fbpx
 • Twee leden van een door Israël gearresteerde terreurcel in een Israëlische rechtszaal. - Foto: Flash90
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  PA betaalde in 2018 €122.000.000,- aan terroristen

  7 februari 2019

  Exclusief onderzoek PMW (Waakhond Palestijnse Media): de PA gaf in 2018 op z’n minst 502 miljoen sjekel uit aan betalingen aan terreurgevangenen.

  Kort voordat in Israël een nieuwe wet in werking treedt die financiële sancties oplegt aan de Palestijnse Autoriteit (PA) voor hun ‘betaal elke doodslag’-beleid, heeft de Palestinian Media Watch (PMW) de financiële verslagen van de PA over 2018 doorgelicht. Hierin staan ook de gegevens over betalingen aan al dan niet vrijgelaten terroristen.

  Hoewel de PA geen details opgeeft over hoe dit geld was toebedeeld aan de terreurgevangenen, laten de PMW-berekeningen – uitsluitend gebaseerd op wat openlijk bekend is – zien dat  op z’n minst 230 miljoen sjekel (55 miljoen euro) uitbetaald was aan salarissen voor terroristen en op z’n minst 176 miljoen sjekel (42 miljoen) was uitbetaald aan salarissen voor vrijgelaten terroristen. Nog eens 96 miljoen sjekel werd uitgegeven aan bonussen en andere voordelen voor gevangen en vrijgelaten terroristen; PMW kan deze bedragen niet precies in kaart te brengen.

  Volgens eigen gegevens van de Palestijnse Autoriteit heeft deze in 2018 niet minder dan 502 miljoen sjekel (122 miljoen euro) uitgegeven aan salarissen en uitbetalingen aan terroristen. De PA heeft geen specificatie gegeven over hoe deze 502 miljoen sjekel verdeeld was tussen gevangen en vrijgelaten terroristen. De PMW – onderworpen aan zekere restricties en gebruikmakend van alleen openlijk bekende bronnen – heeft onderstaande gegevens berekend.

  PMW heeft bij de Israëlische Gevangenisdienst (IPS) informatie opgevraagd en daaruit berekend dat de PA in 2018 op z’n minst 230 miljoen sjekel heeft uitgekeerd aan terreurgevangenen.

  Voorbeeld
  Gebaseerd op de IPS informatie weergegeven in de 2de tabel hieronder (‘doorgebrachte tijd’, ‘aantal gevangenen’ en de ‘eigen PA salarisschaal voor terreurgevangenen’), heeft de PMW berekend dat de PA bijna 20 miljoen sjekel uitgaf aan salarissen voor terreurgevangenen alleen al in de maand januari 2018.

  Toegevoegde cijfers berekend door PMW laten zien dat de PA in 2018 ook niet minder dan 176 miljoen sjekel uitbetaalde aan salarissen voor vrijgelaten terroristen.

  Het is belangrijk te bedenken dat de PMW-uitkomsten uitsluitend berusten op niet geclassificeerde en openbare bronnen, en dat ze onderhevig zijn aan de begrenzingen van de statistieken die de IPS verstrekt heeft.

  Voorbeeld
  Terreurgevangenen die leden waren van de Palestijnse veiligheidsdiensten toen ze door Israël gearresteerd werden, krijgen een hoger salaris dan wat de PA uitbetaalt aan ‘gewone’ terroristen die gevangen zitten. Dit blijft in de gevangenis zo doorgaan. Eerstgenoemden worden door de PA betaald uit een ander budget. PMW kan op geen enkele manier nagaan hoeveel van de gevangenen tot deze categorie behoren.

  Daar komt bij dat de berekeningen van PMW gebaseerd zijn op de huidige duur van de gevangenistijd van elke gevangene. Volgens PA-wetgeving krijgen gevangenen die eerder ook al gevangen waren, een hoger salaris vanaf de eerste dag van hun latere arrestaties volgens de berekening van de totale reeds gezeten tijd. PMW kan ook niet bevestigen hoeveel terreurgevangenen tot deze categorie behoren.

