fbpx
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Joden helpen Arabische christenen in Bethlehem

  25 oktober 2018

  ‘De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetenen onder u. U moet hem liefhebben als uzelf, want u bent vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de HEERE, uw God.’   (Leviticus 19:34)

  Twee rabbijnen waren in september jl. hard aan het werk om de oudste christelijke gemeenschap ter wereld, de christen-Arabieren van Bethlehem, te helpen. Hun pogingen baseerden ze op het gebod in de Thora om “de vreemdeling in uw midden te helpen,” of, zoals een van de rabbijnen het zei: “Verbondsland vereist Verbondsverantwoordelijkheid.”

  Rabbijn Pesach Wolicki en David Nekrutman van het Centrum voor Joods-Christelijk Begrijpen en Samenwerking (CJCUC) startten in 2016 het project ‘Zegen Bethlehem’ om de vervolgde christenen die in Bethlehem en omringende streken wonen een hart onder de riem te steken. 
  Als onderdeel van hun werk deelden ze voedselpakketten en – waardebonnen uit aan 120 christelijke gezinnen in Bethlehem. Arabische christenen brachten de pakketten naar een centraal punt in Bethlehem en direct bij de ouden van dagen. Veel van hun werk moest geheim blijven om de ontvangers te beschermen.

  Het probleem is acuut: de Arabische christenen vormen een onderdrukte minderheid in de overheersend islamitische streken van dit gebied. Christenen maken ongeveer 2% uit van Israëls bevolking. Ongeveer de helft van Israëls 120,000 Arabische christenen zijn lid van de Oosters Orthodoxe Kerk. Voordat Hamas de Gazastrook overnam, woonden er ongeveer 5000 christenen in Gaza. Onder het Hamasbewind is dit aantal teruggebracht tot minder dan 1000 mensen. Terwijl ze onder radicaal islamitisch bewind leven, worden de overgebleven christenen ernstig onderdrukt.
  In Judea en Samaria wonen ongeveer 70,000 christenen onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit. Zowel Bethlehem als Nazareth – beide Nieuwtestamentische sleutelsteden – hebben nu een moslimmeerderheid.

  Toen Israël in 1948 gesticht werd als staat, was ongeveer 80% van de bevolking van Bethlehem christen. Men schat in dat vandaag ongeveer 15.000 christenen in en rond Bethlehem wonen, dat is 12%. Hoewel christelijke families eigenaren zijn van de grootste stukken land, hebben ze wat hun landbezit betreft, vaak met diefstal te maken. 

  In 2012 werd pastor Steven Khoury geïnterviewd door Christian Broadcasting Network (CBN). Pastor Khoury wees claims van de hand dat de uittocht van christenen uit Bethlehem het gevolg was van Israëlische druk. Hij stelde dat de Arabieren die ervan uitgaan dat hun voorvaders onder de eerste volgelingen van Jezus waren, Zijn geboorteplaats verlieten vanwege systematische discriminatie en vervolging: de overheersende moslimbevolking en het Palestijnse bestuur waren er op uit de christenbevolking uit hun thuisland te verdrijven.

  “Bethlehem staat onder het beheer van de Palestijnse Autoriteit, maar ligt nog steeds in het Heilige Land, waardoor het onderdeel is van het Verbond. Verbondsland komt tegelijk met Verbondsverantwoordelijkheid,” vertelde Nekrutman aan Breaking Israel News.(Bedoeld wordt het verbond dat God sloot met Abraham, Izak en Jakob m.b.t. het land.)

  “God zei dat van mij als een Jood die in Israël leeft, verlangd wordt de niet-Jood die samen met mij in dit land woont, lief te hebben. En dat betekent ervoor te zorgen dat hij niet godsdienstig onderdrukt wordt.”

  Veel van de pesterijen zijn informeel. Een paar maanden geleden werd een priester met een mes gestoken die een jonge vrouw beschermde tegen seksuele bedreigingen van Palestijnse jongens. Palestijnen, christenen en moslims, die samenleven met Israëli’s voorstaan, worden herhaaldelijk aangevallen door wat genoemd wordt de ‘Anti Normalisatie Beweging’. Deze beweging wordt openlijk door PA beambten aangemoedigd.

  “De PA claimt dat er godsdienstvrijheid is onder hun bestuur maar de werkelijkheid is dat die er niet is. Tenminste niet op de manier zoals wij godsdienstvrijheid begrijpen,” zei Nekrutman.

  “De moslims kunnen niet overduidelijk antichristelijk zijn in Bethlehem aangezien christelijk toerisme een belangrijke bron van inkomsten is. Maar de werkloosheid is veel hoger onder christenen dan onder moslims. Vaak worden christenen gedwongen hun huizen uit te gaan, en de demografische statistieken geven dit ook aan.”

  Nekrutman legt uit dat de rol van christen-Arabieren in het conflict tussen Israël en de Palestijnen gecompliceerd is. “Christen-Arabieren komen herhaaldelijk vast te zitten in een identiteitscrisis die etniciteit uitspeelt tegen religie,” verklaarde Nekrutman. “In Judea en Samaria wonen christen-Arabieren doorgaans tussen de Palestijnse moslims. Ze worden over het algemeen onder het Palestijns bestuur getolereerd zo lang ze maar niet hun christenzijn openlijk profileren. Als Arabieren associëren ze zich etnisch met de Palestijnen. In het noorden van Israël, in gebieden zoals in en rond Haifa, wonen Joden, christenen en moslims naast elkaar.“

  “Hun identiteit als christen-Arabieren scheidt hen etnisch van de Joden en religieus van de moslim Arabieren. Dit maakt de christen-Arabieren de duidelijkste minderheid in de regio en ze zitten vast in het midden van het regionale conflict. Omdat zij zich identificeren met Arabieren, ondervinden ze zelden liefde van Israëli’s.”

