fbpx
 • Rabbijn Jacobs spreekt bij de synagoge in Apeldoorn. - Foto's: Ruud Liphagen
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  ‘Echte vrede vereist godvrezendheid’

  3 januari 2019

  Sinds enige jaren organiseert de gemeenschap van Sant’Egido in Apeldoorn jaarlijks een vredeswandeling op 1 januari, de internationale dag van de Vrede. Ook dit jaar vond de wandeling weer plaats en liepen de deelnemers langs onder meer een kerk, de synagoge en een moskee.

  Bij de synagoge sprak rabbijn Binyomin Jacobs hen toe. Hij wees op de naam van de stad Jeruzalem, Jeroesjalajim. In die naam schuilt het woord ir, dat ‘stad’ betekent, maar ook irat, wat ‘vrees’ betekent. Ook herbergt de naam het woord shalom, wat ‘vrede’ of ‘volmaaktheid’ betekent.

  “Waar mensen leven volgens Gods wil, naar Zijn geboden, heerst ook harmonie, heerst échte vrede.”

  Op die manier kun je de naam van de stad Jeruzalem interpreteren als een ‘stad van vrede’, maar ook als een plaats waar ‘volmaakte godvrezendheid’ heerst. Hierop ging rabbijn Jacobs in door die twee verschillende interpretaties weer in één context te plaatsen.

  Wie namelijk God vreest, zal proberen te leven naar Zijn wil. Wie Hem volmaakt vreest, zal volmaakt leven naar Zijn wil. En waar mensen leven volgens Gods wil, naar Zijn geboden, heerst ook harmonie, heerst échte vrede.

  En zo scheen in Apeldoorn tijdens de vredeswandeling nog iets van het licht van Chanoeka, de universele, lichtende boodschap van Israël aan de wereld: Vrees God, onderken de Schepper van hemel en aarde en Zijn vrede zal komen.