fbpx

Artikelen van

Uw toegemeten erfenis

Uw toegemeten erfenis

Uw toegemeten erfenis ‘Uw kinderen breng Ik naar dit land, naar Kanaän, dat eeuwig is uw toegemeten erfenis’. Psalm 105:1- 1 Zo luidt psalm 105:4 in het Liedboek voor de kerken. Duidelijker kan het niet gezegd worden: Kanaän is de door God aan de kinderen …

Jezus en de Thora

Jezus en de Thora

Het is een diep ingewortelde vooronderstelling van christelijke uitleggers, dat Jezus radicaal met het Jodendom en zijn omgang met de …

Jezus de Jood

Jezus de Jood

Een stille zondagmorgen meer dan twintig jaar geleden, ergens in een dorp op het Hongaarse platteland. Ik zou die morgen …