fbpx
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Geen categorie

  De oorlog van het woord tegen Jeruzalem

  26 oktober 2018

  Het woord is zoals bekend machtiger dan het zwaard en het wordt in toenemende mate tegen Israël in stelling gebracht. Dat heeft in de politieke dimensie geleid tot een ongehoorde verdraaiing van zaken en begrippen. Ook binnen de Nederlandse kerken heeft de demonisering en delegitimatie van de Joodse staat een steeds hogere vlucht gekregen. Met de daardoor veroorzaakte wind in de rug zien vervangingstheologen nu hun kans schoon om te eisen dat de “onopgeefbare” verbondenheid met het volk van Israël uit de kerkorde wordt geschrapt.

  In het eerste hoofdstuk van George Orwells beroemde toekomstroman 1984staat een beschrijving van het ministerie van Waarheid van de dictatuur Oceania. Op de muur van het als een reusachtige piramide gebouwde kantoor prijkt de tekst: “Oorlog is Vrede, Vrijheid is Slavernij, Onwetendheid is Kracht”. Het zijn semantische omzettingen (semantiek: betekenis van woorden) uit de door het regime ingevoerde nieuwe taal: Newspeak(‘Nieuwspraak’), waarmee de vrijheid van denken moet worden beteugeld. Bij nader inzien had Orwell zijn boek kunnen opdragen aan de vele doodsvijanden van de Joodse staat. Ook die bedienen zich namelijk systematisch van Newspeak.

  Jood onder de volken

  Dat valse woorden en typeringen tot de ondergang kunnen leiden, heeft het Joodse volk al vaker aan den lijve ondervonden. De heidense profeet Bileam probeerde het volk van Israël al met een vervloeking te treffen. Bileam faalde, maar anderen slaagden, waaronder de kerkhervormer Maarten Luther. Zonder de vervloeking en demonisering van de Joden geen getto’s, geen verdrijvingen, geen pogroms en geen Holocaust. De na de Holocaust uit de as herrezen Joodse staat werd het nieuwe mikpunt van het aloude antisemitisme. In verband daarmee wordt het door de internationale samenleving systematisch gediscrimineerde en gedemoniseerde Israël wel ‘de Jood onder de volken’ genoemd.

  En ook hier zien wij Newspeak: Slachtoffer is Dader. David is Goliath. Het sinds de oprichting ervan met ongebreidelde agressie en concrete vernietiging bedreigde Israël wordt alom tot agressor verklaard. Dat wordt vooral zichtbaar in de Verenigde Naties, waar de Joodse staat jaar-in-jaar-uit wordt getroffen door een onwaarschijnlijk aantal resoluties die demoniseren, vals beschuldigen of de Joodse band met het land van Israël ontkennen. Die resoluties worden vaak ingediend door en altijd aangenomen dankzij een automatische meerderheid van regelrechte schurkenstaten, waarvan zelfs de allerergste zelf niet of nauwelijks worden aangeklaagd. 

  Herodes is Netanyahu

  Het nieuwe antisemitisme ontpopt zich ook in de nationale en internationale kerken, waar Israël door velen tot paria is verklaard vanwege vermeend onrecht dat tegen de Palestijnen is begaan. Herodes is Netanyahu. Jezus is het Palestijnse volk. Jezus wordt opnieuw gekruisigd. Dit zijn de demoniserende en antisemitische woorden uit publicaties en preken van de Anglicaanse Palestijnse dominee Naïm Ateek, leider van de Palestijnse organisatie Sabeel. Ateek heeft zijn radicale vervangingstheologie gekoppeld aan een anti-Joodse ‘Palestijnse bevrijdingstheologie’. Daarmee wordt het bestaansrecht van de Joodse staat volledig doorgehaald.

  Ook in Nederland heeft Ateek volgelingen. Deze zijn vooral georganiseerd in het samenwerkingsverband Kairos-Sabeel, dat nu ook een actieve rol speelt bij het in de kerkorde ondergraven van de verbondenheid met het volk van Israël.