  Het helpen van christen-Arabieren in en rond Bethlehem is een duidelijk geval van ‘het zegenen van hen die Israël zegenen,’ om in Bijbelse termen te blijven.
  “De gemeenschap hier wordt gevormd door evangelische Arabische christenen. Ze zijn een zeldzaamheid in Israël,” vertelde rabbijn Wolicki tegen Breaking Israel News. 
  “Dit is belangrijk voor Israël omdat zelfs Arabische christenen die in Israël wonen, geen gunstig beeld hebben van Israël. De evangelische Arabische christenen beginnen dit te veranderen.” 

  Rabbijn Wolicki legde uit dat hoewel de vervolging gericht is tegen de evangelische christenen, Joden dit moeten behandelen als was het gericht tegen het Jodendom.

  “Zij worden vervolgd, maar als de Joden precies op de plek zouden staan waar de christenen staan, zouden ook wij vervolgd worden,” zei de rabbijn. “Deze mensen lijden omdat zij onze vrienden zijn. Dit maakt het tot een Joods probleem.”

  Het ‘Zegen Bethlehem’ project heeft deuren geopend waardoor christen-Arabieren een zeldzaam voorkomende ervaring van Joodse liefde voor ‘de vreemdeling onder hen’, ervaren. Rabbijn Wolicki gaf een sterk voorbeeld hiervan. Als onderdeel van dit project besloot de rabbijn op bezoek te gaan bij de ontvangers van de pakketten etc. tijdens een Kerstbijeenkomst. 

  Sinds de Oslo Akkoorden van 1995 wordt Bethlehem bestuurd door de PA en is het voor Israëli’s verboden Bethlehem binnen te gaan. Rabbijn Wolicki was echter van plan toch te gaan. Een Arabische vriend reed hem de stad binnen en bracht hem naar een plaats van samenkomst.

  “Er waren zo’n 600 mensen in de zaal die – hoewel ze in Bethlehem geboren en getogen waren – zelfs nog nooit in contact gekomen waren met Joodse Israëli’s. Ik kon aan hun gezichtsuitdrukkingen aflezen dat ze nooit eerder een rabbijn gezien hadden,”  zei rabbijn Wolicki. “Verschillenden van hen vertelden me dat tot deze kerstavond, hun enige ervaring met Israëli’s was de ervaring met de IDF soldaten bij de veiligheidscontroleposten.” 

  Het initiatief zamelde ook geld in van orthodoxe Joden voor pastor Steven Khoury. Hoe ging dat? Zijn bediening heet ‘Holy Land Missions’ en brengt het Evangelie aan moslims, niet aan Joden. Pastor Khoury’s bediening was tot drie keer toe uit gehuurde gebouwen in oost Jeruzalem uitgezet. Toen sprong ‘Zegen Bethlehem’ bij: in 2016 zamelden ze geld in van orthodoxe Joden zodat pastor Khoury een stuk grond in oost Jeruzalem kon kopen voor een eigen kerk. 

  Het project had geen succes vanwege druk vanuit de Palestijnse gemeenschap. Die druk weerhield toekomstige kopers van feitelijke aankoop. Als een evangelisch pastor stuitte Khoury ook op weerstand van de Rooms-katholieke en Grieks orthodoxe kerken die hem als een bedreiging voor hun kerkgangers zien.

  “Aangezien mijn opdracht een Bijbelse is, hebben we ook geprobeerd samen te werken met Rooms-Katholieken en Grieks-orthodoxen,” legde Nekrutman uit. “Zij weigeren echter elke hulp van ons vanwege de politieke implicaties die de omgang met Joden in Judea zouden hebben.” (Nekrutman komt uit Efrat, Judea, waar het CJCUC gevestigd is.)

  “Pastor Khoury preekt o.m. uit het Oude Testament. De andere christen-Arabieren zien het OT als een Joods boek. De gemeente van Khoury verwerpt ook de vervangingstheologie, en dat brengt hen in conflict met de R-Katholieke en Grieks orthodoxe kerken, maar ook met  de Palestijnse Autoriteit.“

  “De mensen lijden onder discriminatie in hun leven, maar die is gericht op het religieuze aspect,” zei rabbijn Wolicki. “Er werden stenen naar de mensen gegooid die op weg waren naar de kerk. Hun kerk in Bethlehem is 14 keer door brandbommen getroffen. De vader van Steven Khoury, pastor Naim Khoury, is vier keer beschoten en een broer van hem was vermoord.

  Rabbijn Wolicki gaf aan dat het ‘Zegen Bethlehem’ project perfect voldoet aan de vereisten van een liefdadigheidsinstelling. “Het een hangt samen met het ander: het vermeerdert liefde tussen Joden en christenen, het steunt Israël, het ondersteunt degene die vertrapt worden en geeft zorg en levensonderhoud aan de armen,” zei rabbijn Wolicki. “Toen zich zo’n verbazingwekkende ‘liefdadigheidsgelegenheid’ voordeed, kon ik die niet weerstaan!”

  Over de auteur