fbpx
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Vrede tussen Israëli’s en Palestijnen: is het mogelijk?

  Frank van Oordt - 8 november 2018

  Afgelopen dinsdag 6 november hield Christenen voor Israël een congres in het Israëlcentrum. De Jeruzalemzaal zit stampvol. Alle kaarten zijn verkocht. De reden daarvoor is duidelijk: interessante sprekers met elk op hun gebied een unieke expertise, sommigen zijn speciaal uit Israël overgekomen.

  Het ochtendprogramma staat in het teken van het internationaal recht. Dr. Matthijs de Blois laat de lijn zien die er sinds 1917 is geweest in de internationale verdragen van eerst de volkerenbond en later de Verenigde Naties, en wat dat betekent. Welke grenzen zijn vastgesteld? Welk gebied is volgens het internationaal recht van wie? Wat is de lijn die de volken zouden moeten volgen? Met behulp van kaarten van het gebied maakt hij veel duidelijk. Israël staat volkomen in zijn recht en veel landen grijpen vooruit door Palestina te erkennen. Daarvoor is geen grond, noch historisch, noch juridisch. Andrew Tucker, programmadirecteur van Thinc. laat in de tweede lezing zien dat de lijn die de VN volgt heel onduidelijk is. Allerlei landen erkennen Palestina, terwijl er geen sprake is van een staat. Wie vertegenwoordigt de Palestijnse Autoriteit eigenlijk? In Gaza heeft Hamas het voor het zeggen, en de draagkracht van Fatah in Judea en Samaria is ook niet groot. Hij laat zien, dat door de politiek stappen worden gezet, die niet passen in het internationale recht. Juist in de Verenigde Naties neemt niemand het op voor Israël, terwijl de anti-Israëllobby uitstekend georganiseerd is. Sinds jaren worden alle anti-Israël-resoluties voorbereid in Arabische landen. Thinc. zal zich sterk maken om vanuit het recht de positie van Israël te verstevigen.

  Na de pauze spreekt Itamar Marcus, directeur van de Palestinian Media Watch (PMW). Hij is overgekomen uit Israël. Zijn organisatie onderzoekt wat de Palestijnse media laten zien over Israël. Zijn bevindingen zijn schokkend. De Palestijnse media en de leiders herschrijven de geschiedenis: Het volk Israël krijgt geen plaats en Palestijnen zijn er altijd geweest. De Holocaust wordt als verzonnen weggezet. De Palestijnse Autoriteit verbiedt elke vorm van normalisatie, wat betekent dat uitwisselingen tussen bijvoorbeeld Arabische en Joodse voetbalteams als een misdaad worden beschouwd. Elk ‘normaal’ georganiseerd contact brengt je in een lastig parket. Aanslagen op onschuldige burgers worden geprezen en op alle vlak beloond. Juist door het plegen van aanslagen kom je in een betere positie.

  Dit verhaal wordt bevestigd door Ali Salim. Het is niet zijn echte naam. Het interview met hem is in Israël opgenomen. Hij komt uit een vluchtelingenkamp en heeft zijn leven lang gehoord hoe slecht Joden (lees: Israël) en hoe gevaarlijk kolonisten zijn. Zijn leven is 5 jaar geleden veranderd, doordat hij Engels heeft geleerd en door zijn contact met buitenlandse bezoekers met een andere werkelijkheid werd geconfronteerd. Hij vertelt over de corruptie in de Palestijnse gebieden. De enige manier om verder te komen is om actief te worden in de strijd tegen Israël, zo luidt de boodschap. Ali beijvert zich om contacten te leggen met Israeli’s. Elkaar leren kennen zal helpen om tot blijvende vrede te komen.

  Kay Wilson

  Kay Wilson sluit het congres af. Zij heeft zelf een moordaanslag overleefd, waarbij ze haar vriendin vermoord zag worden. Onbegrijpelijk is het voor haar dat haar moordenaar, die in Israël gevangen zit, een maandelijkse beloning krijgt van de Palestijnse Autoriteit en dat hij als held vereerd wordt. Dit gebeurt met alle plegers van aanslagen. Het zijn voor de Palestijnse Autoriteit helden die geëerd en beloond moeten worden. Dat komt mede door de financiering van de Nederlandse overheid, die jaarlijks miljoenen euro’s subsidie geeft aan de Palestijnse Autoriteit. 

  De weg naar vrede is nog een lange weg. Het congres werd afgesloten met het bidden van Psalm 28, omdat de hoop van de wereld uiteindelijk van God komt.

  Binnenkort zijn de lezingen van het Israëlcongres online terug te kijken! Houd de website in de gaten.

  Thema

  Over de auteur