fbpx
 • Tel Beit Shemesh
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Snelweg door de geschiedenis – verleden en toekomst

  Petra van der Zande - 25 juli 2019

  “Het lot voor de stam van de nakomelingen van Juda, naar hun geslachten… , 10 Daarna buigt de grens vanaf Baäla af naar het westen, naar het Seïrgebergte, en gaat langs de noordelijke helling van de berg Jearim (dat is Chesalon). Vervolgens daalt hij af naar Beth-Semes en gaat hij langs Timna.” Jozua 15:10,11 HSV.

  “16 Aïn met zijn weidegronden, Jutta met zijn weidegronden en Beth-Semes met zijn weidegronden: negen steden van deze twee stammen…. 19 Dit waren al de steden van de nakomelingen van Aäron, van de priesters: dertien steden, met hun weidegronden.” Jozua 19:16, 19 HSV

  Kwisj 38, de toegangsweg tot het moderne Beit Shemesh, was ook de route die de Filistijnen namen toen zij de buitgemaakte ark van het verbond terugbrachten. Verbreding van de 21-eeuwse tweebaansweg werd stopgezet toen men op archeologische vondsten stuitten.

  Tel Beit Shemesh – “Huis van de Zon” werd gevonden dankzij de Bijbelse geografische beschrijving, de Onomasticon van Eusebius (4e eeuw v.Chr.) en het Arabische dorp “Ein Sjams” dat de oude naam bewaarde. Beit Shemesh was van strategisch belang omdat het de westelijke toegang tot het Koninkrijk van Juda en de weg naar de hoofdstad Jeruzalem controleerde. Koning Hizkia heroverde Beit Shemesh op de Filistijnen, tot het in 701 v.Chr. door Sennacherib werd verwoest.

  “Het gebeurde in het negende jaar van zijn regering, in de tiende maand, op de tiende van de maand, dat Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem kwam, hij en heel zijn leger. Zij belegerden de stad en bouwden er rondom schansen tegenaan. Zo werd de stad belegerd, tot het elfde jaar van koning Zedekia.” 2 Koningen 25: 1-2 HSV

  Volgens de Talmoed was Beit Shemesh een klein dorp; in de Byzantijnse periode werd er een groot klooster gebouwd. Tijdens opgravingen van de tel in 1930 werden bijzondere vondsten gedaan, maar de aanleg van de snelweg legde oudheden bloot die alle verwachtingen te boven gingen! Tijdens de opgraving in maart 2018 vond men restanten van nederzettingen van begin 2e eeuw v.Chr. tot eind 19e eeuw!

  Wetenschappers hadden aangenomen dat Beit Shemesh in 701 v.Chr. volledig verwoest was, maar nu bleek dat er een nieuwe stad was gebouwd aan de oostkant van de heuvel. Een belangrijk economisch centrum, te zien aan de hoeveelheid olijfpersen, grote stenen bassins, opslagruimten en aardewerk kruiken. Blijkbaar was er in het Assyrische rijk grote vraag naar olijfolie.

   De aanleg van de snelweg legde oudheden bloot die alle verwachtingen te boven gingen!

  Het Bijbelland Museum in Jeruzalem laat een deel van deze vondsten zien. Kapotgeslagen vrouwenbeeldjes, waarschijnlijk restanten van de vruchtbaarheidscultus, en het stenen hoofd van de Egyptische god Bes zijn misschien een bewijs van de religieuze reformatie die beschreven wordt in het boek Koningen.

  Administratief centrum

  LMLK  “LaMelech”- van de koning – stempels dateren uit de tweede helft van de 8e eeuw v.Chr. Deze administratieve stempels op de kruikhandvaten bevatten niet alleen namen van koninklijke functionarissen in Paleo-Hebreeuws schrift maar ook een plaatsnaam: Hebron, Ziph, Socoh of Mmsht. Waarschijnlijk waren dit koninklijke opslagcentra voor landbouwproducten. Op Tel Beit Shemesh werden 200 LMLK-stempels gevonden, een bewijs dat de stad niet alleen Sennacheribs campagne tegen Hizkia overleefde, maar een sleutelpositie kreeg als administratief Judees’ centrum binnen het Assyrische rijk.

  De bijzondere vondsten lanceerden een nationaal debat over het belang van het preserveren van cultureel erfgoed en de noodzakelijke stedelijke ontwikkelingen. Het compromisplan omvat weguitbreiding waarbij archeologische vondsten zo weinig mogelijk beschadigd worden.

  Israël – waar men probeert het verleden te behouden maar ook bouwt aan de toekomst.

  Klik op de foto om te vergroten en op het pijltje naar rechts voor de volgende foto.

  Thema

  Over de auteur