fbpx

Artikelen van

Tel Socho

Tel Socho

“De steden, vanaf de uiterste grens van de stam van de nakomelingen van Juda tot aan het gebied van Edom, in het zuiden, zijn: Kabzeël, Eder en Jagur; … In het Laagland: Esthaol, Zora en Asna; Zanoah, En-Gannim, Tappuah en Enam; Jarmuth, Adullam, Socho en …

Stille wateren

Stille wateren

“De HEERE is mijn Herder mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar …

De Jerichoroos

De Jerichoroos

“De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een …