779) jaar geleden geschapen. De Thora werd in het jaar 2448 anno mundi (na de Schepping) gegeven en de Messiaanse bevrijding zal – als we de Joodse traditie strikt aanhouden – in het jaar 6000 anno mundi plaatsvinden (nog slechts 222 jaar: 6000-5778!).

  De Schepping, de Bijbel en de Masjiach zien en herinneren we iedere dag. Verleden, heden en toekomst. Dat zijn de realiteiten van een Bijbels leven.

  Over de auteur