Artikelen van

De kudde van Christus

De kudde van Christus

We blijven nog even in het Evangelie van Johannes. Helemaal op het einde vertelt Johannes als enig over de ontmoeting van Jezus aan de oever van met meer van Galilea. Het verhaal is bekend: er wordt door de discipelen heel de nacht geen vis gevangen …

Bijna Thuis!

Bijna Thuis!

Niemand van ons kan zeggen wanneer de morgen aanbreekt waarop de Messias komen zal en de hemelen zullen juichen omdat …