fbpx
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Gebed

  Bidden en bekeren

  18 maart 2020

  We leven in een tijd dat we worden stilgezet. Onze schijnbare zekerheden van welvaart en vooruitgang en het ‘alles onder controle hebben’ vallen zomaar in duigen.

  Het brengt ons terug bij de geringheid van de mens ten opzichte van zijn Schepper. Hij beschikt de geschiedenis en Zijn komst en koninkrijk staan vast.

  Vandaag en gisteren lazen we de geschiedenis van Jona. Net als Jona zijn wij ongehoorzaam aan onze roeping. In een oud kerkelijk gebed over verootmoediging las ik het volgende: ‘Wij hebben de gaven, door U gegeven toen U de Heilige Geest aan Uw kerk gaf, niet tot Uw eer gebruikt. Wij zijn niet blijven volharden in Uw evangelie. Wij hebben Uw heilig Woord, door Uw profeten gesproken veracht.’

  En dan iets verderop: ‘Wij hebben Uw heerlijkheid voor de ogen van Uw volk Israël verborgen; wij zijn de schuld dat onder de volkeren Uw Naam gelasterd wordt, en er is niets in ons dat gezond is.’

  Ik ben er van overtuigd dat dit ons gebed zou moeten zijn in deze tijd. Wij moeten ons bekeren. Zoals Jona zich verootmoedigde in de vis en God de eer gaf en daarna gebruikt mocht worden voor de bekering van Ninevé (het huidige Mosul, in Irak) zo mogen we de God van Israël smeken dat Hij onze boete en verootmoediging zal aannemen en u en mij gebruikt in Zijn dienst.

  Dan mogen we ook speciaal in onze gebeden denken aan Israël en meebidden in het gebed dat de profeet Daniël bad, wat te vinden is in Daniël 9.

  Voor de uittocht uit Egypte werd het Joodse volk in het gebied Gosen gespaard voor de plagen die de Egyptenaren troffen en het bloed van het bokje aan de deurposten deed de verderfengel voorbij gaan. Dat mag nu ook ons gebed zijn voor het land en volk van Israël.

  Over de auteur