fbpx
 • rabbijn lazer brody
  Rabbijn Lazer Brody - Foto: Youtube
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Gods werkelijkheid achter de krantenkoppen

  7 januari 2020

  “Voorzeker, de Here HERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.” (Amos 3:7)

  Terwijl het overgrote deel van de wereld krantenkoppen leest en ze begrijpt op het niveau van eigentijdse gebeurtenissen, onderwijst de Joodse wijsheid dat er een diepe geestelijke werkelijkheid zit achter alles in de materiële wereld.

  Nog niet zolang geleden interviewde Tamar Yonah, gastvrouw van de Tamar Yonah Show, rabbijn Lazer Brody, een voormalige IDF- gevechtssoldaat en legerrabbijn. Brody werkt nu als een geestelijke leidsman en coach. De twee spraken over hoe wat er vandaag gebeurt in het voorpaginanieuws een reflectie is van diepere Thorabeginselen.

  “Wanneer de Almachtige een boodschap heeft, wordt het volume steeds een beetje harder gezet.”

  Aan het begin van het interview vroeg Yonah aan Brody: “Hoe moeten we het in het ‘sjabloon van Joodse geschiedenis’ duiden dat Israël voor de derde keer op rij naar de stembus gaat?”
  Brody benadrukte dat alles wat met de verkiezingen te maken heeft in de Handen van God is. Over de vraag of Israël al dan niet een oorlog tegemoet gaat, zei Brody dat dat “volledig van ons – het Joodse volk – afhangt. Wij moeten een vredesverdrag afsluiten. Niet met Hamas, niet met Jordanië, niet met Egypte of met Libanon, ook niet met Syrië. Wij moeten een vredesakkoord sluiten met de Almachtige, omdat we in dit land tegen Zijn wetten zijn ingegaan. Wanneer een regering dit doet, en dat voor het hele land dan ook sanctioneert, is dat het moment dat we in grote moeilijkheden komen.”

  Brody legde uit dat ‘het sjabloon van Joodse geschiedenis’ zo werkt: “Wanneer de Almachtige een boodschap heeft, wordt het volume steeds een beetje harder gezet.”
  “Als je erop gelet hebt, begon de intifada met stenen. De stenen werden messen. De messen werden pistolen, en de pistolen werden verwisseld door granaten. De granaten werden vervangen door bommen (zelfmoordbomaanslagen op bussen). Toen kregen we de qassamraketten, daarna de katyusha’s. De katyusha’s werden scud-raketten.”

  Brody verklaarde dat de escalatie niet toevallig is. “Het klinkt steeds luider en luider,” legde hij uit, “in een poging onze aandacht te krijgen.” Brody benadrukte dat het op nationaal niveau cruciaal is voor Israëls leiders “te begrijpen waarom wij hier in het land zijn.“ Iedereen zou moeten overwegen wat het laatste gedeelte van Psalm 105 zegt: ‘Zo leidde Hij Zijn volk uit met vreugde, Zijn uitverkorenen met gejuich. Hij gaf hun de landen van de heidenvolken, … opdat zij zich aan de verordeningen van HaShem zouden houden en Zijn wetten in acht zouden nemen.’

  “Wij krijgen nu een geestelijke wake-up call, en we kunnen de wolken van oorlog zich zien samenpakken rondom ons, wolken die steeds dichter worden. Er is een Iraanse strop die om het Land van Israël wordt gelegd.”
  “Het hangt niet van Iran af, het hangt van ons af, maar de mensen realiseren zich dit niet. Het is bijna frustrerend. Ik zeg: Luister. Open alleen je ogen om te zien wat er gebeurt. Je moet het geheel van Joodse geschiedenis, en de geestelijke Joodse geschiedenis in ogenschouw nemen en je afvragen: wat wil de Almachtige van ons in het land Israël?”
  Brody verklaarde stellig dat de regering van Israël geen dingen zou moeten sanctioneren die tegen de Thora ingaan, en hij noemt “de publieke ontwijding van de Sjabbat” als een voorbeeld.

  “Op individueel niveau,” claimde Brody, “is alles waar de Almachtige naar vraagt je hart. Open je ogen en vraag: “Wie beheert mijn hart? Wie beheert mijn longen? Een beetje geloof – emoena. Dat is echt alles. Zorg dat je de Almachtige leert kennen, zelfs als je niet met het geloof geboren en opgegroeid bent.”

  Toen hij in het bijzonder sprak over de messiaanse tijd, onderwees Brody dat “… de weg om de komst van de Messias te verhaasten is om de verordeningen en wetten van G’d te onderhouden, speciaal Zijn wetten die betrekking hebben op het land Israël. We moeten begrijpen dat het land Israël het paleis van de Koning is … Daarom hebben we een regering nodig met onberispelijke, oprechte leiders.”

  Hij sloot zijn woorden af door het belang van Joodse eenheid in het Land van Israël te benadrukken. “Wanneer wij als volk van Israël één zijn, dan is er geen vijand op aarde die een haar op een Israëlisch hoofd kan aanraken. Laten we allen ons dit ene gebod in de Thora herinneren, vooral in het land Israël: ‘U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als u zelf. Ik ben de HERE.’
  “Laten we het op ons nemen hiernaar te streven, en ik beloof je, als we dit allen doen in dit land, zullen we het goede zien,” concludeerde hij.

  Over de auteur