fbpx

Adventbijeenkomst 2019: De komst van de Koning en het Koninkrijk

Kijkt u uit naar de komst van de Messias? Wilt u graag samen met andere Israëlvrienden stilstaan bij de heerlijke verwachting van Zijn Koninkrijk? Christenen voor Israël organiseert elk jaar een adventbijeenkomst, om samen de hoop en verwachting van de wederkomst van Christus uit te spreken. Dat de adventbijeenkomst de langstlopende activiteit is die jaarlijks terugkeert, geeft wel aan dat het herstel van Israël niet los gezien kan worden van de naderende wederkomst van Jezus.

Dit jaar vindt de adventbijeenkomst plaats op zaterdag 7 december in het Israëlcentrum in Nijkerk. De bijeenkomst begint om 13.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Naast twee overdenkingen is er ook muziek en samenzang.

Sprekers

De sprekers tijdens de adventbijeenkomst zijn ds. Saleem Shalash en ds. Oscar Lohuis. Ze gaan in op het thema ‘De komst van de Koning en Zijn Koninkrijk’. Daarnaast is er samenzang om over de verwachting van deze komst te zingen.

Ds. Saleem Shalash
Ds. Saleem Shalash is een Arabische voorganger uit Nazareth. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Dat vroeg Nathanaël zich af toen Filippus hem vertelde dat de Messias uit deze stad zou komen. Een ogenblik later erkende Nathanaël Jezus als de Messias: ‘Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël’. (Johannes 1:47-50) Nu, bijna tweeduizend jaar later, spreekt ds. Shalash op onze adventbijeenkomst over het thema ‘De komst van de Koning’. Ds. Shalash: “Vroeger mocht ik nooit in het Oude Testament lezen, want dat was afval, een dom historisch boek voor Joden, zo werd mij verteld. Tijdens mijn studie ontdekte ik juist dat het hier ook al gaat over de Heere Jezus. Daarom spreek ik graag over de komst van de Koning.”
Ds. Oscar Lohuis
Oscar Lohuis is al jarenlang als spreker verbonden aan Christenen voor Israël. Daarnaast is hij sinds vorig jaar hoofdredacteur van Israël Aktueel. Tijdens de adventbijeenkomst spreekt ds. Lohuis over het thema ‘De komst van het Koninkrijk‘. Vanuit het Nieuwe Testament weten we immers dat de komst van het Koninkrijk onlosmakelijk is verbonden met de wederkomst van Jezus, maar ook met Israël. Ds. Lohuis gaat in op wat deze verwachting voor ons als christenen betekent, speciaal in de adventsperiode.

Aanmelden

De adventbijeenkomst is vol. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.