  Een ander ding is dat de Israëlische Gevangenisdienst (IPS) niet in staat was exacte statistieken te verstrekken hoeveel terreurgevangenen meer dan 20 jaar in de gevangenis hebben gezeten of hoelang terreurgevangenen met levenslang al in de gevangenis verbleven.

  Deze beperkingen van de IPS-statistieken vereisten dat PMW een aantal schappelijke aannames hanteerde ten aanzien van het aantal gevangenen dat al 25 tot 30 jaar of meer dan 30 jaar in de gevangenis zit. PMW baseerde zich hierbij op bronnen van de PA en pro-Palestijnse bronnen.

  Hoewel de IPS bevestigde dat op z’n minst 486 terreurgevangenen die levenslang kregen al meer dan 10 jaar zitten, kon de IPS eveneens geen nadere opheldering hierover geven. En hoewel er absoluut terreurgevangenen zijn met levenslang die al meer dan 15 jaar zitten – wat hun het ‘recht’ op hoger salaris geeft – heeft de PMW de indicatie gehanteerd dat alle terreurgevangenen met levenslang een salaris ontvangen van ‘slechts’ 6000 sjekel per maand.

  Let op: de getallen in de 2detabel omvatten alleen de salarissen die de PA uitbetaalde aan terreurgevangenen en vrijgelaten terreurgevangenen; alle andere verschillende financiële voordelen die de PA hun verstrekte, zijn hierbuiten gelaten.

  Israëlische wetgeving

  In juli 2018 aanvaardde het Israëlische parlement een wet waarmee de Palestijnse Autoriteit financieel gestraft kan worden voor terreurbeloningen. Volgens de wet moet de Israëlische minister van Defensie jaarlijks een rapport opstellen van de betalingen van de PA aan gevangen en vrijgelaten terroristen, de zogenaamde ‘martelaren’ en gewonden. Wanneer het Veiligheidskabinet akkoord gaat met dit rapport, zal de Israëlische regering het door de PA uitbetaalde bedrag om terroristen aan te sporen en te belonen, aftrekken van de belastingen die Israël int voor – en overmaakt naar de PA.

  Aangezien het eerste dergelijke rapport binnenkort uitkomt, heeft PMW het ministerie van Defensie voorzien van z’n berekeningen van de maandelijkse en jaarlijkse PA-uitgaven aan salarissen voor terreurgevangenen en vrijgelaten terreurgevangenen. Het hoeft geen betoog dat de eerdergenoemde en andere beperkingen van de door PMW verkregen informatie resulteerden in veel lagere berekende bedragen dan de werkelijke PA-betalingen aan terrroristen.

  De Israëlische regering zou zich daardoor niet moeten laten leiden, maar toegang moeten hebben tot alle noodzakelijke informatie om het volledige uitgavenbeleid van de PA aan salarissen en voorzieningen voor terreurgevangenen en vrijgelaten terreurgevangenen in kaart te kunnen brengen.

  Tenslotte moet benadrukt worden dat de PMW-berekeningen alleen de PA-betalingen aan levende terroristen aangeven. De PA-betalingen aan families van dode terroristen, de ‘martelaren’, zijn hierbij niet inbegrepen. Het-PA budget voor ‘martelaren’ valt onder dezelfde budgetcategorie als de gewonden en burgers die gedood zijn maar niet betrokken waren bij terreur. Het PA-budget van 2018 was hiervoor begroot op 687 miljoen sjekel (167 miljoen euro).

  Volgens de nieuwe Israëlische wet moet ook het bedrag dat de PA toekent aan de terreurmartelaren en degenen die bij terreurdaden zelf gewond raakten, worden afgetrokken van het belastinggeld dat Israël ophaalt en doorsluist naar de PA. Op dit punt levert PMW geen allesomvattend verslag van PA bedragen betaald aan families van ‘terreurmartelaren’ en gewonde terroristen.

  Over de auteur