Artikelen van

Goede Vrijdag en Pasen

Goede Vrijdag en Pasen

Een opvallend verschijnsel van onze tijd is dat een aantal Joodse geleerden zich intensief bezighoudt met de bestudering van het Nieuwe Testamen en het christendom. Hun publicaties zijn met name gericht op het onderzoek naar het Joodse karakter van het N.T. en de Joodse wortels …

Jezus en de Thora

Jezus en de Thora

Het is een diep ingewortelde vooronderstelling van christelijke uitleggers, dat Jezus radicaal met het Jodendom en zijn omgang met de …

Jezus de Jood

Jezus de Jood

Een stille zondagmorgen meer dan twintig jaar geleden, ergens in een dorp op het Hongaarse platteland. Ik zou die morgen …