  Een andere Ateek-aanhanger is Meta Floor, werkzaam bij Kerk in Aktie. Zij was lang bij Ateek gedetacheerd en bewerkte het thuisfront toen met anti-Israëlische nieuwsbrieven. Vorig jaar deed Floor in een interview op NieuwWij.nl opnieuw haar uiterste best om Israël te demoniseren, onder andere met deze ongehoorde valse aantijging: “De Palestijnse christenen die in Israël wonen hebben te maken met discriminerende wetgeving”.

  Dries van Agt

  Het is niet verbazingwekkend dat Ateek een promotor is van de BDS-beweging, die een lobby voert om Israël met boycot, desinvestering en sancties te treffen. De beweging is ook in Nederland actief, met Dries van Agts The Rights Forum als de vooruitgeschoven post naar politiek en wetenschap. Kairos-Sabeel vervult die rol naar de kerken toe. De onwetendheid van de gemiddelde kerkganger is hun kracht, zou Orwell zeggen.

  Ook de BDS’ers en hun bondgenoten hebben ingezien dat Israël voorlopig niet met militaire middelen te vernietigen is. Ze verwachten het verwezenlijken van die doelstelling wel met andere middelen dichterbij te brengen. Ten eerste het demoniseren en op basis daarvan delegitimeren van (het bestaansrecht van) de Joodse staat. Parallel daaraan wordt gewerkt aan het bevorderen van economisch en politiek isolement van hun doelwit (door boycot, desinvestering en sancties) en aan het voortdurend agenderen van het Palestijnse ‘recht op terugkeer’. Van de in 1947-1949 van het strijdtoneel gevluchte of verdreven Palestijnse Arabieren zijn er volgens recent Amerikaans onderzoek nog maar enkele tienduizenden in leven. Op basis van een unieke constructie via de VN-organisatie UNRWA kunnen echter alle nakomelingen van alle uitgeweken Palestijnse Arabieren die zich rond 1948 in de landstreek Palestina bevonden, zich als ‘vluchteling’ registreren. Ook al wonen zij gerieflijk in Nijkerk, Gaza, Ramallah, Beiroet of Parijs. Palestijn is Vluchteling, zegt Newspeak. Inmiddels gaat het om ruim vijf miljoen mensen. De vijanden van de Joodse staat, de BDS-beweging voorop, eisen dat die allemaal van een niet bestaand ‘recht op terugkeer’ naar Israëlisch grondgebied gebruik kunnen maken. Maar zelfs als maar twintig procent van hen dat daadwerkelijk zou kunnen doen, betekent dat de vernietiging van de Joodse staat langs demografische weg.

  Selectieve verontwaardiging

  BDS’ers en hun bondgenoten zijn nadrukkelijk stil als Palestijnen door Hamas of de Palestijnse Autoriteit worden onderdrukt of als kanonnenvoer worden gebruikt. Ook over de discriminatie van de Palestijnen in Libanon en de bloedbaden die de afgelopen jaren zijn aangericht onder de Palestijnen in Syrië is het dodelijk stil. Geen Van Agt, geen Kairos-Sabeel, geen ICCO, geen Kerk in Aktie, komt daarvoor op de barricades. En er zijn evenmin krachtige VN-resoluties over aangenomen. Het lijkt erop dat men alleen in actie komt als er Joden in het spel zijn. Want: Joden is Daders.

  De Newspeak van de vijanden van Israël bestrijkt een reeks zaken, variërend van topografische aanduidingen tot typeringen van de Joodse staat. Het was de Romeinse keizer Hadrianus die in het jaar 135 AD het voorbeeld verschafte, toen hij Jeruzalem omdoopte in Aelia Capitolina en het land van Israël in Palestina. Hij wilde daarmee naam en erfgoed van Israël uitwissen. Dat wilde ook de Jordaanse koning Abdallah die in 1950 de term ‘Westoever’ invoerde voor de landstreken Judea en Samaria. De Newspeak-vervloeking van Hadrianus en Abdallah werkt tot op de dag van vandaag door.

