fbpx

Artikelen van

De glorie van Israël

De glorie van Israël

Opvallend is het woord dat Simeon spreekt als Maria en Jozef met de baby Jezus in de tempel komen: “mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken; een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid …