Artikelen van

Medeburgers en huisgenoten

Medeburgers en huisgenoten

De gemeente is de door God na Pinksteren gecreërde plek waar de heidenen mogen delen in de voorrechten van Israël. Op indrukwekkende wijze spreekt Paulus daar ook over in Efeze 2:11–22. Donker tekent hij de situatie van de gojiem`: zonder Christus, vervreemd van het burgerschap …

Jezus en de Thora

Jezus en de Thora

Het is een diep ingewortelde vooronderstelling van christelijke uitleggers, dat Jezus radicaal met het Jodendom en zijn omgang met de …

Jezus de Jood

Jezus de Jood

Een stille zondagmorgen meer dan twintig jaar geleden, ergens in een dorp op het Hongaarse platteland. Ik zou die morgen …