  Groene Lijn

  Orwells 1984verscheen in 1949, het jaar waarin de eerste tegen Israël gerichte Arabische vernietigingsoorlog met een aantal wapenstilstanden werd beëindigd. Die bestandslijnen waren geen landsgrenzen, maar gaven uitsluitend aan waar de vijandelijkheden tussen de partijen waren gestopt. Ze werden genoemd naar de kleur waarin ze op de kaart waren gezet. Dat was groen voor de bestandslijn met Jordanië, dat de landstreken Judea en Samaria plus Oost-Jeruzalem had veroverd en nadien in die bakermat van de Joodse beschaving een volledige etnische zuivering van Joden uitvoerde. In het noorden van Israëls dichtbevolkte randstad Tel Aviv loopt de Groene Lijn op slechts vijftien kilometer van de Middellandse Zee. De Israëlische staatsman Abba Eban typeerde de lijn als ‘Auschwitzgrens’, omdat handhaving ervan Israël en zijn bevolking onverdedigbaar maakte en daardoor onvermijdelijk nieuwe oorlogen zou uitlokken. Vrijwel de gehele internationale gemeenschap, inclusief het Kabinet-Rutte III met daarin de ChristenUnie, bedient zich echter van topografische Newspeak, door de Groene Lijn als een (permanente) landsgrens te typeren. Dat is trouwens een flagrante schending van VN-Veiligheidsraadresolutie 242 (1967), op basis waarvan Israël “veilige en erkende grenzen” dient te krijgen.

  Illegale kolonisten

  Negentien jaar later, in juni 1967, was Israël inderdaad genoodzaakt om een nieuwe Arabische vernietigingspoging te pareren. Daarbij werd onder andere de Groene Lijn door Israëlische troepen gepasseerd en vielen Judea en Samaria, inclusief Oost-Jeruzalem, alsnog in Israëlische handen. 

  Op grond van het internationaal recht had Israël het volste recht om die gebieden te veroveren (het was een verdedigingsoorlog) en deze voor Joodse (her)vestiging open te stellen. Op grond van de nooit ingetrokken voorwaarden onder het Brits mandaat over het toenmalige Palestina hadden en hebben Joden het volste recht om zich overal tussen de Jordaan en de Middellandse Zee te vestigen. In het gebied dat nota bene naar de Joden is vernoemd. De Britse mandataris had van de Volkenbond (de voorganger van de VN) zelfs de expliciete opdracht gekregen om dat vestigingsproces te bevorderen. Bovendien waren de gebieden in 1949 illegaal door Jordanië bezet en maakten ze geen deel uit van een staat. Als zodanig kan op zijn best gesproken worden van ‘betwiste gebieden’ waar (ook) Joden mogen wonen. Maar Newspeak schrijft voor dat het door Israël ‘illegaal bezette gebieden’ zijn, waar Joden ‘illegale kolonisten’ zijn. Want: Wapenstilstandslijn is Landsgrens. Want: Verworven Recht is Kolonisatie. Want: Judea/Samaria is Westoever. 

  Zwarte Joden

  Er is nog meer: Multi-etniciteit is Racisme. Israël zou ook volgens de BDS-beweging een racistische staat zijn, terwijl men onder het Joodse volk en dus ook in de Joodse staat mensen van alle mogelijke kleuren tegenkomt. “Het zionisme is kleurenblind”, aldus het Knessetlid van Ethiopische afkomst Avraham Neguise (Likoed) onlangs in een interview met de Jerusalem Post. Israël haalde in de jaren tachtig en negentig in twee gewaagde operaties vele duizenden ‘zwarte’ Joden uit Ethiopië en in september liet Jeruzalem weten dat de eerste duizend van hun naar schatting achtduizend destijds in Ethiopië achtergebleven familieleden ook naar Israël zullen worden gehaald. 

  Multiculturaliteit is Apartheid. Israël zou volgens de BDS-beweging een apartheidsstaat zijn terwijl het de enige democratie in het Midden-Oosten is, een land waar iedereen voor de wet gelijk is, waar Arabieren in de Knesset en bij de politie zitten en zelfs in het Hooggerechtshof.

  BDS is Antisemitisme. En dát is géén Newspeak.

  Thema

  Over de auteur