fbpx
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Joodse wijsheid in crisistijden

  23 maart 2020

  Wanneer ik te maken heb met een persoonlijke of nationale crisis, is het mijn gewoonte ‘terug te gaan naar de bronnen’ om troost en inspiratie te vinden. Sta me toe een aantal Bijbelse en rabbinale inzichten met u te delen aangaande de huidige crisis.

  Gebed

  Toen Jakob op het punt stond Esau te ontmoeten na vele jaren van verwijdering, vertelt de midrasj (Tanhuma Buber, Vayishlach 6) dat hij drie dingen deed – en het eerste was bidden. Wanneer onze Bijbelse voorouders te maken kregen met een crisis, schreeuwden ze het uit naar God. Wanneer Joden met een gezondheidscrisis te maken hebben, reciteren (bidden) ze Psalmen zoals Psalm 121 en 130. Ook wordt het Mee Sjeberach gebed voor de zieken gezegd.

  “Als we elkaar niet helpen, lopen we het gevaar dat de hele boot zinkt.”

  Joodse eenheid

  In de Talmoed (Sjevuot 39a) wordt ons verteld: “Alle Joden zijn voor elkaar verantwoordelijk”. Dit is altijd de kracht van het Joodse volk geweest, hoeveel te meer geldt dit in tijden van crisis.
  We zitten allen in dezelfde boot. “Rabbi Shimon Bar Yochai leerde: het (een crisis) kan vergeleken worden met mensen die in een boot zaten; een van hen nam een boor en begon onder zijn zitplaats te boren. Zijn medepassagiers zeiden tegen hem: ‘Waarom doe je dat?!’ Hij zei tegen hen: ‘Wat kan het jullie schelen? Je ziet me toch boren onder m’n eigen zitplaats?’ Zij antwoordden: ‘Omdat je de boot met ons erin bezig bent te laten zinken’!” (Vayikra Rabbah 4:6, uitg. Margaliot, blz. 91-92) De hele wereld bevindt zich in dezelfde boot. Als we elkaar niet helpen, lopen we het gevaar dat de hele boot zinkt.

  Niemand in de steek laten

  We lezen in Numeri 12 dat Mirjam zeven dagen buiten het kamp gesloten werd (met melaatsheid) en dat “het volk niet opbrak totdat Mirjam weer in hun midden was opgenomen” (vers 15). Hier leren we uit dat wanneer één persoon in quarantaine is, de rest van de gemeenschap moet wachten totdat hij/zij genezen is.

  Met elkaar praten

  In Sotha 42b gaat het over Spreuken 12:25a – Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer … In de Hebreeuwse Bijbel wordt ‘drukt’ het terneer vertaald met: laat hem. De vraag is: wat betekent ‘laat hem’? Een rabbi zegt dat hij zijn bezorgdheid uit zijn gedachten zou moeten zetten, terwijl de ander zegt dat hij erover moet praten met anderen. Inderdaad gaan sommige mensen zo met een crisis om door het uit hun hoofd te zetten, maar de meeste mensen hebben er baat bij door er met anderen over te praten.

  Hoop hebben

  Van Rosj Chodesj Elul tot Hosjanah Rabbah reciteren Askenazische Joden elke dag twee keer Psalm 27. Het laatste vers zegt: “Hoop op de Heere, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, ja, hoop op de Heere.” Het is inderdaad niet toevallig dat het nationale volkslied van Israël HaTikvah heet, de Hoop.

  Laten we deze inzichten met ons meedragen en uitleven als we samenwerken om deze dodelijke virus zo spoedig mogelijke te boven te komen.

  Over de auteur